Uutiset

Lisää uutisia

Ajankohtaista

Julkaistu: 22.12.2016


Ensimmäiset alueelliset Innovaatio- ja kokeilurahoitus- hankkeet hyväksytty Lapin liitossa

Lapin liitto on myöntänyt Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta neljään hankkeeseen. Hakuaika päättyi 14.10. ja hakuun saatiin 11 hakemusta. AIKO-rahoitus on valtioneuvoston myöntämä kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha vuosille 2016-2018. Rahoituksen tavoitteena on toteuttaa nopeasti toteutettavia kokeiluja, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia alueelle jatkossa. Hakuteemoja olivat Älykkään arktisen osaamiskeskittymän rakentaminen, Arktinen digitalisaatio ja Robotiikka. Lue lisää

Arkisto

Digipolis Magazine

Arkisto

Tilaa digisähke


  • Komission bioenergiaesitys hälventää epävarmuutta ja mahdollistaa bioenergian käytön lisäämisen
  • Komission bioenergiaesitys hälventää epävarmuutta ja mahdollistaa bioenergian käytön lisäämisen
  • Komission bioenergiaesitys hälventää epävarmuutta ja mahdollistaa bioenergian käytön lisäämisen
  • Komission bioenergiaesitys hälventää epävarmuutta ja mahdollistaa bioenergian käytön lisäämisen
  • Komission bioenergiaesitys hälventää epävarmuutta ja mahdollistaa bioenergian käytön lisäämisen