Kokeilut ja uudet avaukset

Tulevaisuuden teemoja alueen elinkeinoelämän hyödyksi

Erilaiset kokeilut ja uudet avaukset ovat osa Digipoliksen kehittämistoimintaa. Kehitysyhtiön rooli on tuoda uusia ideoita, toimintamalleja, rahoituksia ja verkostoja niin toiminta-alueensa elinkeinoelämän käyttöön kuin myös laajan sidosryhmäverkoston hyödynnettäväksi. Tämän myötä olemme mukana erilaisissa innovatiivissa kehityshankkeissa.

INNOSUP-ohjelman rahoitus PK-yritysten innovaatioiden tukena

Tällä hetkellä kokeilut ja uudet avaukset painottuvat EU:n yrityksille suunnatun INNOSUP-rahoituksen soveltamiseen suomalaisille pk-yrityksille. INNOSUP-rahoitteisissa hankkeissa rahoitusta osoitetaan suoraan yritysten innovaatioiden tukemiseen. Samalla EU:n tavoitteena tässä ohjelmassa on kehittää uusia monialaisia, rajat ylittäviä teollisuuden arvoketjuja, joiden myötä pk-yritykset pääsevät kytkeytymään eurooppalaisiin verkostoihin. INNOSUP-rahoituksen piirissä on hankkeita, jotka keskittyvät mm. uusien tai aloja yhdistelevien teknologioiden, tieto- ja viestintätekniikan, ekoinnovatiivisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen sekä palveluinnovaatioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Lisäksi Digipolis on mukana eurooppalaisessa kehittäjäverkostossa etsimässä ratkaisuja älykkääseen logistiikkaan. Pohjois-Suomen luonnonvaroja jalostavan teollisuuden liiketoiminta on vahvassa kasvussa, joten tulevaisuudessa tarvitsemme kestävää vähähiilisempää logistiikkaa.

puhe4-1080x

Hankkeet


DigiCirc European cluster-led accelerator for digitisation of the circular economy across key emerging sectors

The EU’s transition towards a circular and climate-neutral economy represents an economic and social necessity and an opportunity for businesses and citizens. The role of SMEs in this environment will be crucial. The EU-funded DigiCirc project will permit SMEs to leverage digital technology as a key enabler for innovative circular products, services and business models to meet the goals that EU circular economy policies set. The project will establish and coordinate the DigiCirc innovation network, bringing together a wide range of stakeholders. 

MINE.THE.GAP - The mining sector needs sustainable solutions

Raw materials are the basis of most industrial value chains. This is especially true for the industrial and metallic mining, construction, and related sectors. These industries are very important for our industrial, social, and technological progress in the European Union. A viable and responsible minerals and metals mining provides essential assets to our society’s sustainable development, and help us to promote innovation, growth, and a low-carbon, more circular economy. MINE.THE.GAP brings together SMEs from the raw materials and mining sector with companies that have solutions for a more digital, greener, and circular mining value chain. 

AURORAL - Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application

AURORAL focuses on increasing connectivity and delivering a digital environment of smart objects interoperable services platforms able to trigger dynamic rural ecosystems of innovation chains, applications and services. Thus, AURORAL contributes to increase economic growth and create jobs in rural areas and to tackle significant societal challenges, contributes to overcoming digital divide between rural and urban areas and to develop the potential offered by increased connectivity and digitisation of rural areas.

OTA YHTEYTTÄ

Hannu Salmela

projektiasiantuntija

p. 050 377 4423

hannu.salmela@digipolis.fi

Hannu Salmela

OTA YHTEYTTÄ

Tytti Ahoranta

projektipäällikkö, metsä- ja sahabiotalous, kiertotalous

p. 040 504 2257

tytti.ahoranta@digipolis.fi


Tytti Ahoranta