PALVELUT

Hankkeet

 

AURORAL - Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application

AURORAL focuses on increasing connectivity and delivering a digital environment of smart objects interoperable services platforms able to trigger dynamic rural ecosystems of innovation chains, applications and services. Thus, AURORAL contributes to increase economic growth and create jobs in rural areas and to tackle significant societal challenges, contributes to overcoming digital divide between rural and urban areas and to develop the potential offered by increased connectivity and digitisation of rural areas. AURORAL digital environment is demonstrated by cost-efficient and flexible cross-domain applications through large-scale pilots in five European regions. It builds on an open, API-based, interoperable and federated Internet of Things (IoT) architecture and includes a reference implementation supporting flexible integration of heterogeneous services, bridging the interoperability gap of the smart object platforms and creating markets for services in rural areas.

Duration: 1.1.2021-31.12.2024
Coordinator:

COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, Portugal

Partners:

KEMIN DIGIPOLIS OY, Finland
SINTEF NORD AS, Norway
UNIVERSITY OF OULU, Finland

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL, Spain
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, Greece
BOSONIT SL, Spain
BAVENIR SRO, Slovakia
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, Spain
UNPARALLEL INNOVATION LDA, Portugal
SMART INNOVATION NORWAY AS, Norway
HAFENSTROM AS, Norway

UMEA UNIVERSITET, Sweden

EUROPAISCHES ZENTRUM FUR ERNEUERBARE ENERGIE GUSSING GMBH, Austria

TOURISMUSVERBAND REGION OBERWART, Austria

LUXACTIVE KG, Austria

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER LAMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO SPA, Italy

TESORI DELLA TERRA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE, Italy

SISTEMES AVANCATS D ENERGIA SOLAR TERMICA SCCL, Spain

ASSOCIACIO CLUSTER DE LA BIOENERGIA DE CATALUNYA, Spain

IRRADIARE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM ENGENHARIA E AMBIENTE LDA, Portugal

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA, Spain

EUROPEAN DIGITAL SME ALLIANCE, Belgium

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES ET ALTERNATIVES, Belgium

NARVIK KOMMUNE, Norway

Hankkeen englanninkieliset internetsivut:
https://www.auroral.eu/

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
seppo.ahola@digipolis.fi 
p. +358 400 249 620

Communication Toolkit – ReIReS

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa
(CLT Access Matting)

Hankkeen tavoitteena on turvata puunkorjuun toimintaedellytyksiä ja samalla edistää kiertotaloutta. Hankkeessa testataan CLT-levyn soveltuvuutta parantamaan pehmeiden kohteiden maaperän kantavuutta ja tilapäisenä siltaratkaisuna esimerkiksi ojien ylitykseen. Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan tuotestandardin mukaisen puutavaran sijaan sahateollisuuden sivuvirroista, joten samalla saadaan tietoa mahdollisuudesta lisätä näin toimialan materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta.

Hankeaika: 1.10.2020 - 31.03.2023
Hankkeen päätoteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kemin Digipolis Oy, Suomen Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus
Hankkeen kokonaiskustannus: 482 418 €, josta vuoden 2020 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 385 934 €

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Tytti Ahoranta, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
tytti.ahoranta@digipolis.fi
p. +358 40 504 2257

eu_logo  vipuvoimaalogo  Logo_ELY-keskus_1

Digiprocess - Supporting digitalization of process industry ecosystems: Developing service ecosystems among process industry and SMEs

Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten digitaalista kypsyyttä, digitaalisten palveluiden tuottamista, sekä pk-yritysten ja teollisuuden muodostamia digitaalisia ekosysteemejä. Toisena tärkeänä tavoitteena on kehittää teollisuudenala- ja maakohtaista yhteistyötä alojen ja maiden rajat ylittäväksi. Hankkeessa tunnistetaan digitalisaatioon liittyvät kehittämissuunnitelmat, tarpeet ja mahdollisuudet teollisuuden ekosysteemeissä. Lisäksi digitalisaation tarjoama potentiaali tunnistetaan ja konsultoidaan teollisuutta palveleville PK-yrityksille. Tätä kautta edistetään digitaalisten ekosysteemeiden kehittymistä eri teollisuuden aloilla. Toimenpiteissä myös pilotoidaan ja demonstroidaan PK-yritysten, teollisuuden ja ekosysteemien digitalisaatiotapauksia. 

Hankeaika: 1.10.2019 - 30.9.2022
Hankkeen päätoteuttaja: Lapin Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kemin Digipolis Oy, Oulun yliopisto, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Luleå Tekniska Universitet, Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB.
Hankkeen kustannusarvio: 1 825 621 €
Hankkeen rahoittaja: InterregPohjoinen (InterregNord) ja Lapin liitto

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
seppo.ahola@digipolis.fi
p. +358 400 249 620

interreg_nord_2016_fin_color lapin-liitto_logo

 

LTKT2.0 – Lapin teollinen kiertotalous 2.0 – Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin teollisen kiertotalouden alueellista kilpailukykyä ja toimenpiteillä luoda edellytyksiä uusille kiertotalousinvestoinneille ja kiertotaloutta hyödyntäville liiketoimintamalleille. Hanke vahvistaa Lapin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria, teollisten kiertotalouden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Toimenpiteissä korostuu etenkin energia- ja materiaalitehokkuus, kiertotalouden uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen.

Hankkeen toteuttamisessa hyödynnetään Kiertotalouskeskuksen (teollinenkiertotalous.fi) osaamista, kontakteja ja verkostoja. Keskeisenä tulostavoitteena on varmistaa ja tukea Lapin teollisen kiertotalouden osaamisen ja kilpailukyvyn kehittymistä myös 2020-luvulla ja tarjota täydentävä väylä myös Lapin kiertotalouden EU-yhteistyön vahvistamiseen.

Hankkeen tuloksena luodaan edellytyksiä ja uusia liiketoimintamalleja kiertotalouden tuomiseksi vahvasti mukaan Lapin yritysten toimintaan.

Hankeaika: 1.6.2020 – 31.3.2023
Hankkeen päätoteuttaja: Kemin Digipolis Oy
Osatoteuttajat: Lapin Ammattikorkeakoulu Oy, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Hankkeen kustannusarvio: 1 864 282 €, josta vuoden 2020 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 796 069 €

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Tuomas Pussila, ohjelmapäällikkö, Kemin Digipolis Oy
tuomas.pussila@digipolis.fi
p. +358 50 461 1236

eu_logo  vipuvoimaalogo  lapinliitto

DigiCirc European cluster-led accelerator for digitisation of the circular economy across key emerging sectors

The EU’s transition towards a circular and climate-neutral economy represents an economic and social necessity and an opportunity for businesses and citizens. The role of SMEs in this environment will be crucial. The EU-funded DigiCirc project will permit SMEs to leverage digital technology as a key enabler for innovative circular products, services and business models to meet the goals that EU circular economy policies set. The project will establish and coordinate the DigiCirc innovation network, bringing together a wide range of stakeholders. This ecosystem will establish the foundation for an integrated, dynamic and cross-border/sector open space for innovation performed through the DigiCirc accelerators that are managed by innovation specialists able to transform validated concepts into solid business models towards a commercial launch.

Duration: 1.5.2020-31.12.2022
Coordinator: Cap Digital, France
Partners:
KEMIN DIGIPOLIS OY, Finland
OFFICINE INNOVAZIONE S.R.L., Italy
F6S NETWORK IRELAND LIMITED, Ireland
POLITECNICO DI TORINO, Italy
DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A., Greece
ZORGIOS IOANNIS, Greece
ARTHUR'S LEGAL BV, Netherlands
FASTTRACK ACTION, LDA, Portugal
UDRUZENJE PLAVA ZAJEDNICA, Serbia
ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO NAVAL Y DEL MAR, Spain
INSPIRING CULTURE ASSOCIATION, Switzerland

ASSOCIATION BLUE COMMUNITY, Serbia

Hankkeen englanninkieliset internetsivut:
https://cordis.europa.eu/project/id/873468

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
seppo.ahola@digipolis.fi 
p. +358 400 249 620

Communication Toolkit – ReIReS

MINE.THE.GAP - The mining sector needs sustainable solutions

Raw materials are the basis of most industrial value chains. This is especially true for the industrial and metallic mining, construction, and related sectors. These industries are very important for our industrial, social, and technological progress in the European Union. A viable and responsible minerals and metals mining provides essential assets to our society’s sustainable development, and help us to promote innovation, growth, and a low-carbon, more circular economy. MINE.THE.GAP brings together SMEs from the raw materials and mining sector with companies that have solutions for a more digital, greener, and circular mining value chain. 

Duration: 1.9.2020-31.8.2023
Coordinator: FUNDACION ICAMCYL, Spain
Partners:
KEMIN DIGIPOLIS OY, Finland
IBERIAN SUSTAINABLE MINING CLUSTER, Spain
MINERAL RESOURCES CLUSTER, Portugal
ASSIMAGRA, Portugal
GEOKOMPETENZZENTRUM FREIBERG, Germany
INDUSTRIAL CLUSTER SREDNOGORIE, Bulgaria
CENTRUM KOOPERACJI RECYCLINGU, Poland
AXELERA, France
METAINDUSTRY4, Spain
IDIA, Spain

Hankkeen englanninkieliset internetsivut:
https://h2020-minethegap.eu/

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
seppo.ahola@digipolis.fi 
p. +358 400 249 620

Communication Toolkit – ReIReS

Baltic Industrial Symbiosis (BIS)

Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisia teollisia symbiooseja ja luoda uutta liiketoimintaa hyödyntämättömistä materiaali- ja energiavirroista. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä pk- että suuryritykset. Lisäksi hankkeen tavoitteena on pohjoismaista yhteistyötä hyödyntäen kehittää teollisia symbiooseja edistävien kehittäjäorganisaatioiden osaamistasoa ja luoda yhteisiä toimintamalleja kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintamallien edistämiseksi.

Hankeaika: 1.1.2019 – 30.6. 2021
Hankkeen päätoteuttaja:
Symbiosis Center Kalundborg Tanska
Osatoteuttaja: Kemin Digipolis Oy

Hankkeen englanninkieliset internetsivut: https://symbiosecenter.dk/project/bis/

Lisätietoja:
Tiina Puotinen, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
tiina.puotinen@digipolis.fi
p. +358 40 481 9177


BIS logot

 

Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen kriisitilanteessa (KORONA)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kemiläisten mikro- ja pk-yritysten edellytyksiä selvitä koronapandemian aiheuttamasta toimintaympäristön muutoksesta ja sen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan. Hankkeen toimenpiteillä pyritään vahvistamaan yritysten valmiuksia kehittää toimintaansa ja selviytyä kriisitilanteesta. Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa yritysten kehittymistä palvelevia sähköisiä ratkaisuja ja vahvistaa yritysten digivalmiuksia.

Hankeaika: 4.5.2020 - 31.12.2020
Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Hankkeen kustannusarvio: 74 936 €, josta vuoden 2020 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitus 67 442 €

Lisätietoja:
Kimmo Heikka , projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
kimmo.heikka@digipolis.fi 
p. +358 40 555 8020

eu_logo  vipuvoimaalogo  lapinliitto


 

Asian Desk (A74757)
Meri-Lapin Aasia-yhteistyöalusta

Asian Desk - Meri-Lapin Aasia-yhteistyöalusta -hankkeen avulla voidaan parantaa Meri-Lapin alueen pk-yritysten valmiuksia uuteen liiketoimintaan ja rakentaa yhteistyötä aasialaisten toimijoiden ja verkostojen kanssa. Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantuessa ja yhteistyöverkostojen vahvistuessa kehitetään alueen yritysten kilpailukykyä ja seudun elinvoimaisuutta. Erityisesti kiertotalous -teemaiset yhteistyöverkostot, tapahtumat ja pilotit edistävät ympäristöliiketoimintaan keskittyvän yritystoiminnan kehittymistä.

Hanke on Lappi-sopimuksen painotuksen 4.1 mukainen, ja tukee Itämeren strategian painopistettä "Yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun vauhdittaminen".

Hankeaika: 1.2.2019 - 31.12.2020
Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Hankkeen kustannusarvio: 165 000 €, josta vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 115 500 €.

Lisätietoja:
Elaine Vaattovaara, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
elaine.vaattovaara@digipolis.fi
p. +358 40 831 0399

eu_logo  vipuvoimaalogo  lapinliitto


Pohjoinen älykäs kasvu - Arctic Smart Growth (ASG)

Hankkeen tavoitteena on löytää kasvuhakuisia ja -kykyisiä, kansainvälisille markkinoille tähtääviä lappilaisia pk-yrityksiä, löytää niille kumppanuuksia ja rahoituslähteitä sekä kehittää AS-klusterien toimintaa yritysten avulla ja yritysten toimintaa klusterien avulla. Tavoitteena on saada kehittämisperusteita yrityksiltä, ja kehittää alueen tki-toimintaa niihin perustuen. 

Hankkeen avulla voidaan sovittaa yhteen aiemmin erillään toimineiden kehittämisverkostojen toimintaa, ja tuottaa niissä aiempaa tehokkaampia tapoja auttaa yrityksiä työstämään ideoitaan, myös suuntautumaan kohti tarkoituksenmukaisinta rahoitusta. Verkostojen yhteistyönä kyseeseen voivat tulla myös kansainväliset rahoituslähteet, kohdistuen joko suoraan yritykselle tai konsortiolle, jonka osana yrityksen kehittämistavoitteet voivat olla. Kansainvälistymisen edistämiseksi verkostot voivat tarjota yrityksille kanavan verkostoitumiseen, jonka avulla kansainvälisiä yhteyksiä voidaan solmia ja markkinoita voi myös avautua.

Hanke on Lappi-sopimuksen painopisteen 4.1 alaotsikon "Yrittäjyysmyönteisen kehittämisen tuloksena on vahva ja nuorekas yrittäjäkunta sekä houkutteleva toimintaympäristö – Arktinen älykäs erikoistuminen on nostanut verkostoyhteistyön uudelle tasolle". Hanke tukee älykkään erikoistumisen mukaista klusteroitumista ja on strategian painopisteen 4.2.3 toimintakärjen "Arktisista innovaatioista uutta liiketoimintaa" toimenpide-ehdotus 2:n mukainen.

Hankeaika: 1.9.2018 - 31.12.2020
Hankkeen hallinnoija: Lapin Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kemin Digipolis Oy, Lapin yliopisto, ProAgria Lappi ry, 
Lapin ELY-keskus / Elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualue
Hankkeen kustannusarvio: 963 181 €, josta vuoden 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 426 898 €.

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Tytti Ahoranta, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
tytti.ahoranta@digipolis.fi
p. +358 40 504 2257

arcticindustryandcirculareconomucluster

Arcticsmartness.eu

   eu_logo vipuvoimaalogolapinliitto


Kestävää hyvinvointia puurakentamisesta - WoodArc (A74477)

Hankkeessa painottuu puurakentamisen potentiaalin esille tuonti yhtenä kestävän kehityksen mukaisena, vähähiilisenä rakentamisen vaihtoehtona ja osana kestävän rakentamisen klusterin toimintaa. Rakentamiseen tarvitaan ratkaisuja, jotka eivät perustu luonnonvarojen tuh laavaan käyttöön, kuten vallitseva tilanne rakentamisessa globaalisti edelleen on. Hankkeessa tuodaan esille puurakentamiseen liittyvää energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ilmastovaikutuksia vähentäviä tuotantoprosesseja, toimintamalleja ja tuotteiden t&k&i- ja liiketoimintaa. Hankkeen toimilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä mm. mahdollistamalla uusien ympäristöä vähemmän kuormittavien ja energiatehokkaampien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa niiden toiminnassa sekä vähähiilistä, kestävää ympäristöliiketoimintaa.

Tavoitteena on yritystoiminnan kehittäminen ja uusien yritysten käynnistäminen Lapin maakunnassa sekä Lapin maakunnan uusiutuvien luonnonvarojen ja hiilineutraalien kiertotalouden ratkaisujen hyödyntäminen Kemin Digipolis Oy:n vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan myötävaikutuksella.

Hankeaika: 1.6.2018 - 30.6.2020
Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, ammattiopisto Lappia
Hankkeen kustannusarvio: 99 336 €, josta vuoden 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 74 502 €. 

Hanketiivistelmä

Puu matkailurakentamisessa -seminaari Kemi & Kittilä 23.-24.5.2019 esitykset löydät täältä.

Lisätietoja:
Tytti Ahoranta, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
tytti.ahoranta@digipolis.fi
 p. +358 40 504 2257, 

 vipuvoimaalogo   eu_logo lapinliittoCleantech collaboration to enter new markets - Uusille haastaville markkinoille pääsy Cleantech yhteistyöllä (CCM)

Hankkeen tavoitteena on avata kasvuhakuisille ja -kykyisille yrityksille haasteellisia cleantech vientimarkkinoita pohjoisella arktisella, Intiassa, Kiinassa ja Itä-Euroopan alueilla. Osallistuvien klustereiden yhteistyökonsortion synergioiden avulla tarjotaan yrityksille mahdollisuus tavata ja tehdä tarjoamaehdotuksia potentiaalisille asiakkaille. Tavoitteena on, että yritykset oppivat omiin lähtökohtiinsa sopivaa järjestelmällisyyttä, kulttuurintuntemusta, yhteistarjoamia ja kaupantekoprosesseja uusille kohdemarkkinoille pääsemiseksi.

Klustereiden yhteistyökonsortio oppii hyödyntämään yhteisiä kohdemarkkinaresursseja (yhteyshenkilöitä), joilla pyritään kustannustehokkaampaan toimintaan jakamalla kustannusta yhdessä. Hankkeen hyödyt: oppia, miten madalletaan uusille markkinoille pääsyn kynnystä, kansainvälisten yhteistarjoamien kehittäminen, pohjoismaiden ministerineuvoston ja Itämeri-yhteistyön hyödyntäminen markkinoille pääsyn yhteydessä.

Hankeaika: 3.9.2018–30.11.2019
Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Hankkeen kokonaiskustannus: 80 000 €, josta vuoden 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 64 000 €.

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Kemin Digipolis Oy
Seppo Ahola, +358 400 249 620, seppo.ahola@digipolis.fi

eu_logo  vipuvoimaalogo  lapinliitto


Commercializing forest-based protein – Prosessiteollisuuden sivuvirtaan perustuvan proteiinin kaupallistaminen (CFP) 

Yksisoluproteiini (SCP) on kehitetty aikaisemmissa hankkeissa ruotsalaisten, norjalaisten ja islantilaisten kanssa. SCP soveltuu proteiinilähteeksi meriruokateollisuuteen ja sitä voidaan kasvattaa selluteollisuuden jätteen avulla. SCP valmistusta on kokeiltu sellutehtaan jätteen avulla demolaajuudessa ja tulokset kalanruokatesteissä ovat olleet kannustavia. Alustavien teknistaloudellisten selvitysten mukaan SCP:llä on hyvät taloudelliset edellytykset. Koska arvoketjua ei ole vielä toteutettu, tiettyjä epävarmuuksia on liittyen esimerkiksi rahoittajien riskeihin ja tietoisuuteen vaihtoehtoisena kalanravinnon lähteenä. Nämä tekijät ovat esteitä SCP:n tuotteistamisessa.
- Prosessin kustannustehokkuus
- Sijoittajien riskien minimointi
- Tietoisuuden lisääminen

Kemin Digipolis Oy:n osalta hankkeessa kehitetään logistisesti kustannustehokkaita tapoja hoitokalastuksen hyödyntämiseen osana kalanruoan koostumusta. Hankkeen hyötyjinä ovat välittömästi hoitokalastajat ja kalanjalostajayritykset sekä välillisesti kuljetusyritykset ja teollisuuden tuotantolaitokset.

Hankeaika: 13.8.2018–31.10.2019
Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Hankkeen kokonaiskustannus: 80 000 €, josta vuoden 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 64 000 €.

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Kemin Digipolis Oy
Seppo Ahola, p. 0400 249 620, seppo.ahola@digipolis.fi

eu_logo vipuvoimaalogolapinliitto


Tulevaisuuden teollisuuspuisto

Hankkeessa kartoitetaan vaatimuksia teollisuuden toimintaympäristölle huomioiden ympäristövaikutukset, vähähiilisyys ja kestävä kehitys. Lisäksi selvitetään teollisen ekosysteemin synergiaetuja erityisesti hiilineutraalisuuden näkökulmasta sekä kehitetään energian ja materiaalivirtojen resurssitehokkaan hyödyntämisen malli. Alustavat
suunnitelmat työstetään prosessiksi, jossa toiminnan eri osa-alueet on huomioitu ympäristön kestävyyden, talouden ja toteutettavuuden osilta.

Hankkeella luodaan konsepti resurssitehokkaan ja ympäristöystävällisen teollisen ekosysteemin muodostamiselle, joka mahdollistaa uutta liiketoimintaa, luo työpaikkoja ja lisää seutukunnan elinvoimaisuutta. Hankkeessa tavoitellaan suljetun kierron ratkaisuja, jossa sähköä, vettä, lämpöä ja höyryä kierrätetään takaisin tuotantoon. Tiiviissä
ekosysteemissä myös logistiikan hiilijalanjälki pienenee.

Hankkeessa toimitaan yhteistyössä muun muassa Arktisen kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusterin (ABC), Uuden talouden valmisteluhankkeen sekä Kemissä käynnistyneen kierto- ja biotalouskeskuksen kanssa. Ekosysteemissä yritykset voivat toimia verkostomallilla hyödyntäen toistensa resursseja ja vähentäen kustannuksia.
Yritysten käyttämän energian ja materiaalien käsittely ja kierrätys voivat johtaa merkittäviin teollisiin symbiooseihin, joissa yritykset toistensa materiaali- ja energiavirtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluja hyödyntäen luovat uutta liiketoimintaa ja lisäarvoa, vähentäen samalla ympäristövaikutuksia.

Hankeaika: 1.7.2018-30.6.2020
Hankkeen hallinnoija:
Kemin Digipolis Oy

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Teemu Saralampi, p. 040 197 7149, teemu.saralampi@digipolis.fi

lapinliitto vipuvoimaalogo eu_logo

 

Yritysrajapinnassa toteutettavan kiertotalous ja teolliset sivuvirrat opintokokonaisuuden kehittäminen – KIERTOKOULU

Hankkeen tavoitteena on suunnitella kiertotalouskoulutusmoduuli, pilotoida se yritysrajapinnassa, arvioida ja tehdä tarvittavat muutokset. Jatkossa koulutus on tarjolla kaikkien teollisuuden ja luonnonvara-alan opiskelijoille tutkintoon sisällytettäväksi. Hankkeen ja koulutuskokonaisuuden kannalta erittäin keskeinen on yritysrajapinnan hallinta, koska tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa koulutus yhdessä yritysten kanssa ja niiden tarpeisiin.

Hankeaika: 1.8.2017 – 31.8.2019
Hankkeen hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Kemin Digipolis Oy

Lisätietoja:
Lapin AMK
Seppo Saari, p. 040 5430 249, seppo.saari@lapinamk.fi

Kemin Digipolis Oy
Seppo Ahola, p. 0400 249 620, seppo.ahola@digipolis.fi

lapinliitto vipuvoimaalogo  eu_logo 


Lapin ammattikorkeakoulun kiertotalouteen liittyvän TKI-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (Kierto TKI)

Hankkeen toiminta tulee keskittymään teollisen mittakaavan kiertotalouskysymyksiin. Hankkeen tuloksena: Lapin AMK:lla on selkeä suunnitelma kiertotalouteen liittyvän TKI-toimintansa kehittämiseksi, työnjako ja erikoistuminen toimivat alan muiden kehitystoimijoiden kanssa, yhteys alalla toimiviin yrityksiin on tiivis, nykyisen TKI-infran hyödyntäminen ja uuden tarve on määritelty, kierto- ja biotalouskeskuksen toimintamalli on määritelty, Lapin kierto- ja biotalouskokonaisuudelle tunnistetaan keskeiset kansainväliset tahot, joilla on vastaavia kiertotalouskokonaisuuksia, hankkeessa käydään lisäksi neuvottelut erityisesti Pohjoismaiden johtavien kiertotalouskokonaisuuksien edustajien kanssa konkreettisten kansainvälisten yhteistyöhankkeiden käynnistämistä ajatellen, tavoitteena on jatkossa saavuttaa osaamisen taso, jolla kiertotalouden TKI-hankkeissa päästään Horizon-tasolle.

Hankeaika: 1.5.2017 – 30.9.2018
Hankkeen hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Kemin Digipolis Oy

Lisätietoja:
Lapin AMK
Seppo Saari, p. 040 5430 249, seppo.saari@lapinamk.fi

Kemin Digipolis Oy
Seppo Ahola, p. 0400 249 620, seppo.ahola@digipolis.fi

lapinliitto  vipuvoimaalogo  eu_logo


Arctic Truck Platooning Challenge
(ATP C)

Arktiseen digitaalisaatioon ja robotiikkaan liittyvän ATP C -kokeiluhankkeen päätavoitteena on lisätä Lapin ajoneuvojen talvitestausyritysten globaalia kilpailukykyä kokoamalla niiden uusien testauspalvelujen tueksi etäohjatun ja autonomisen ajoneuvotestauksen tutkimus- ja kehittämisosaamista. Toisena päätavoitteena on kehittää autotestaukseen, -muotoiluun ja arktiseen digitalisaatioon liittyvää palvelumuotoiluosaamista. Hanke vastaa myös tarpeeseen kehittää palveluliiketoiminnan ja teollisuuspalveluiden osaamista.

Hankeaika: 11.9.2017-30.6.2018
Hankkeen hallinnoija: Lapin Yliopisto
Osatoteuttaja: Kemin Digipolis Oy
Rahoitusmuoto: Alueelliset Innovaatiot ja Kokeilut (AIKO)

Lisätietoja:
Lapin Yliopisto
Satu Pesola,  040 484 4399, satu.pesola@ulapland.fi

Kemin Digipolis Oy
Seppo Ahola, 0400 249 620, seppo.ahola@digipolis.fi

lapinliitto


Biojätteestä raaka-aineeksi –
kala- ja porotalous osaksi kiertotaloutta

Lappi on mukana Sitran rahoittamassa alueellisten kestävien ruokajärjestelmien kehittämistyössä (sitra.fi/hankkeet/alueellinen-kestävä-ruokajärjestelmä). Hanke toteuttaa osaltaan Arctic Smartness Excellence –hankkeen maaseutuklusterin ja Lapin elintarvikeohjelman tavoitteita ja se toteutetaan yhteistyössä Kemissä sijaitsevan valtakunnallisen Bio- ja kiertotalouskeskuksen kanssa.

Hankkeessa selvitetään kala-, poro- ja osin riistatalouden sivu- ja biojätevirtojen määrää, alueellista jakaumaa, tämänhetkistä käyttöä, vaihtoehtoisia uusia hyödyntämismahdollisuuksia ja biojätteen hyödyntämistä osana teollista kiertotaloutta. Hankkeessa edistetään kiertotaloudesta kiinnostuneiden yritysten yhteistyötä sekä sivuvirtojen ja biojätteen hyödyntämistä. Kiertotalous (sitra.fi/aiheet/kiertotalous) luo mahdollisuuksia parantaa yrityksen kannattavuutta ja julkisuuskuvaa.

Yritysten haastattelut ovat käynnistyneet ja haussa on kala- ja porotalouden, jätelogistiikan ja biojätteittä hyödyntäviä tai hyödyntämisestä kiinnostuneita yrityksiä. Yrityksillä on myös mahdollisuus osallistua hankkeen työpajoihin ja päästä kiertotalousosaamisen etujoukkoihin.

Hankeaika: 1.11.2017-15.2.2019
Lapin osahankkeen vetäjä: Lapin ammattikorkeakoulu
Partnerit: Kemin Digipolis Oy ja VTT
Rahoitus: Sitra

Lisätietoja:
Lapin ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Petri Muje, 040 768 6502, petri.muje@lapinamk.fi

Kemin Digipolis Oy
Yrityskehittäjä Tiina Puotinen, 040 481 9177, tiina.puotinen@digipolis.fi

sitra-110x21


Lapin mikroyritysten kasvuverkosto

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Lappiin mikroyritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) yhteinen kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto. Se täydentää ja tukee nykyisiä mikroyrityksiin kohdistuvia yrityspalveluita. Toiminta käynnistetään aluksi Kemi-Tornion, ja Rovaniemen seutukuntien alueilla.

Kohderyhmänä ovat kaupallistamista, kasvua ja/tai vientiä tavoittelevat lappilaiset mikroyritykset ja niiden kannalta keskeiset yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys ja koulutustoimijat. Mikroyritys on riippumaton yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.

Lapin alueelle kootaan mikroyrityksistä koostuvat kasvu- ja vientikokeiluryhmät ohjaamaan alueiden TKK-toimintaa. Ryhmät kokoontuvat yrityksissä kuukausittain kiertävällä periaatteella. Keveitä ja kustannustehokkaita sekä digitaalisuutta hyödyntäviä kaupallistamisen ja kasvun menetelmiä tunnistetaan ja otetaan käyttöön, kaupallistamisen ja kasvun uusia menetelmiä kokeillaan mikroyritysten ja TKK-toimijoiden yhteistyönä verkoston kasvu- ja vientikokeiluryhmissä sekä tietoa mikroyrityksille soveltuvista kaupallistamista, kasvua ja vientiä arkipäiväistävistä kustannustehokkaista menetelmistä levitetään toiminta-alueella.

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto–hankkeessa toiminta on toimialarajat ylittävää, joten hankkeesta muodostuu synergiaetuja Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman ja siihen liittyvän klusteritoiminnan kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja yhtenä osatoteuttajana toimii Kemin Digipolis Oy.

Hankeaika: 1.11.2017–31.10.2019
Tuensaajat: Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy,  Kemin Digipolis Oy
Hankkeen kokonaiskustannukset: 500 096 euroa, joihin on myönnetty EU- ja valtion rahoitusta 350 068 euroa.

Hankkeeseen osallistuu noin 60 lappilaista mikroyritystä. 

Lisätietoja:
Lapin yliopisto
Kehittämispäällikkö Raimo Jänkälä, 040 510 9481, raimo.jankala@ulapland.fi

Kemin Digipolis Oy
Yrityskehittäjä Ella Saarenpää, 040 761 2174, ella.saarenpaa@digipolis.fi


 lapinliittovipuvoimaalogo eu_logo 


Circular Arctic Infrastructure Materials (CAIM)

Hankkeen tavoitteena on pilotoinnin avulla saada aikaan yhteistoimintamalli, jossa parannetaan pk-yritysten kokemusperäistä osaamista sivuvirtamateriaalien infrarakentamiskäytössä, julkisista hankinnoista vastaavien tietoisuutta sivuvirtamateriaalien soveltuvuudesta infrarakentamisen käyttökohteissa ja T&K&I osaamisen kytkemistä liiketoiminnalliseen kehittämiseen. Hankkeella ollaan edelläkäviöiden joukossa soveltamassa kiertotaloutta liiketoimintaan huomioiden arktiset olosuhteet. Tässä hankkeessa pienennetään neitseellisten luonnonmateriaalien käyttöä eli vähähiilistä toimintatapaa hyödyntämällä teollisuuden sivuvirroissa syntyviä materiaaleja.

Hankeaika: 1.1.2017 -31.5.2018
Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Osatoteuttaja: Lapin Ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Seminaariaineistoa:

Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -seminaari 14.3.2018
Teollisuuden uusiomateriaalit kevyen liikenteen väylän rakentamisessa (Seppo Ahola, Kemin Digipolis Oy)
Uusiomateriaalien hyödyntäminen, UUMA3-ohjelma (Marjo Koivulahti, Ramboll)
Kierto- ja biotalouskeskus kehityksen mahdollistajana (Kari Poikela, Kemin Digipolis Oy)
Uusiomateriaalien ympäristöhyväksyntä, Mara- ja Masa-asetukset (Ympäristöministeriön puolesta Marjo Koivulahti, Ramboll)
Uusiomateriaalien testauksesta (Pekka Kämäräinen, Lapin ammattikorkeakoulu)
Uusiomateriaalit Liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseihin (Timo Tirkkonen, Liikennevirasto)
Uusiomateriaalin tuottajan näkemyksiä (Martti Hintikka, Ecolan Oy)
Urakoitsijan kokemuksia teollisuuden uusiomateriaalien käytöstä (Jukka Toivanen, Veljekset Toivanen Oy)
Alueen teollisuuden puheenvuoro; Stora Enson sivuvirtamateriaalit (Taisto Saari, Stora Enso)
Alueen teollisuuden puheenvuoro; Outokumpu Tornio Operations ja uusiomateriaalit (1) (Juha Mustaniemi, Destia Oy)
Alueen teollisuuden puheenvuoro; Outokumpu Tornio Operations ja uusiomateriaalit (2) (Juha Mustaniemi, Destia Oy)

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Digipolis
Puh. 0400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi

lapinliitto


Arctic AutonomousTesting Element Development Cluster (AATE DC)

Hankkeessa rakennetaan kolmen maakunnan yhteistyönä testirataelementtiä, jolla kokeillaan autonomiseen ajamiseen ja testaukseen soveltuvaa älykästä hirviestettä. Hankkeen ajatuksena on klusteriyhteistyöllä hyödyntää olemassa olevia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osaajien älyliikenteen kehitysympäristöjä. Klusterissa kehitetyt prototyypit kootaan testirataelementtikokonaisuudeksi jollain tarkoitukseen soveltuvalla kaupallisella testialueella Lapissa. Testirataelementtikokonaisuus kehitetään ja testataan demovalmiiksi, minkä jälkeen se siirretään kaupalliselle testiradalle ja demotaan testiyrityksen asiakkaille.

Hanke perustuu laajamittaiseen klusteriyhteistyöhön. Lapin Ammattikorkeakoulu kehittää ja testaa sovelluksen osan prototyyppiä Arctic Powerissa Rovaniemellä. Ilmatieteen laitos kehittää ja testaa sovelluksen osan prototyyppiä Tähtelässä Sodankylässä, ja Oulun yliopisto kehittää testirataelementin eli hirviesteen fyysisen mallin ja soveltaa hirviesteen liikkumiseen liittyvät tekniikat. Prototyyppiä kehitetään ja testataan Oulun yliopistolla ja OuluZonella Kiimingissä. Centria Ammattikorkeakoulu kehittää hirviesteen ohjaamisen ohiajolaskurin, induktiosilmukan, lähestymisanturin tai muun anturitiedon avulla. Centria integroi ohjaustiedon langattomasti käytettävissä olevaan tietoverkkoon. Centria kehittää ja testaa järjestelmää toiminta-alueellaan Kokkolassa ja Ylivieskassa.

Hankeaika: 1.1. -30.11.2017
Hankkeen hallinnoija: Kemin Digipolis Oy
Osatoteuttajat: Ilmatieteen laitos, Lapin Ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Digipolis
Puh. 0400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi

Sakari Nokela, kehittämispäällikkö, Centria amk
Puh. 040 72 999 33
Email: sakari.nokela@centria.fi

lapinliitto 


Arktinen älykäs kaivosklusteri – Arctic Smart Mining Cluster (AMIC)

Arktinen älykäs kaivosklusteri (Arctic Smart Mining Cluster AMIC) rakennetaan edistämään Lapin ja Pohjois-Karjalan kaivannaisalan TKI- ja yritystoimijoiden verkostoitumista ja integroitumista KV-kentällä muihin EU:n kaivannaisalueisiin. Alueen TKI-toimijat (GTK, Lapin AMK, La Y) ja kehittämisyhtiöt (Kemin Digipolis Oy, Josek Oy) pyrkivät AMIC-hankkeessa luomaan ylimaakunnallisia kaivannaistoimijoiden verkostoja, jotka voivat yhdessä kehittää alan toimintaa ja osallistua EU-tason konsortioihin. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, jotka ovat (1) Kaivannaisalan TKI-toiminnan kehittäminen, (2) Kaivannaistoiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja (3) EU-tason alueyhteistyön kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on yhteistyöverkoston ja kaivannaisalan klusterin luominen yli maakuntarajojen Lapin ja Pohjois-Karjalan alueille, verkostoituminen laajemmin kaivannaisalan toimijoihin ja projektikonsortioihin Euroopassa sekä kaivannaisalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja tunnettuuden lisääminen.

Hankeaika: 1.5.2016-30.11.2018

Lisätietoja:
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Kemin Digipolis Oy
Puh. 0400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi

lapinliitto eu_logo vipuvoimaalogo


Lapin maakunnallinen Arktisen erikoistumisen osaamiskeskittymä - Arctic Smartness Exellence (ASE)

ASE-hanke vahvistaa maakunnallista elinkeinoelämää parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä, sekä alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia. ASE-hankkeen viisi klusteria; Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu ovat nousseet Lapin liiton arktisen erikoistumisen jalkautus- ja Arctic Smartness Portfolio -hankkeiden kautta onnistuneeksi tavaksi toteuttaa monimuotoista ja -alaista yrityslähtöistä toimintaa Lapissa. 

ASE-hanke luo klustereille ja hankkeen toteuttajille paremmat valmiudet kasvattaa Lapin alueen toimijoiden osuutta kansainvälisessä rahoituksessa. Hanke vahvistaa klusteritoimijoiden kansainvälistä toimintaa, näkyvyyttä ja verkostoitumista. Tämä taas mahdollistaa Lapille paremman osaamisen kansainvälisestä rahoituksesta.

Hankkeessa toimivien maakunnallisesti keskeisten tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja osapuolten muodostama tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden osaamispohja mahdollistaa uudenlaisen monitieteisen rajapinnassa toimivan maakunnallisen osaamiskeskittymän. Hankkeen toteuttajat ovat ensimmäistä kertaa näin laajasti mukana maakunnallisessa kehittämishankkeessa, jossa luodaan perusta maakunnalliselle innovaatioalustalle. Hankkeen kaikki osapuolet ovat toteuttamassa osaamiskeskittymää (Center of Arctic Smartness Excellence) ja luomassa sille laajaa osaamispohjaa ja yhteisiä tavoitteita. Tämä palvelee klustereiden lisäksi koko maakuntaa ja luo kansallista ja kansainvälistä uskottavuutta.

ASE-hanketta toteuttavat  ja klustereita koordinoivat niissä aktiivisesti toimivat keskeiset toimijat: Lapin liitto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.

Hankeaika: 13.2.2016 -15.3.2018

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Lapin yliopisto
Harri Malinen, p. 040 572 0778, harri.malinen@ulapland.fi

Kemin Digipolis Oy
Kari Poikela, p. 050 435 8283, kari.poikela@digipolis.fi

vipuvoimaalogo eu_logo


Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvitys
Arctic Sustainable Network -preparation (ASBN)

Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvitys -hankkeessa tavoitellaan vahvaa yhteistyötä alueen yrityselämän kanssa. Projektin toimenpiteiden kautta syntyvän verkoston toiminnan kannalta on hyvä, mikäli mukaan saadaan ns. edelläkävijäyrityksiä, jotka voivat olla suuriakin toimijoita. Erityinen huomio projektissa kohdistetaan kuitenkin lappilaisiin PK-sektorin yrityksiin, joilla on halukkuutta uudistua ja hakea kasvua sekä mahdollisesti kansainvälistymiseen liittyviä tavoitteita.


Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvitys -hankkeen taustalla maailmanlaajuinen kehitys, kiinnostus ja tarve kestävän rakentamisen ratkaisuiden kehittämiselle ja yleistymiselle. Projektin tavoitteena on mahdollistaa sellainen toiminnan yhteistyömuoto, jonka myötä pohjoisen alueen rakennussektorin toimijoiden kilpailukykyä voidaan kehittää kiinnittämällä erityistä huomiota kestävän rakentamisen ratkaisuihin. Tavoitteena on kyetä tunnistamaan kestävälle rakentamiselle asetettuja vaatimuksia ja ennakoida alan kehitystä sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.

Projektin tarkoituksena on toimia esiselvitysvaiheena arktisen kestävän rakentamisen viitekehyksessä tapahtuvan verkostotoiminnan käynnistämiselle. Tarkoituksena on selvittää alueen rakennussektorin toimijoiden halukkuutta osallistua tämän aiheen parissa toimivan verkoston työhön. Projektissa on tarkoitus määritellä verkoston toimintamallia ja tavoitteita sekä selvittää verkostotoiminnan digitaalisen alustan käytön mahdollisuuksia. Tarkoitus on myös määritellä verkoston potentiaalisia yhteistyötahoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Projektin tuloksena syntyy määrittely ja esitys kestävän rakentamisen verkostotoiminnan käynnistämisestä pohjoisen alueen rakennussektorin toimijoiden kesken. Projektilla haetaan vaikuttavuutta alueen toimijoiden piirissä siten, että vahva kansainvälinen kehitys, kiinnostus ja tarve kestävän rakentamisen ratkaisuiden kehittämiselle ja yleistymiselle huomioidaan liiketoiminnassa. Vähähiilinen ja älykäs rakentaminen ovat suuria haasteita rakennusalalle ja niihin panostaminen luo alueen toimijoille isoja mahdollisuuksia kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Hankeaika: 1.8.2016-31.10.2017

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Lapin Ammattikorkeakoulu
Mikko Vatanen, p. 040 671 8279, mikko.vatanen@lapinamk.fi

Kemin Digipolis Oy
Tytti Ahoranta, p. 040 504 2257, tytti.ahoranta@digipolis.fi

Arktinen biotalous - Lapin liitto uutiskirje maaliskuu 2017

vipuvoimaalogo eu_logo


Puurakentamisen kehittäminen ja tuotteistaminen (PUUKET)

Hankkeessa selvitetään teollisten puutuotteiden ja rakennussarjojen suunnittelua ja valmistusta, rakennussarjojen toteutuskonsepteja sekä saatujen tietojen ja rakennusratkaisujen siirtämistä yritysten käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on suunnitteluosaamisen laajentaminen, modernin suunnittelu- ja valmistusteknologian käyttöönotto, uuden tiedon saaminen CLT-teknologiasta ja puurakennejärjestelmistä, puurakentamisen mielenkiinnon lisääminen, ylimaakunnallisen verkoston kehittäminen CLT-teknologiaan ja puurakentamiseen, koulutuksen ja puurakentamisteollisuuden avoin kehittäminen ja uusien puurakennustuotteiden kehittäminen.

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Kainuun ELY-keskus, Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus
Hankkeen hallinnoija: Ammattiopisto Lappia
Osatoteuttajat: Kemin Digipolis Oy, Koillis-Suomen Ammattikoulutus Oy, Savonia AMK Oy ja Sodankylän kunta

Hankeaika: 1.8.2015 – 31.12.2017

Hanketiivistelmä
PuuKet-tilanneraportti Digipolis (30.9.2016)
CLT-kehitysnäkymiä10.10.2016 (liite tilanneraporttiin)
CLT-tuotenäkymiä muuhun, kuin asunto- tai toimitilarakentamiseen
MHM-perusinfoa (31.1.2018)

Lisätietoja:
Ammattiopisto Lappia
Projektipäällikkö Martti Mylly, 040 545 4069, martti.mylly@lappia.fi

Kemin Digipolis Oy
Osatoteutuksesta vastaava Markku Helamo, 040 546 8652, markku.helamo@digipolis.fi

vipuvoimaalogo eu_logo

 

Made in Kemi -selvitys

EU-osarahoitteisella hankkeella selvitetään merilappilaisten käsityöläisten sekä laajemmin alueen käsityö- ja taideteollisuusalan kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen innovointiin, johon kasvava ympärivuotinen matkailu Meri-Lapissa luo mahdollisuuksia.

Hankeaika: 20.4.2016-31.3.2017

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Timo Haikola, yrityskehittäjä
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 40 3539 388
Email: timo.haikola@digipolis.fi

vipuvoimaalogo  eu_logo 


Biojalostamon alueellinen ekosysteemi-esiselvitys

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kemin Ajokseen mahdollisesti tehtävän biojalostamoinvestoinnin luomat mahdollisuudet liittyen alueelliseen ekosysteemin luomiseen. Esiselvityshankkeen toimenpiteinä ovat mm. teollisuuspalveluyritystarjontaan, infrastruktuuriin, logistiikkaan, raaka-aineterminaaleihin ja työvoimankoulutustarpeisiin liittyvät kartoitukset. Perustuen edellä mainittuihin kartoituksiin, hankkeen tuloksena syntyy kokonaisvaltainen kuva alueellisen ekosysteemin vaatimuksista ja sen luomista mahdollisuuksista alueen yritystoiminnalle.

Hanketiivistelmä

Hankkeen nettisivut

Lisätietoja:
Pekka Tuovinen, projektipäällikkö
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 400 291 715
Email: pekka.tuovinen@digipolis.fi

vipuvoimaalogo  eu_logo


Arcti©Lean -esiselvitys

Kemin Digipolis Oy, IUC Norrbotten AB ja SINTEF Nord AS toteuttavat 1.8. – 30.11.2016 Interreg-projektin ”Arcti©Lean esiselvitys”.
Projektissa selvitetään, onko pohjoiskalotin perusteollisuudella tarvetta joko itse tai ulkoistetusti käsitellä sivuvirtojaan kustannustehokkaammalla tavalla kuin tähän asti.
Esiselvitykseen sisältyy karkea laskelma ulkoistettavasta liiketoimintapotentiaalista ja tarkastelussa olevien maiden välisistä eroista.

Hankeaika: 1.8.2016-30.11.2016

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Seppo Ahola
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi

interreg_pohjoinen_rgb-1-200x86


Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskus -selvitys (AMT)

Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymä -selvityshankkeen tavoitteena on tuottaa lisätietoa / näkemystä osaamiskeskittymän perustamiseksi Kemiin. Selvitys pyrkii vastaamaan, millaisia toimintoja osaamiskeskittymä voisi sisältää, mitkä toimijat voisivat osallistua keskittymän toteuttamiseen sekä miten keskittymän toiminnot käynnistetään. Osaamiskeskittymän tarkoitus olisi tuottaa arktisiin merellisiin toimintoihin liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluita sekä testaus-, koulutus- ja harjoittelupalveluita kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin. Selvityksen tavoitteena on myös arvioida, miltä osin palveluita voidaan tarjota Perämeren talven luonnonolosuhteiden puitteissa, ja miltä osin tarvitaan ns. tutkimus- ja testausallasympäristö.

Selvityshankkeen tuloksena syntyy loppuraportti, jossa arvioidaan, millaisia toimintoja osaamiskeskittymä voisi sisältää, mitkä toimijat voisivat operoida osaamiskeskittymässä, ja miten se voidaan käynnistää. Selvitys edistää arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymän perustamista Kemiin ja se tuottaa lisätietoa ArcMaTe-konsortiolle.

Hanketiivistelmä

Lisätietoja:
Kimmo Heikka
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 40 555 8020
Email: kimmo.heikka@digipolis.fi

vipuvoimaalogo eu_logo   


Nya möjligheter för CLT (FCLT)

Kemin Digipolis Oy on osatoteuttajana Nya möjligheter för CLT-hankkeessa, joka toteutetaan aikavälillä 1.9.2015-31.5.2018. Muut hankekumppanit ovat Centria tutkimus ja kehitys (FI), Lapin ammattikorkeakoulu Oy (FI), Luulajan teknillinen yliopisto (SE) ja SP Ruotsin tekninen tutkimuslaitos (SE).

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta CLT:stä ja sen eduista rakennusmateriaalina. CLT on verrattain uusi materiaali markkinoilla ja sitä käytetään nykyään vielä hyvin vähän. CLT:stä saadaan erittäin suorituskykyisiä kokonaisuuksia eri rakennussovelluksiin, joissa tällä hetkellä yleensä käytetään betonia, terästä tai muita materiaaleja. CLT:tä voidaan käyttää myös täysin uusissa sovelluksissa, joita ei pystytä valmistamaan muista käytettävissä olevista materiaaleista, esimerkiksi geometrisesti hankalat kohteet.

Ristiinliimatun lamellirakenteen ansiosta CLT on hyvin muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Materiaalia valmistetaan muutamassa tuotantolaitoksessa Euroopassa: Itävallassa (64%), Saksassa (19%), Tsekin tasavallassa, Italiassa, Espanjassa, Latviassa (9%), Sveitsissä (4%), Norjassa ja Ruotsissa (4%). Tietoa siitä miten CLT pystytään valmistamaan parhaiten sen erityiskäyttöä varten tietyssä tapauksessa esim. kerrostalorakentamisessa on vähän. Hankkeen tarkoituksena on tutkia, miten CLT:tä voidaan käyttää kerrostalojen puurakenteissa. Puu on uusiutuva luonnonvara, sitä on alueella paljon ja lisääntyvä puun käyttö on hyödyksi alueen yritysten toiminnalle.

Hankkeessa tunnistetaan, kehitetään, simuloidaan ja analysoidaan uusia, kilpailukykyisiä rakenneratkaisuja ja laajennetaan innovaatioverkostoja mahdollisilla norjalaisilla yhteistyökumppaneilla.

Hankeaika: 1.9.2015-31.5.2018

Hanketiivistelmä

Biotalouden hankejulkaisu 2017-2018 (julkaistu 29.9.2017)

Yhteystiedot

Tytti Ahoranta, projektipäällikkö
Tietokatu 6, 94600 KEMI
Puh. +358 40 504 2257
Email: tytti.ahoranta@digipolis.fi

interreg_pohjoinen_rgb-1-200x86 


Arktisuus

Kemi ja Digipolis Oy ovat vetovastuussa laajamittaisessa Arktisuus-hankkeessa, joka on Työ- ja elinkeinoministeriön seutukaupunkiverkoston pilottimenettely. Kemi-Tornion seudun lisäksi muut hankeosapuolet ovat Rauma, Lieksa ja Suupohja.

Hankkeen tavoitteena on edistää teollisuuspalveluyritysten vientiä ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ekologisista ratkaisuista. Samalla julkaistaan investointitietoa sekä suurhankkeista että pienemmistä miljoonaluokan projekteista.

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset. Käytännössä mukana on n. 200 toimijaa aina veturiyrityksistä potentiaalisiin alihankintayrityksiin. Hankkeen kohdealueina ovat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja ja Luoteis-Venäjä. Pilotin painopisteet ovat arktiset suurhankkeet ja arktisen teollisuuden ekosysteemi.
Käytännössä hankkeen kohderyhmään kuuluvat yritykset, jotka tänä päivänä palvelevat alueensa infra-, prosessi- ja kaivannaisteollisuutta, mutta jotka ovat halukkaita ja kykeneviä viemään osaamistaan esimerkiksi pohjoisten alueiden infrahankkeisiin, kaivoksiin ja öljy- ja kaasuteollisuuteen.

Hankkeen vahvuuksia tulee olemaan, että kaikki tieto jaetaan valtakunnallisesti. Näin maksimoidaan kansallinen hyöty. Tavoitteena on, että etsimme yrityksille laadukkaita mahdollisuuksia kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden vientiä edistävien toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Seppo Ahola, Arctic advisor
Tietokatu 6 94600 KEMI
Puh. +358 400 249 620
Email: seppo.ahola@digipolis.fi 


CLT-kiintopuu

Uudet avaukset liittyvät kiinteästi Kemi-Tornio –alueelle tärkeään puurakentamiseen ja sen uudistamiseen. Vuoden 2014 tammikuussa avattiin Tietokatu 3:een Digipoliksen toteuttamana uuden sukupolven CLT-koetalo, joka rakennettiin kiintopuuelementeistä. Suomessa vähemmän tunnettu CLT (cross laminated timber) on Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nopeasti yleistyvä puurunkojärjestelmä ja rakennusmateriaali. Taustalla tässä kehityksessä on nopeasti etenevä maailmanlaajuinen kaupungistuminen. Vuoteen 2040 mennessä rakennetaan maapallolla enemmän kuin tähän asti on rakennettu. Rakentamisessa on suuri tarve kestävyysmuutokseen tilantarpeen lisäksi. Lapin metsävarat, paikallinen puunjalostaminen, kestävän rakennustarpeen kasvu ja projektivientiosaamisen yhdistäminen muodostavat mahdollisuuksien kokonaisuuden. Positiivista ja laajaa mielenkiintoa herättänyt, Kemiin valmistunut CLT-osaamiskeskus antaa kattavan pohjan kehittää tuotteen mahdollisuuksista konkreettista ja merkittävää liiketoimintaa.

CLT soveltuu rakennuksen kantavaksi rungoksi myös kerrostaloissa, joten se toimii rakentamisen arvoketjussa kuten betonielementti. Sen ekologiset ominaisuudet: puuraaka-aine uusiutuvana luonnontuotteena, vähähiilisyys sekä sen kierrätettävyys ovat omaa luokkaansa. Lisäksi energiamääräykset ja rakentamisen teho- ja laatuvaatimukset ovat lisänneet CLT:n kilpailukykyä. CLT-rakenteen kilpailukykyä muihin rakennuksen runkovaihtoehtoihin verrattuna on parantanut myös puun liimaus- ja työstötekniikan sekä 3D-suunnitteluohjelmistojen kehittyminen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

CLT-koetalohankkeen toteuttajaosapuolet ovat Digipolis, Lapin Ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia. CLT-Koetalohanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osittain rahoittama projekti, jonka rahoittajaviranomainen on Lapin liitto / Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala. Muita rahoittajia ovat Digipolis Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus sekä yritykset ja yhteisöt.

www.kiintopuu.fi

Yhteystiedot

Tytti Ahoranta, projektipäällikkö
Tietokatu 6 94600 KEMI
Puh. +358 40 504 2257
Email: tytti.ahoranta@digipolis.fi

eu_aluekehitysrahastologo  vipuvoimaaeultalogo   lapin-liitto_logo

Kemi-Tornio Alueyrityspalvelut
Partnerbook Gateway to arctic innovations
CLT Kiintopuu
Arctic Business Design
Yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittaja