Kiertotalouskeskus FULL SIZE-26

VIHREÄ SIIRTYMÄ

VEDYN MAHDOLLISUUDET KEMILLE

Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeella halutaan varmistaa, että Meri-Lapin talousalue ja erityisesti pk-yrityskenttä pääsevät ajoissa hyödyntämään vetytaloutta.

Hanke on saanut rahoituksen Ely-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustuksesta / Euroopan aluekehitysrahastosta.

Meri-Lappi ja vetytalous

Kemin ja koko Meri-Lapin teollinen infrastruktuuri tarjoaa vetytaloudelle ja sen investoinneille kiinnostavia mahdollisuuksia. Alue tarjoaa erinomaisen sijainnin, teollisen infrastruktuurin, teollisen perinteen, logistiikkayhteydet ja kasvavissa määrin fossiilivapaata energiaa. Kemissä on myös panostettu kierotalouteen, josta esimerkkinä on Kiertotalouskeskus ja sen tekemä pitkäjänteinen työ teollisen kiertotalouden parissa.

Tämän hankkeen myötä pystymme tarjoamaan Meri-Lapin näkökulmasta tietopohjaa vetytalouteen, tuleviin vetytalousinvestointeihin sekä kansainvälisiin lähialueilla toteutettaviin vetytaloushankkeisiin. Tavoitteena on kuvata ja analysoida vetytalouden mahdollisuuksia etenkin Meri-Lapin pk-yritysten näkökulmasta. Hankkeella halutaan turvata Meri-Lapin yritysten valmiudet olla mukana ja jopa edelläkävijöinä käynnistyneessä energiatalouden murroksessa.

Kiertotalouskeskus-portaat

VEDYSTÄ VOIMAA

Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeessa teetettiin kolme selvitystyötä vetytalouteen liittyen Meri-Lapin näkökulmasta. Selvitykset julkaistiin ja tuloksia esiteltiin 29.9.2022  Kemissä.

Ohessa linkki esitteeseen, jossa tiivistettynä päivän anti:

VEDYSTÄ VOIMAA 

 

Teknologiaselvityksessä kerättiin tietoa vedystä ja niistä Meri-Lapin prosesseista, joissa vetyä voidaan hyödyntää. Selvitystä varten kerättiin tietoa puhtaan vedyn valmistusteknologioista ja alan toimijoista sekä vedyn käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista.

Rejlers Finland Oy:n tekemän teknologiaselvityksen raportti löytyy alla olevasta linkistä:

TEKNOLOGIASELVITYKSEN RAPORTTI

 

Logistiikkaselvitys koostuu vedyn varastointista, kuljetuksesta ja siirrosta sekä näiden aihealueiden tarkastelusta Meri-Lapin näkökulmasta.

AFRY Finland Oy:n logistiikkaselvitykseen voit tutustua alla olevasta linkistä:

LOGISTIIKKASELVITYKSEN RAPORTTI 

 

Vetytalouden Meri-Lapin toimijoille tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa eli benchmarking-selvityksessä koottiin Meri-Lapin kannalta merkittävää tietoutta Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan vetytaloushankkeiden valmistelutyöstä sekä selvitettiin yhteistyömahdollisuuksia kyseisten alueiden toimijoiden kanssa vetyhankkeisiin liittyen.

Sweco Finland Oy:n tytäryhtiön Gaia Consulting Oy:n tekemän benchmarking-selvityksen tuloksiin pääset alla olevasta linkistä:

VETYTALOUDEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET 

 

Vedyn monet mahdollisuudet

Vety-hankkeen ajankohtaisia asioita julkaistaan myös LinkedIn:ssä. Otathan siis seurantaan Kiertotalouskeskuksen myös siellä, Kiertotalouskeskus – Circular Economy Centre

Kiertotalouskeskuksen LinkedIn

Miksi vetytalous?

Vetytalous on noussut maailmanlaajuisen kiinnostuksen kohteeksi, sillä vedyllä on olennainen rooli ilmastoratkaisuissa ja sen teknologioilla huima markkinapotentiaali. Suomen kestävän kasvun ohjelma on osana EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (VNK 2021:22) sitoutunut edistämään vihreää siirtymää muun muassa investoimalla vetyteknologiaan, sähköistämiseen, hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen teollisuudessa, kiertotalouden demonstraatiolaitoksiin ja akkumateriaalien kierrätykseen sekä prosessiteollisuuden päästöjen vähentämiseen ja digitalisaatioon. Esimerkiksi sekä puhtaan vedyn tuotantoon ja käyttöönottoon että hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen liittyviin innovaatioihin ja investointeihin on varattu 150 miljoonaa euroa. Suunnitelmana on, että vetyä tultaisiin Suomessa käyttämään teollisuuden raaka-aineena sekä polttoaineena lämmön ja höyryn tuotannossa. Vetyä tarvitaan myös uusiutuvien liikennepolttoaineiden valmistuksessa.

Asiantuntijamme palveluksessasi

Janne Rautio

projektipäällikkö, vety- ja kiertotalous

040 196 1114


Ota yhteyttä
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1
Operating models ja toimintamalli
ely-keskus