Metsä Fibre Kemi 2022 Metsä Fibre Kemi 2022

Kiertotalousklusteri

Kiertotalouskeskus vetää Lapin älykkään erikoistumisen teollisen kiertotalouden klusteria. Tämä klusterityö on osa EU:n laatimaa alueiden edistämisohjelmaa. Kyseessä on vakiintunut työskentelytapa eurooppalaisten maakuntien kehittämisessä. Arktisen teollisen kiertotalouden klusterille on myönnetty silver-tason nimike ansiokkaasta työstä auditoinnin perusteella.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

  • Alueet (Suomessa maakunnat, meillä Lappi) tunnistavat omat olemassa olevat vahvuutensa ja erikoisosaamisensa.

  • Näistä laaditaan maakunnassa älykkään erikoistumisen strategia.

  • Strategian pohjalta tunnistettuihin vahvuuksiin suunnataan kehitysrahoitusta.

  • Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään lappilaista elinkeinoelämää.

  • Lapissa yksittäisten toimialojen sijaan vahvuutena nähdään toimialarajat ylittävä arktinen osaaminen. Tunnistettuja vahvuuksia Lapissa on kaivannais- ja metalliteollisuudessa, biotaloudessa sekä matkailussa ja niihin liittyvissä toimialoissa.

Mitä käytännössä?

  • Eri toimialojen edistämistä varten on perustettu klustereita eli niin sanottuja verkostoja, joissa alan yritysten lisäksi on mukana toimialaa koskevia viranomaisia, oppilaitoksia, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä muita julkisia toimijoita

  • Klustereiden tarkoitus on edistää näiden tahojen yhteistyötä ja tiedon vaihtoa, joka luo pk-yrityksille kasvua ja innovaatiomahdollisuuksia.

  • Kiertotalouskeskus ja Digipolis vastaavat teollisen kiertotalouden klusterin toiminnasta Lapissa.


Lisätietoa AS-toiminnasta

clustermanagementexcellencelogo

 

Haluatko mukaan teollisen kiertotalouden klusteritoimintaan? Ole yhteydessä Tuomakseen!

 

Asiantuntijamme palveluksessasi

Tuomas Pussila

johtaja, Kiertotalouskeskus

050 461 1236


Ota yhteyttä