Ajankohtaista

INVEST IN VEITSILUOTO tukee yritysten sijoittumista Veitsiluodon yrityspuistoon ja Kemin seudulle

Invest in Veitsiluoto -hanke alkaa houkutella uusia yrityksiä Kemi – Keminmaa – Simo – alueille ja tukee yritysten sijoittumista Veitsiluodon tehdasalueen yrityspuistoon. Invest in Veitsiluoto on osa Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on minimoida Stora Enson tehtaan sulkemisen negatiiviset vaikutukset ja luoda alueelle jopa tuhat uutta työpaikkaa. Hankkeen toteuttaa Kemin Digipolis Oy yhteistyössä Stora Enson, Kemin kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa.

Lue lisää

Yrityksillä on vahva usko teolliseen kiertotalouteen bisneksenä lähivuosina - esteenä voi olla tuotekannibalismi tai asiakkaiden haluttomuus maksaa vihreydestä

Valtaosa yrityksistä uskoo teollisen kiertotalouden vaikuttavan yritystoimintaansa lähivuosina joko merkittävästi tai jonkin verran. Merkittävään vaikutukseen uskoo selvästi yli puolet yrityksistä. Teollisen kiertotalouden esteitä voivat olla tuotekannibalismi, haluttomuus maksaa vihreydestä tai vaihteleva viranomaistoiminta.

Lue lisää

Kiertotalouskeskus alkaa vetää vetyhanketta Meri-Lapissa

Kiertotalouskeskus alkaa selvittää vedyn mahdollisuuksia Meri-Lapin talousalueella. Vetyhankkeessa muodostetaan kokonaiskuva vetytaloudesta, vedyn hyödyntäjistä, logistiikasta ja keskeisistä vetyteknologioista alueen yritysten ja potentiaalisten uusien yritysten näkökulmasta.

Lue lisää

Kiertotalouskeskuksen onnistunut livesessio poikii uutta

Kiertotalouskeskuksen onnistunut livesessio maailman suurimmassa kiertotalousfoorumi WCEF2021:ssa tulee poikimaan jatkossa uusia asioita teollisen kiertotalouden edistämiseksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lue lisää

Kiertotalouskeskuksen livesessiosta WCEF2021-tapahtumassa tulee huippukansainvälinen

Kiertotalouskeskuksen livesessiosta maailman kiertotalouskonferenssi WCEF2021:ssa 15. syyskuuta on tulossa erittäin kansainvälinen. Interaktiiviseen livestreamiin on tullut ilmoittautumisia yli 50:stä maasta. Ennakkoon tapahtumaan on rekisteröitynyt jo yli 250 henkilöä.

Lue lisää

DigiCirc rahoittaa nyt biotaloutta - kärkenä on kiertotalous ja digitaalisuuden kehittäminen

EU myöntää rahoitusta DigiCirc-hankkeessa pienille ja keskisuurille biotalouden toimialan yrityksille, jotka suunnittelevat kiertotalouteen liittyviä kehittämistoimia digitaalisuuden avulla. DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haku on käynnistynyt 9. syyskuuta ja hakuaika päättyy 10. marraskuuta 2021. 

Lue lisää

Kemin äkillisen rakennemuutoksen hanke käynnistynyt

Kemin äkillisen rakennemuutoksen hanke ÄRM-agenttihanke on käynnistynyt syyskuun alussa ja kestää vuoden 2022 loppuun saakka.  Tavoitteena ÄRM-työssä on 1000 uutta työpaikkaa Kemin seudulle. Työtä tehdään vahvassa yhteistyössä Kemin kaupungin elinkeinotoimen, Kemin Digipolis Oy:n ja Meri-Lapin elinkeinotoimijoiden välillä.

Lue lisää

Kiertotalouskeskus saunan lauteilla WCEF2021:ssä

Kiertotalouskeskus on näyttävästi esillä ensi viikolla maailmanlaajuisessa kiertotalousfoorumissa WCEF2021:ssä. Kiertotalouskeskuksen livestream pyörähtää käyntiin 15.9.2021 klo 15 Suomen aikaa ja tapahtuma kestää noin pari tuntia. Livesession teemana ovat ekoteollisuuspuistot ja niiden toiminnan mittaaminen. Suomalainen avoin tapa toimia ekoteollisuuspuistojen verkostossa tuottaa hedelmää ja herättää myös kansainvälistä kiinnostusta.

Lue lisää

Äkillisen rakennemuutoksen yritystuen hakuaikaa on jatkettu lokakuun loppuun

Äkillisen rakennemuutoksen yritystuen hakuaikaa on jatkettu syyskuun lopusta lokakuun loppuun saakka.  Myönnettävän rahoituksen pääpaino on hankkeissa, joilla luodaan alueelle uusia työpaikkoja ja merkittävää kasvua, jotta Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisen aluetaloudelliset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieneksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt lisärahoitusta 8,2 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Kemi-Tornion alueen yrittäjille kahdeksan miljoonaa lisärahoitusta äkilliseen rakennemuutokseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt ELY-keskukselle 8,2 miljoonaa euroa lisärahoitusta yritystukiin Kemi-Tornion seudun äkillisen rakennemuutostilanteen tueksi. Myönnettävän rahoituksen pääpaino on hankkeissa, joilla luodaan alueelle uusia työpaikkoja ja merkittävää kasvua, jotta Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisen aluetaloudelliset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieneksi.

Lue lisää