Kiertotalous_herokuvat_sisaltosivut10

Kumppanit

Pääyhteistyökumppanit

Kiertotalouskeskuksen perustajia ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu. Ydintoimijoihin kuuluu lisäksi ammattiopisto Lappia. Keskus perustettiin vuonna 2017 Sitran myötävaikutuksella.

Kemin Digipolis Oy
Digipolis on kemiläinen kehitysyhtiö ja Kiertotalouskeskuksen kotipesä, joka tarjoaa monipuolisia liike-elämän palveluita asiantuntijaneuvonnasta tilaratkaisuihin.

Digipolis logo

Kemin kaupunki
Kemin kaupungin kanssa jaamme yhteisen tavoitteen. Kaupunki panostaakin vihreämpään ja kestävämpään tulevaisuuteen, ja sille on toisena kuntana Suomessa myönnetty ISO 14001: 2015 ympäristösertifikaatti. Kemi kuuluu myös hiilineutraalien kuntien verkostoon.

Kemi logo

Lapin AMK
Lapin ammattikorkeakoulun ja ammattiopisto Lappian kanssa teemme tiivistä yhteistyötä kiertotalouden osaamisen vahvistamiseksi. Yritykset hyötyvät kumppanuudesta, sillä se mahdollistaa uusien energia- ja materiaalitehokkaampien ratkaisujen jalkauttamisen liiketoimintaan.

Lapin AMKissa bio- ja kiertotalous on kytketty osaksi sekä koulutus- että TKI (tutkimus-kehitys-innovointi) -toimintaa lähestulkoon kaikilla organisaation osaamisalueilla. Tulevaisuudessa kaikki Lapin AMKista valmistuvat opiskelijat omaavat bio- ja kiertotalouden tietotaitoa osana koulutusalaansa. TKI-toiminnassa bio- ja kiertotalous, resurssiviisaus ja vähähiilisyyden edistäminen tulevat vahvistumaan entisestään. 

Yhteyshenkilö: Tyni Sanna, Yliopettaja. Arktiset luonnonvarat ja talous, Uudistuva teollisuus, Insinöörikoulutus, konetekniikka. Matkapuhelin +358 40 674 7964. Sähköposti sanna.tyni@lapinamk.fi.

Linkki AMK:n vastuullisuus ja kestävä kehitys verkkosivuille, klikkaa logoa.

Lapin amk


Ammattiopisto Lappia
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ylläpitää Ammattiopisto Lappiaa ja omistaa Lappia-Koulutus Oy:n. Lappialla on toimipisteitä Kemissä, Tervolassa, Muoniossa, Rovaniemellä ja Torniossa. Menestyksekästä yhteistyötä on tehty muun muassa massiivipuisen CLT-rakentamisen saralla.

Lappia-Koulutus Oy on kehittänyt ja rekisteröinyt tavaramerkin @kiertotalouskortin koulutuskokonaisuudelle, jonka keskeisinä sisältöinä ovat muun muassa kestävästi hyödynnettävät raaka-aineet ja tuotanto, logistiikka- ja materiaalivirrat, kierrätys- ja resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki. 

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Tommi Lepojärvi. Matkapuhelin puh.+358406501084. Sähköposti tommi.lepojarvi@lappia.fi.

Linkki Lappian sivuille, klikkaa logoa.

 

Lappia


SITRA
Sitra on eduskunnan perustama tulevaisuustalo, jonka kanssa olemme edistämässä kiertotalouden toteutumista. Sitran tavoitteena on Suomi, joka menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta ja jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Kiertotalous on Sitran kärkiteemoja.

sitra-110x21


Kiertotalouden kumppanuuksia

Kiertotalouskeskus vetää koko Suomen laajuista ekoteollisuuspuistojen verkostoa, joka tarjoaa näkymän suomalaiseen kiertotalouteen niin yrityksille kuin viranomaisille. Verkostoon kuuluu alueensa kiertotalouden edelläkävijöitä ekoteollisuuspuistoista. Verkoston tehtävänä on vaihtaa parhaita käytäntöjä sekä seurata kiertotalouden kehitystä Suomessa ja maailmalla.

Tutustu tarkemmin ekoteollisuuspuistojen verkostoon


FISS-verkosto
Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa.

Motiva Oy koordinoi FISS-mallia Suomessa ja kokoaa alueellisten toimijoiden verkostoa yhdistämään resurssien tarjoajat ja tarvitsijat kentällä. FISS-aluekoordinaattorit neuvovat myös Materiaalitorin käytössä ja siihen liittyvissä kysymyksissä. Tehtävään kuuluu symbioosien edistämistyö yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Materiaalitori (linkki Kiertoinfon (ent. tietopankki) materiaalitoriin) on osa teollisten symbioosien toimintaa. Materiaalitorissa voi ilmoittaa tarjolla olevista ja tarvitsemistaan resursseista tai näihin liittyvistä palveluista.

Lisää tietoa FISS-toiminnasta ja aluekoordinaattoreiden yhteystiedot: 

FISS


Viranomaiskumppaneita

Viranomaisilla on merkittävä rooli kiertotalouden toteutumisessa. Tiivis viranomaisyhteistyömme mahdollistaa erilaisten lainsäädännöllisten haasteiden ja esteiden tunnistamisen sekä purkamisen. Näin voidaan edistää kiertotalouden liiketoimintaa.

Lapin-liiton-virallinen-logo-1024x458           elyfi
   


Ymparistoministerio-logo    tyo-ja-elinkeinoministerio


Kiertotalous - Ympäristöministeriö