Kiertotalous_herokuvat_sisaltosivut5

Ekoteollisuuspuistot

NÄKYMÄ KIERTOTALOUDEN KENTÄLLE

Kiertotalouskeskus johtaa koko Suomen laajuista ekoteollisuuspuistojen verkostoa, joka tarjoaa näkymän suomalaiseen kiertotalouteen. Verkostoon kuuluu alueensa kiertotalouden edelläkävijöitä ekoteollisuuspuistoista. Verkoston tehtävänä on vaihtaa kiertotalouden parhaita käytäntöjä sekä seurata alan kehitystä Suomessa ja maailmalla.

Ekoteollisuuspuistojen_verkosto_logo_vaaka_FIEkoteollisuuspuistojen verkosto on tärkeä osa kansallista teollisen kiertotalouden osaamisalustaa. Teollisen kiertotalouden osaalmisalusta (TKO) -hankkeen avulla vahvistetaan Suomen teollisen kiertotalouden kestävään kasvua ja innovaatiotoimintaa. Hankkeessa kootaan alueellisia ja kansallisia voimavaroja ja osaamista kehittäviä kumppanuuksia kansalliseksi osaamisalustaksi uusien teollisen kiertotalouden liiketoiminan lisäämiseksi ja uusien työpaikkoje luomiseksi sekä teollisen kiertotalouden osaamisen kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Ekoteollisuuspuisto voi toimia myös asiantuntija asiantuntijaraatina ja lausuntojen antajana teolliseen kiertotalouteen liittyvissä asioissa.

Mikä ekoteollisuuspuisto on?

Ekoteollisuuspuisto on maantieteellisesti rajattu alue, jossa materiaalit, energia ja tieto kiertävät yritysten välillä. Se tähtää kannattavaan liiketoimintaan ympäristöarvot huomioiden. Ihannetilanteessa ekoteollisuuspuiston sisällä toiselle tarpeeton materiaali päätyy toisen raaka-aineeksi, joka synnyttää yritysten välille teollisen symbioosin. 


Mitä hyötyä ekoteollisuuspuistosta?

Ekoteollisuuspuistot tuottavat siihen kuuluville yrityksille lisäarvoa yhteistyön kautta. Merkittäviä säästöjä voi tulla esimerkiksi raaka-aine, energia- jätehuolto-, tuotanto- ja logistiikkakustannuksissa. Lisäksi yritysten verkostossa syntyy huomattavia kustannussäästöjä yhteishankintojen kautta. Ekoteollisuuspuiston yritykset rakentavat myös yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita ja tekevät yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Suomessa toimii parikymmentä suurempaa ekoteollisuuspuistoa.


Mitä hyötyä ekoteollisuuspuistojen verkostosta?

Ekoteollisuuspuistojen verkosto toimii aktiivisesti ja kokemusperäinen tieto kulkee ympäri Suomen. Verkosto tarjoaa erinomaiset kontaktit kiertotalouden moninaiselle kentälle. Parhaimpien käytänteiden ja tietojen vaihdon lisäksi järjestetään työpajoja ja tutustumiskäyntejä ekoteollisuuspuistoissa. Verkostoa luotsaa Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila.

Kiertotalouskeskus on julkaissut tammikuussa 2021 käytännönläheisen oppaan ekoteollisuuspuiston perustamiseen. Opas pohjautuu Sitran rahoittamassa Kiertotalouskeskus-hankkeessa (2018-2021) järjestäytyneen, eri puolilla Suomea toimivista ekoteollisuuspuistoista koostuvan verkoston työlle.

Opas ekoteollisuuspuiston perustamiseen:

 

LATAA OPAS TÄÄLTÄ

 

Elokuussa 2021 Kiertotalouskeskus julkaisi Policy Brief 1:n, jossa suositellaan mittaamisen aloittamista viivytyksettä ekoteollisuuspuistoissa. Policy Brief 1 oli pohjana Kiertotalouskeskuksen livelähetyksessä WCEF2021 syyskuussa 2021. Livesessio keräsi osallistujia eri puolilta maailmaa ja ekoteollisuuspuistojen verkoston avoin yhteistyömalli on herättänyt kiinnostusta maailmalla.

Policy Brief löytyy alla olevan linkin kautta. 


Policy brief 1

 

 

Asiantuntijamme palveluksessasi

Tuomas Pussila

johtaja, Kiertotalouskeskus

050 461 1236


Ota yhteyttä

Ekoteollisuuspuistot

Envi Grow ekoteollisuuspuisto Kanta-Hämeessä kierrättää materiaaleja, energiaa, kokemusta ja tietotaitoa liittyen jätehuoltoon sekä ruoka- ja rakennusteollisuuteen. Suljettuihin kiertoihin pohjautuva järjestelmä hyödyttää sekä ympäristöä että paikallistaloutta.

Yhteystiedot:
Riikka Riihimäki
Riikka.riihimaki@fyk.fi
+358 50 464 1333
www.fyk.fi

Joensuun seutu on vahva metsäbio- ja kiertotalouden,  metalliteollisuuden ja fotoniikkaliiketoiminnan keskittymä. Kaupungin kupeessa sijaitseva GreenPark -yrityspuisto on suunniteltu erityisesti cleantech sekä puu- ja metalliteollisuuden yritysten tarpeisiin. Alueella sijaitsee esimerkiksi lajissaan maailman suurimman metsäkonetehtaan John Deerin toiminnan ympärille rakentunut kansainvälinen yhteistyöverkosto. Biotien uusi teollisuusalue kiertotalouden ja energiantuotannon keskittymän vieressä syväsataman läheisyydessä. Kaivannaisteollisuuden osaamiskeskittymä Outokumpu Mining Camp  -yrityspuiston valtti puolestaan on maineikas GTK Mintecin koetehdas ja tutkimuslaboratorio.

 

Yhteystiedot:

Terttu Kinnunen
terttu.kinnunen@businessjoensuu.fi
+35850 339 4992  

Perämeren pohjukassa Ruotsin rajan tuntumassa sijaitseva Kemi-Tornio on kemiallisen ja mekaanisen puunjalostuksen, metalli- ja terästeollisuuden, puutaloteollisuuden sekä metalli- ja konepajojen keskittymä ja alueella on myös merkittävää kaivostoimintaa. Hyödyntämiseen sopivia teollisia sivuvirtoja tulee noin 1,7 miljoonaa tonnia vuodessa, ja alueella tuotetaan noin kahdeksan prosenttia koko Suomen viennin arvosta. Kiertotalouskeskus edistää ekoteollisuuspuiston yritysten liiketoimintaa kiertotalousinvestointien toteuttamisessa.

 

Yhteystiedot:

Tuomas Pussila
tuomas.pussila@digipolis.fi
+358 50 461 1236

Kemijärvi Biopark sijaitsee Lapissa, pitkän puunjalostuksen historian omaavalla Patokankaan tehdasalueella. Puiston alueella sijaitsevat Keitele Groupin saha, liimapuu- ja pellettitehdas sekä Suomen suurin raakapuuterminaali. Vataset Oy valmistelee 1000 miljoonan euron biotuotantolaitoksen investointia Kemijärvelle. Ekoteollisuuspuisto tarjoaa yrityksille valmiiksi teollisuusalueeksi kaavoitettuja tontteja, kaupungin toimivat kaavoitus- ja lupapalvelut sekä alueella toimivat koulutuspalvelut.

 

Yhteystiedot:

Jari Polvi
jari.polvi@kemijarvi.fi
+358 40 734 4152
www.forestin.fi

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi. Keski-Pohjanmaalla sijaitsevalla KIP:n alueella toimii 17 kansainvälistä kemian- ja metallienjalostus-teollisuuden yritystä, joiden tuotannosta suurin osa menee vientiin. Lisäksi alueelle on sijoittunut noin 60 palveluyritystä. Alueen yritykset elävät teollisessa symbioosissa eli ne toimivat tiiviissä yhteistyössä tuotannollisia ja toiminnallisia synergioita hyödyntäen.

 

Yhteystiedot:

Johanna Hylkilä
johanna.hylkila@kip.fi
+358 10 505 9526
www.kip.fi

Etelä-Savossa sijaitseva EcoSairila on moderni vihreän teollisuuden keskus ja kiertotalouden kehittämisalusta. Ekoteollisuuspuisto EcoSairilaan on kaavoitettu valmiiksi 100 hehtaaria tilaa, saatavilla on biokaasua ja kaasuntuotannon sivutuotteita. Kaikkiaan hankkeeseen on sijoitettu sata miljoonaa euroa.

 

Yhteystiedot:

Panu Jouhkimo
panu.jouhkimo@mikseimikkeli.fi
+358 44 598 6854

Pirkanmaalla sijaitseva ECO3 on bio- ja kiertotalouden edelläkävijä. Puistossa on mukana monenlaisia yrityksiä, jotka liittyvät ravinteiden, puuaineksen, energian ja polttoaineiden kiertotalouteen sekä teknisiin kiertoihin.

 

Yhteystiedot:

Sakari Ermala
+358 50 583 4233
sakari.ermala@verte.fi
www.eco3.fi

 

Lounais-Suomessa sijaitseva ekoteollisuuspuisto keskittyy sähköistymisessä tarvittavien teknologiametallien ja -kemikaalien jalostukseen sekä teknologiametallituotteisiin. Ekoteollisuuspuistoa täydentää Porissa sijaitseva massiivinen Peittoon kierrätyspuisto, joka tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuden laajamittaiseen sivuvirtojen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen.

 

Yhteystiedot:

Jarkko Vuorela
jarkko.vuorela@prizz.fi
+358 44 710 5331
www.prizz.fi

Kilpilahden teollisuusalue Porvoossa keskittyy öljytuotteisiin, uusiutuviin polttoaineisiin ja
tuotteisiin, kaasuun, muoveihin ja muovien raaka-aineisiin. Suomen etelärannikolla Porvoossa sijaitseva alue on rakentunut Nesteen öljynjalostamon ympärille, ja siellä muodostuu myös ylijäämälämpöä.

 

Yhteystiedot:

Leena Alihakkola
leena.alihakkola@posintra.fi
+358 40 730 5440
www.posintra.fi

Kiertotalouskylä on Riihimäen kaupungin ja Fortumin yhteistyöhanke, jossa yhdyskuntajäte kiertää eteenpäin automatisoidun lajittelulaitoksen kautta. Jätteestä erotellaan bio-, muovi-, metalli- ja teollisuuden käyttöön sopiva kierrätyspolttoaine, ja loppu käytetään sähkön- ja lämmöntuotantoon. Riihimäki sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella noin 70 kilometrin päässä Helsingistä.

 

Yhteystiedot:

Mika Herpiö
+358 400 500 3345
mika.herpio@riihimaki.fi
www.riihimaki.fi

Metsäjaanu on kehittyvä cleantech-yritysten keskittymä Salossa, hyvien liikenneyhteyksien päässä Turusta, Helsingistä ja Hangosta. Sadan hehtaarin alue muodostaa 10 yrityksen ja lähes 100 työntekijän klusterin.

 

Yhteystiedot:

Jouko Urmas
jouko.urmas@yrityssalo.fi
+358 44 778 2115
www.yrityssalo.fi

Smart Chemistry Parkissa  on sijoittuneena 10 kemian- ja prosessiteollisuuden yritystä ja yhteistyöverkostossa 60 yritystä. Kyseessä on innovaatioalusta ja verkosto startupeille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tuovat uusia ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Varsinais-Suomessa sijaitseva Smart Chemistry Park tarjoaa yrityksille laboratorio-, pilotointi- ja toimistotiloja. Verkoston yritykset pääsevät osaksi laajaa julkisen sektorin, yliopistojen ja yritysten yhteistyöverkostoa, joka tukee yrityksiä kasvuun.

 

Yhteystiedot:

Linda Fröberg-Niemi
linda.froberg-niemi@turkubusinessregion.com
+358 50 587 3441
www.smartchemistrypark.com

Äänekosken Plänet B on Keski-Suomessa sijaitseva kohtauspaikka ja verkosto, jossa ratkaistaan glogaalia ympäristöongelmaa bio- ja kiertotalouteen pohjautuvien tuotteiden ja palveluiden avulla. Äänekoskella toimii muun muassa Metsä Groupin biotuotetehdas ja tehdasalueella toimii koetehdas, jossa valmistetaan uudenlaista tekstiilikuitua puupohjaisesta sellusta. Plänet B tukee aktiivisesti biotalouden startup- ja cleantech-yrityksiä, PK-yrityksiä, teollisuusyrityksiä ja palveluntarjoajia eri aloilta.  

 

Yhteystiedot:

Sari Åkerlund

sari.åkerlund@aanekoski.fi

+385 50 598 7447