Uudet puutuotteet

Puu on monipuolinen rakennusaine 

Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä ja sen suhteellinen merkitys kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa.

Vaatimukset rakennustuotteiden vähähiilisyydestä ja kierrätettävyydestä ovat vauhdittaneet uusien puurakenteiden kehittämistä. Uusiutuvana raaka-aineena puu on noussut yhdeksi potentiaalisimmista materiaaleista maailmassa. Puu on monipuolinen rakennusaine: se on samalla kertaa kantava rakenne, lämmöneriste, höyryn- ja ilman sulku, kosteuserojen tasapainottaja sekä valmis antibakteerinen sisä- ja ulkopinta. Lisäksi puutuotteiden valmistuksessa tuotetaan energiaa. Puun sitoma hiilidioksidi varastoituu puurakenteisiin rakennuksen koko eliniän ajaksi.

Kerrostalotuotantoon ja muiden suurten kohteiden nopeaan rakennustuotantoon soveltuvista massiivipuurakenteista nopeimmin on yleistynyt CLT (Cross Laminated Timber, ristiin liimattu puu). CLT-levyistä valmistetaan asennusvalmiiksi työstettyjä mittatarkkoja suurelementtejä detaljeineen. Mahdollisimman tehokasta asuntotuotantoa varten CLT-levyt kootaan ja varustellaan yleensä täysin valmiiksi tilaelementeiksi. Työmaalla helposti käsiteltävien CLT-levyjen käyttö on nopeasti yleistynyt, vaikka koko toteutusprosessi aina suunnittelusta rakennuksen viimeistelyyn asti vaatii uudet soveltuvat menetelmät.

Teollinen rakentaminen on puurakentamisen valttikortti

Puurakentamisen myötä rakentaminen siirtyy työmailta tehtaisiin perustustöitä ja elementtien asennustyöt lukuun ottamatta. Korkealla esivalmistusasteella saavutetaan monia etuja: rakentaminen nopeutuu ja tehostuu, työmaakohtainen varastointitarve pienenee, laadunhallinta paranee, kustannustehokkuus kasvaa, työturvallisuusnäkökulma on huomioitu paremmin, toimitusketjun hallinta tehostuu ja vuodenaikojen merkitys vähenee. Teollinen rakentaminen vaikuttaa positiivisesti myös rakennusalan työn tuottavuuskehitykseen, joka ei ole noussut sitten 1970-luvun. Myös kosteusongelmat saadaan minimoitua sisätiloissa rakentamalla ja hoitamalla elementtien asennukset sääsuojan alla.

Ristiin laminointi on nopeasti saavuttanut jalansijan myös teollisen hirren tuotannossa. Menetelmän ansiosta saavutettu painumattomuus tekee hirsirakentamisesta helpompaa ja kustannuksia säästyy. Painumattomaan hirsirunkoon voi yhdistellä erilaisia materiaaleja ilman painumavaroja eikä perinteiselle hirsirakennukselle tyypillisiä säätö- ja huoltotoimenpiteitä tarvita.

Teollisen hirren markkinaosuus omakotitalojen rakentamisessa on kasvanut vuosina 2010–2020 11 prosentista 27 prosenttiin. Kasvu näyttäisi vain kiihtyvän.

clt1-1080x-1

OTA YHTEYTTÄ

Tytti Ahoranta

projektipäällikkö, metsä- ja sahabiotalous, kiertotalous

p. 040 504 2257

tytti.ahoranta@digipolis.fi

Tytti Ahoranta

Hankkeet


DigiCirc European cluster-led accelerator for digitisation of the circular economy across key emerging sectors

The EU’s transition towards a circular and climate-neutral economy represents an economic and social necessity and an opportunity for businesses and citizens. The role of SMEs in this environment will be crucial. The EU-funded DigiCirc project will permit SMEs to leverage digital technology as a key enabler for innovative circular products, services and business models to meet the goals that EU circular economy policies set. The project will establish and coordinate the DigiCirc innovation network, bringing together a wide range of stakeholders. 

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting)

Hankkeen tavoitteena on turvata puunkorjuun toimintaedellytyksiä ja samalla edistää kiertotaloutta. Hankkeessa testataan CLT-levyn soveltuvuutta parantamaan pehmeiden kohteiden maaperän kantavuutta ja tilapäisenä siltaratkaisuna esimerkiksi ojien ylitykseen. Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan tuotestandardin mukaisen puutavaran sijaan sahateollisuuden sivuvirroista, joten samalla saadaan tietoa mahdollisuudesta lisätä näin toimialan materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta.

Baltic Industrial Symbiosis (BIS)

Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisia teollisia symbiooseja ja luoda uutta liiketoimintaa hyödyntämättömistä materiaali- ja energiavirroista. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä pk- että suuryritykset. Lisäksi hankkeen tavoitteena on pohjoismaista yhteistyötä hyödyntäen kehittää teollisia symbiooseja edistävien kehittäjäorganisaatioiden osaamistasoa ja luoda yhteisiä toimintamalleja kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintamallien edistämiseksi.

Pohjoinen älykäs kasvu - Arctic Smart Growth (ASG)

Hankkeen tavoitteena on löytää kasvuhakuisia ja -kykyisiä, kansainvälisille markkinoille tähtääviä lappilaisia pk-yrityksiä, löytää niille kumppanuuksia ja rahoituslähteitä sekä kehittää AS-klusterien toimintaa yritysten avulla ja yritysten toimintaa klusterien avulla. Tavoitteena on saada kehittämisperusteita yrityksiltä, ja kehittää alueen tki-toimintaa niihin perustuen. 

Kestävää hyvinvointia puurakentamisesta - WoodArc (A74477)

Hankkeessa painottuu puurakentamisen potentiaalin esille tuonti yhtenä kestävän kehityksen mukaisena, vähähiilisenä rakentamisen vaihtoehtona ja osana kestävän rakentamisen klusterin toimintaa. Rakentamiseen tarvitaan ratkaisuja, jotka eivät perustu luonnonvarojen tuh laavaan käyttöön, kuten vallitseva tilanne rakentamisessa globaalisti edelleen on. Hankkeessa tuodaan esille puurakentamiseen liittyvää energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ilmastovaikutuksia vähentäviä tuotantoprosesseja, toimintamalleja ja tuotteiden t&k&i- ja liiketoimintaa.

Nya möjligheter för CLT (FCLT)

Kemin Digipolis Oy on osatoteuttajana Nya möjligheter för CLT-hankkeessa, joka toteutetaan aikavälillä 1.9.2015-31.5.2018. Muut hankekumppanit ovat Centria tutkimus ja kehitys (FI), Lapin ammattikorkeakoulu Oy (FI), Luulajan teknillinen yliopisto (SE) ja SP Ruotsin tekninen tutkimuslaitos (SE). Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta CLT:stä ja sen eduista rakennusmateriaalina. Hankkeessa tunnistetaan, kehitetään, simuloidaan ja analysoidaan uusia, kilpailukykyisiä rakenneratkaisuja ja laajennetaan innovaatioverkostoja mahdollisilla norjalaisilla yhteistyökumppaneilla.