Biotuotetehtaan ekosysteemi

Digipolis tukemassa uuden ekosysteemin syntyä

Metsä Fibren biotuotetehdas rakenteilla Kemiin

Metsä Fibre investoi Kemiin 1,6 Mrd euron modernin biotuotetehtaan. Investointi turvaa yli 100 vuoden teollisen toiminnan jatkuvuuden sekä työpaikat Kemin Pajusaaressa. Raaka-aineiden hankintaan ja kuljetukseen tulee peräti 1 500 uutta työpaikkaa ympäri Pohjois-Suomen.

Pajusaaren päätuotteet ovat Metsä Fibren sellu ja Metsä Boardin kartonki. Lisäksi valmistetaan mäntyöljyä ja tärpättiä sekä bioenergiaa eri muodoissaan. Tuleva biotuotetehdas on 250 % sähköomavarainen.

Metsä Fibren tavoite on hyödyntää puuraaka-aine ja sivuvirrat tuotteina ja bioenergiana 100 prosenttisesti. Digipoliksen kehittämistoiminnan painopiste onkin uuden ekosysteemin syntymisen tukeminen. Tulevaisuudessa on tarkoitus valmistaa esimerkiksi biokaasuja, biopellettejä, biokomposiittejä, rikkihappoa, lannoitteita, maanrakennusaineita, biopolttoaineita ja uusia tekstiilikuituja. Hukkalämmöt pyritään hyödyntämään ja ehkä pitemmällä aikavälillä myös hiilidioksidi voidaan jalostaa.

Eittämättä tulevaisuuden biotuotetehdas on myös vetovoimainen matkailukohde.

Lue lisää Metsä Fibren hankesivuilta!

Hankkeet


Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri- Lapissa (A75752)

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on toteuttanut vuoden 2018 - 2019 aikana esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Esiselvityksen johtopäätöksenä on päätetty käynnistää uuden biotuotetehtaan suunnittelu. Uuden tehtaan kapasiteetti, puun käyttö ja työllisyysvaikutus olisi selvästi nykyistä suurempia. Uudella biotuotetehtaalla on mittavat ja erityisen myönteiset taloudelliset vaikutukset koko Meri- Lapin talousalueelle erityisesti Kemin kaupungin alueelle. Biotuotetehdas asettaa myös erilaisia valmiuksia koko talousalueen alihankintayrityksille (erityisesti pk- ja mikroyritykset) sekä julkiselle sektorille (. Kemin kaupunki, eri oppilaitokset, TE-palvelut). Suurhankeen toteutuessa Kemin kaupunki haluaa yhdessä samaan kaupunkikonserniin kuuluvan elinkeinojen kehitysyhtiön Kemin Digipolis Oy:n ja paikallisen Ammattiopisto Lappian kanssa parantaa Kemin kaupungin, koulutusorganisaatioiden sekä paikallisen elinkeinoelämän (erityisesti pk- ja mikroyritykset) alueellisia valmiuksia hankkeeseen varautumisessa. Hankkeen läpileikkaavana teema hankkeen hakijan kannalta on ekologisuus ja kestävyys.

OTA YHTEYTTÄ

Kimmo Heikka

toimitusjohtaja

p. 040 555 8020

kimmo.heikka@digipolis.fi

Kimmo Heikka

OTA YHTEYTTÄ

Teemu Saralampi

yrityskehittäjä, projektipäälikkö, kiertotalouden asiantuntija

Teemu Saralampi