Ecosystem at the bioproduct mill

Digipolis supports the creation of a new ecosystem

Metsä Fibre’s bioproduct mill under construction in Kemi

Metsä Fibre is investing EUR 1.6 billion to build a modern bioproduct mill in Kemi. This investment secures the continuity of more than 100 years of industrial operations and the jobs in Kemi’s Pajusaari. The procurement and transport of raw materials will create as many as 1,500 new jobs around northern Finland.

The main products in Pajusaari are Metsä Fibre’s pulp and Metsä Board’s cardboard. In addition, the mill produces pine oil, turpentine and bioenergy in its various forms. The future bioproduct plant will have a self-sufficiency rate of 250 per cent in electrical power.

Metsä Fibre’s goal is to utilise 100 per cent of the raw wood material and side streams as products and bioenergy. The focus of Digipolis’s development is to support the creation of the new ecosystem. In the future, the plan is to produce biogases, biopellets, biocomposites, sulphuric acid, fertilizers, excavation ingredients, biofuels, new textile fibres, and more. The purpose is to utilise waste heat and potentially, in the longer term, even refine the carbon dioxide.

There’s no doubt about it — the future bioproduct mill will also be an attractive tourism destination.

Read more from Metsä Fibre’s project website!

Hankkeet


Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri- Lapissa (A75752)

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on toteuttanut vuoden 2018 - 2019 aikana esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Esiselvityksen johtopäätöksenä on päätetty käynnistää uuden biotuotetehtaan suunnittelu. Uuden tehtaan kapasiteetti, puun käyttö ja työllisyysvaikutus olisi selvästi nykyistä suurempia. Uudella biotuotetehtaalla on mittavat ja erityisen myönteiset taloudelliset vaikutukset koko Meri- Lapin talousalueelle erityisesti Kemin kaupungin alueelle. Biotuotetehdas asettaa myös erilaisia valmiuksia koko talousalueen alihankintayrityksille (erityisesti pk- ja mikroyritykset) sekä julkiselle sektorille (. Kemin kaupunki, eri oppilaitokset, TE-palvelut). Suurhankeen toteutuessa Kemin kaupunki haluaa yhdessä samaan kaupunkikonserniin kuuluvan elinkeinojen kehitysyhtiön Kemin Digipolis Oy:n ja paikallisen Ammattiopisto Lappian kanssa parantaa Kemin kaupungin, koulutusorganisaatioiden sekä paikallisen elinkeinoelämän (erityisesti pk- ja mikroyritykset) alueellisia valmiuksia hankkeeseen varautumisessa. Hankkeen läpileikkaavana teema hankkeen hakijan kannalta on ekologisuus ja kestävyys.

CONTACT

Kimmo Heikka

CEO

p. +358 40 555 8020

kimmo.heikka@digipolis.fi

Kimmo Heikka

CONTACT

Teemu Saralampi

Project Manager, Circular Economy

p. +358 40 197 7149

teemu.saralampi@digipolis.fi


Teemu Saralampi