Industrial circular economy

Circular Economy Centre — for better business!

Serving companies with circular economy operations

Circular Economy Centre helps companies scale their operations and develop their business by providing specialist advice, applying for funding, bringing actors together as well as establishing networks at local, national and international levels. The information on the industry’s best practices produced by Circular Economy Centre’s specialists supports companies achieve this goal. Our circular economy specialists work closely with companies, authorities and the sector’s educational institutions.

circulareconomycenter_logo


A valued circular economy pioneer

Circular Economy Centre is a valued pioneer in its sector on a national and international scale. The Finland-wide network of eco-industrial parks led by Circular Economy Centre provides a comprehensive view of the entire Finnish circular economy for both companies and authorities.

The founders of Circular Economy Centre are Digipolis, the City of Kemi, and Lapland University of Applied Sciences. Key actors also include Lappia Vocational College. The centre was established in 2017 with Sitra’s help.

kiertotalous-1080x

 

Hankkeet


Teollisen kiertotalouden osaamisalusta (TKO)

Hankkeen avulla vahvistetaan Suomen teollisen kiertotalouden kestävää kasvua ja innovaatiotoimintaa. Hankkeessa kootaan alueellisia ja kansallisia voimavaroja ja osaamista kehittäviä kumppanuuksia kansalliseksi osaamisalustaksi uusien teollisen kiertotalouden liiketoiminnan lisäämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi sekä teollisen kiertotalouden osaamisen kehittämiseksi ja levittämiseksi koko Suomen alueella osana koronaepidemian jälkeisiä elvytystoimia.
Hanke vahvistaa jo olemassa olevia kumppanuuksia ekoteollisuuspuistoalueilla sekä luo uusia yhteyksiä yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden (korkeakoulujen) välille.

LTKT2.0 - Lapin kiertotalous 2.0 - Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin teollisen kiertotalouden alueellista kilpailukykyä ja toimenpiteillä luoda edellytyksiä uusille kiertotalousinvestoinneille ja kiertotaloutta hyödyntäville liiketoimintamalleille. Hanke vahvistaa Lapin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria, teollisten kiertotalouden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Toimenpiteissä korostuu etenkin energia- ja materiaalitehokkuus, kiertotalouden uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen.

DigiCirc European cluster-led accelerator for digitisation of the circular economy across key emerging sectors

The EU’s transition towards a circular and climate-neutral economy represents an economic and social necessity and an opportunity for businesses and citizens. The role of SMEs in this environment will be crucial. The EU-funded DigiCirc project will permit SMEs to leverage digital technology as a key enabler for innovative circular products, services and business models to meet the goals that EU circular economy policies set. The project will establish and coordinate the DigiCirc innovation network, bringing together a wide range of stakeholders. 

Baltic Industrial Symbiosis (BIS)

Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisia teollisia symbiooseja ja luoda uutta liiketoimintaa hyödyntämättömistä materiaali- ja energiavirroista. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä pk- että suuryritykset. Lisäksi hankkeen tavoitteena on pohjoismaista yhteistyötä hyödyntäen kehittää teollisia symbiooseja edistävien kehittäjäorganisaatioiden osaamistasoa ja luoda yhteisiä toimintamalleja kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintamallien edistämiseksi.

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting)

Hankkeen tavoitteena on turvata puunkorjuun toimintaedellytyksiä ja samalla edistää kiertotaloutta. Hankkeessa testataan CLT-levyn soveltuvuutta parantamaan pehmeiden kohteiden maaperän kantavuutta ja tilapäisenä siltaratkaisuna esimerkiksi ojien ylitykseen. Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan tuotestandardin mukaisen puutavaran sijaan sahateollisuuden sivuvirroista, joten samalla saadaan tietoa mahdollisuudesta lisätä näin toimialan materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta.

MINE.THE.GAP - The mining sector needs sustainable solutions

Raw materials are the basis of most industrial value chains. This is especially true for the industrial and metallic mining, construction, and related sectors. These industries are very important for our industrial, social, and technological progress in the European Union. A viable and responsible minerals and metals mining provides essential assets to our society’s sustainable development, and help us to promote innovation, growth, and a low-carbon, more circular economy. MINE.THE.GAP brings together SMEs from the raw materials and mining sector with companies that have solutions for a more digital, greener, and circular mining value chain. 

AURORAL - Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application

AURORAL focuses on increasing connectivity and delivering a digital environment of smart objects interoperable services platforms able to trigger dynamic rural ecosystems of innovation chains, applications and services. Thus, AURORAL contributes to increase economic growth and create jobs in rural areas and to tackle significant societal challenges, contributes to overcoming digital divide between rural and urban areas and to develop the potential offered by increased connectivity and digitisation of rural areas.

Commercializing forest-based protein – Prosessiteollisuuden sivuvirtaan perustuvan proteiinin kaupallistaminen (CFP)

Yksisoluproteiini (SCP) on kehitetty aikaisemmissa hankkeissa ruotsalaisten, norjalaisten ja islantilaisten kanssa. SCP soveltuu proteiinilähteeksi meriruokateollisuuteen ja sitä voidaan kasvattaa selluteollisuuden jätteen avulla. Kemin Digipolis Oy:n osalta hankkeessa kehitetään logistisesti kustannustehokkaita tapoja hoitokalastuksen hyödyntämiseen osana kalanruoan koostumusta. Hankkeen hyötyjinä ovat välittömästi hoitokalastajat ja kalanjalostajayritykset sekä välillisesti kuljetusyritykset ja teollisuuden tuotantolaitokset.

To Circular economy center


Circular Economy Center