Industry 4.0

Digitalisoituminen vie teollisuuden aloja eteenpäin

Teollisuuden alat ovat digitalisoituneet viime vuosikymmeninä vauhdikkaasti, mutta modernit teknologiat mahdollistavat toiminnan tehostamista vielä monilla eri tavoin, eikä kehityksen päätepysäkkiä ole näkyvillä. Ei siis yllätä, että myös Kemin Digipoliksessa useat hankkeet keskittyvät digitalisoitumiseen eri teollisuuden alojen näkökulmista. Digipoliksen Industry 4.0 hankkeet keskittyvät mm. kiertotalouskaupunkeihin, kaivosteollisuuteen, meriteollisuuteen, biotalouteen ja logistiikkaan.

 

Keskustelukumppani yrityksesi kehitystarpeissa

Yritysten edustajien ei kuitenkaan tarvitse pohtia oman yrityksensä toiminnan kehittämistä termiviidakon kautta, vaan lähdemme mielellämme yhdessä pohtimaan, miten toimintaa kehittämällä voitaisiin saavuttaa esimerkiksi kustannus- tai materiaalitehokkuutta, josta olisi hyötyä yritykselle ja sen asiakkaille. Ota siis reippaasti yhteyttä, jos voimme olla keskustelukumppaninasi yrityksenne kehittämisessä – ja samalla saatamme vinkata, että kehitystyöhön löytyy rahoitusinstrumentteja hanketyön kautta.

Hankkeet


Digiprocess - Supporting digitalization of process industry ecosystems: Developing service ecosystems among process industry and SMEs

Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten digitaalista kypsyyttä, digitaalisten palveluiden tuottamista, sekä pk-yritysten ja teollisuuden muodostamia digitaalisia ekosysteemejä. Toisena tärkeänä tavoitteena on kehittää teollisuudenala- ja maakohtaista yhteistyötä alojen ja maiden rajat ylittäväksi. Hankkeessa tunnistetaan digitalisaatioon liittyvät kehittämissuunnitelmat, tarpeet ja mahdollisuudet teollisuuden ekosysteemeissä. 

MINE.THE.GAP - The mining sector needs sustainable solutions

Raw materials are the basis of most industrial value chains. This is especially true for the industrial and metallic mining, construction, and related sectors. These industries are very important for our industrial, social, and technological progress in the European Union. A viable and responsible minerals and metals mining provides essential assets to our society’s sustainable development, and help us to promote innovation, growth, and a low-carbon, more circular economy. MINE.THE.GAP brings together SMEs from the raw materials and mining sector with companies that have solutions for a more digital, greener, and circular mining value chain. 

OTA YHTEYTTÄ

Seppo Ahola

projektipäällikkö

p. 0400 249 620

seppo.ahola@digipolis.fi

Seppo Ahola