Ajankohtaista

Kemin matkailun valttina meri ja saaristo kesät talvet

04.04.2024

Kemin matkailuvaltteja ovat arktisuus, meri, saaristo ja rauhallisuus. Visiona on olla rohkea edelläkävijä arktisena ja merellisenä matkailukohteena. Talvimatkailun lisäksi Kemissä aiotaan panostaa voimakkaasti kesämatkailuun. Kemin matkailun kehittämistyötä ohjaa tulevien vuosien aikana viime syksynä valmistunut Master Plan 2030 -suunnitelma.

VIDEO: KUVAVUORINEN

Kemin matkailun visio 

Kemin visio on olla rohkea edelläkävijä arktisena ja merellisenä matkailukohteena.

”Meillä on kovat tavoitteet saada matkailijat viipymään Kemissä ja kehittää heille tekemistä. Päätavoite on olla kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden vetovoimakohde Lapissa”, kertoo matkailuasiantuntija Vilma Klemetti Kemin kaupungin elinkeinopalveluista.

Kemin erottuvuustekijä Lapin matkailukohteiden joukossa on vahvasti tiedostettu kaupungin matkailutoimijoiden joukossa.

Vain Kemistä löytyy meri ja saaristo

”Meri ja saaristo ovat elementtejä, joita muualta Lapista ei löydy”, Klemetti kertoo. ”Kilpailua arktisen kuvaston ympärillä on paljon Lapissa ja jopa Järvi-Suomi puhuu arktisuudesta. Kilpailua siis löytyy, mutta meillä on erittäin hyvät lähtökohdat kehittää matkailua. Meri ja saaristo tuovat kesämatkailun kehittämiseen rajattomat mahdollisuudet esimerkiksi vesiaktiviteettien osalta, ja meillä on niitä vielä paljon hyödyntämättä.”

Matkailijoiden palaute Kemistä todella positiivista

Matkailijoiden palaute Kemistä on todella positiivista. Rauhallisuus ja kohtuullinen hintataso ovat luonnon ja merellisyyden ohella tärkeitä vetovoimatekijöitä.

”Meillä rauhaa ja hiljaisuutta on vielä jäljellä ja matkailijat tulevat kokemaan tätä eksotiikkaa, joka meille lappilaisille on arkipäiväistä”, Klemetti kuvailee matkailijoiden ajatusmaailmaa.

Merellisen matkailun kehittämisessä on lähdetty liikkeelle konkreettisilla toimenpiteillä.

”Esimerkiksi Selkäsaaren laituria ollaan uusimassa. Tavoitteena on, että yritykset voisivat hyödyntää yhtä saaristomme pääsaarista paremmin ja pääsisivät tuotteistamaan sitä”, Klemetti sanoo. ”Tämä on hyvä esimerkki yhteistyöstä, jota kaupunki voi yrittäjien kanssa tehdä.”

Myös kaupunkikeskustan kehittäminen ja elävöittäminen kuuluvat tehtävälistalle.

Matkailulla on suuri merkitys Kemin elinkeinorakenteelle, ja ala tuo Meri-Lappiin runsaasti työpaikkoja myös perinteisen talvi- ja jäänmurtajaristeilyn ulkopuolelle. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-ala on tärkeä työllistäjä, joka kaipaa lisää työvoimaa ympäri vuoden.

Matkailun Master Plania on tehty yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa

Kemin matkailun kehittämistyötä ohjaa tulevien vuosien aikana viime syksynä valmistunut Master Plan 2030 -suunnitelma, jossa linjataan suuntaviivat kaupungin matkailun, kaupan ja palveluiden kehittämiselle, koronasta toipumiselle ja kasvun hakemiselle. Suunnitelma asettaa selkeät askelmerkit kotimaan matkailun kasvattamiselle ja kansainvälisen matkailun elvyttämiselle.

Suunnitelman luomisessa tärkeässä roolissa olivat paikalliset yrittäjät, jotka osallistuivat yhteisissä työpajoissa pohtimaan matkailun kehittämisen tavoitteita, visiota ja toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan.

”Kokosimme eri alojen toimijat yhteen miettimään, millaiset tavoitteet meillä on vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäisiä kehittämistoimenpiteitä on jo alettu toteuttaa syksyn ja talven aikana”, Klemetti kertoo.

Kemi on kaunis matkailukaupunki

Klemetin työnkuvaan kuuluu Kemin kotimaan markkinointi ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Yksi tärkeä osa työtä on Kemin matkailubrändin tunnetuksi tekeminen.

”Kansainvälisten matkailijoiden taso Kemissä on todella kova, joten lähivuosina pyrimmekin yhdessä saamaan Kemiä erityisesti Suomen kartalle näkyviin. Kemi kyllä tunnetaan, mutta imagonrakentamisessa meillä on vielä paljon työtä”, Klemetti toteaa. ”Kemillä on erittäin vahva teollisuuskaupungin leima. Haasteena on saada nelostiellä Kemin vuosittain ohittavat autot pysähtymään täällä.”

Matkailijoita houkutellaan kaupunkiin esimerkiksi monipuolisilla tapahtumilla. Kemi on panostanut vahvasti tapahtumatoimintaan, ja kaupungin aktiivinen tapahtumatoimisto on monessa mukana.

”Tapahtumat saavat paljon kiitosta. Mielenkiintoisia tapahtumia on tarjolla kaikenikäisille, ja ihmiset todella haluavat osallistua niihin”, Klemetti kertoo.

 

Kemin Lumilinna on ympärivuotinen nykyisin ympärivuotinen tapahtumakeskus, jossa voi majoittua läpi vuoden ja josta on helppo lähteä alueen tarjoamiin matkailukohteisiin tai -tapahtumiin. VIDEO: KUVAVUORINEN
 
Tutustu Kemi kasvaa sivustoomme:
 
 
 
TEKSTI: Noora Kangas