PALVELUT

Alueyrityspalvelut

Kemi-Tornion Alueyrityspalvelujen tehtävänä on auttaa yrityksiä kehittymään ja kasvamaan. Alueyrityspalveluja vetää Digipolis tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden kehitysyhtiöiden kanssa. Toiminnan ytimen muodostavat startti-, hautomo- ja kasvupalvelut.

Yrityksen perustaminen ja kehittäminen on vaativa polku, jossa tarvitaan erilaisia tietoja ja taitoja. Aloittavan yrittäjän palveluihin voivat kuulua mm. rahoitusten ja tukien hakemusneuvonta, yrityksen perustamistoimien ohjaus tai toteutus, yrityshankkeen alkuanalyysi ja jatkotoimenpideneuvonta, asiantuntijapalveluiden käytön ohjaus, yrittäjän kouluttautumisen ohjaus ja kehityskeskustelut yrittäjän kanssa.

Hautomo- ja kasvupalveluihin kuuluvat yrityksen eri rakennusvaiheet liikeidean arvioinnista ja liiketoimintasuunnitelman laadinnassa auttamisesta asiakas- ja yhteistyöverkostojen luomiseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. Yrityshautomo tarjoaa aloittavalle yrittäjälle mutkattoman ja yrittäjähenkisen ilmapiirin, jossa on mahdollisuus oppia, jakaa kokemuksia ja verkostoitua toisten yritysten kanssa.

Alueyrityspalvelujen yhtenä tehtävänä on auttaa yrityksiä kehittämishankkeiden alkuvaiheessa, jolloin esimerkiksi verkostoitumisella on tärkeä merkitys. Erityisesti alueyrityspalveluja ovat hyödyntäneet kasvuhakuiset ja liikeidealtaan innovatiiviset yritykset.

Alueyrityspalvelut opastaa yrityksiä projektimaiseen kehittämistoimintaan ja antaa neuvoja tarjolla olevasta kehittämisrahoituksesta ja sen hakumenettelystä. Alueyrityspalvelut tekee myös esiselvityksiä ja etsii oikeat asiantuntijat.

Yhteystiedot

Yrityskehittäjä Ella Saarenpää
Tietokatu 6 94600 Kemi
Puh. +358 40 7612174
Email: ella.saarenpaa@digipolis.fi

Hyödyllisiä linkkejä:

Business Finland
ELY:n yrityspalvelujen palvelukartta
ELY -keskus
Kemin Yrittäjät ry
Lapin Yrittäjät
Oma Yritys-Suomi
Partnerbook
Pohjois-Suomen Yrityspörssi
Suomi.fi
Uusyrityskeskus

suomi_fi_banneri_yritykset_300x300

WelCome-palvelu

WelCome -palvelu tarjoaa asiakkaalle innovatiivisen yritysidean kehittämiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen kehittämisresurssia. Kehittämisresurssilla tehtävät toimenpiteet voivat olla esimerkiksi seuraavia:

  • liikeidean arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen
  • yrittäjäominaisuuksien arviointi ja yrittäjävalmiuksien kehittämissuunnitelman laatiminen
  • liiketoimintasuunnitelman laatimisen ohjaus
  • myynti-, tulos- ja rahoitusennusteiden laatimisen ohjaus
  • markkinointisuunnitelman laatimisen ohjaus
  • teknologiaan liittyvät esiselvitykset
  • markkina- ja kilpailutilanteeseen liittyvät esiselvitykset
  • rahoitushakemusten valmistelu ja rahoitusneuvotteluihin osallistuminen
  • yhteistyökumppani- ja asiantuntijaverkoston rakentamisen avustaminen
  • ensimmäisten liike- ja asiakassuhteiden luomisessa avustaminen

WelCome -palveluun kuuluu myös kalustettu noin 18m² toimistohuone Digipolis - Kemin Teknologiakylästä. Palvelu on asiakkaille maksuton ja kestoltaan maksimissaan 4 kuukautta.

Yhteystiedot

Yrityskehittäjä Ella Saarenpää
Tietokatu 6 94600 Kemi
Puh. +358 40 7612174 
Email: ella.saarenpaa@digipolis.fi

ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut

ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut on palvelukokonaisuus pk-yrityksille. ELY-keskukset tarjoavat yritysten kehittämistarpeisiin ja muutostilanteisiin Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä palveluita liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen.

Palvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yritysten kehittämispalvelut ovat kustannustehokas tapa kehittää yritystä pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti. Digipoliksen yrityskehittäjillä on myös sertifikaatit kyseisiin kehittämispalveluiden tuottamiseen.

 Lisätietoja: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

tem-puitetoimittaja@2x

Kemi-Tornio Alueyrityspalvelut
Partnerbook Gateway to arctic innovations
CLT Kiintopuu
Arctic Business Design
Yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittaja