Yrityksen osto

Ostaisinko yrityksen?

Ei kannata keksiä pyörää uudestaan... Kun ajatuksissa on siirtyä eläkkeelle tai ottaa suvun firma haltuun, käänny ajoissa meidän puoleen. Saat Business Kemin kautta tärkeimmät tärpit myyntiprosessin käynnistämiseksi. 

Jos ostaisinkin valmiin yrityksen

Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tarvitsevat toiminnalleen jatkajan. Tällaisen yrityksen löytyminen voi olla alkusysäys yrittäjäksi ryhtymiselle.

Ostamiseen sisältyy kuitenkin myös riskejä, vaikka se tarjoaakin uudelle yrittäjälle yksinkertaisen tavan aloittaa. Yritysosto mahdollistaa yritystoiminnan käynnistämisen heti, sillä asiakkaat ja liikevaihto ovat jo olemassa. Valmiin yrityksen ostoa puoltaa mm. se, että:

  • Olemassa olevan yrityksen jatkaminen on riskittömämpää kuin uuden perustaminen.
  • Saat valmiin asiakaskunnan, maineen ja toimintakonseptin.
  • Pääset hyödyntämään ja kehittämään valmista yritystä.

 

Myynnissä olevia yrityksiä välittää esim:

 yrityspo-cc-88rssi.fi_logo-vaaka

 

yrittäjäksi

Ostoa suunnitellessa

Olemme osa Omistajanvaihdos foorumia, joka on koonnut yhteen tyypilliset yrityksen ostoon liittyvät seikat. Kauttamme saat sparrausta ja maksutonta neuvontaa prosessin käynnistämiseksi. 

1
Yritysoston hyödyt

On monta hyvää syytä ostaa yritys. Yritystoimintaa aloittavallekin yrityskauppa on varteenotettava vaihtoehto. Kun kauppa on asiantuntevasti hoidettu, ei yllätyksiä tule ja liiketoiminta alkaa heti. Asiakasvirta ja laskutus eivät katkea. Raha, joka kuluu yrityksen ostoon, menisi helposti uuden yrityksen markkinointiin, hankintoihin ja perustamiskuluihin epävarmoin tuloksin. Itse asiassa yritystoiminnan perustaminen ei ole rahallisesti merkittävästi edullisempaa ostamiseen nähden, kun huomioidaan että uudessa yrityksessä tulevaisuus on täysin arvailujen varassa ja kaikki asiakkaat on hankittava kilpailijoilta. Uuden yrityksen liiketoimintariski on siis suurempi kuin yritystoiminnan jatkaminen.

Asiakaskunnan lisäksi ostajana saat heti valtavasti arvokasta tietoa kilpailijoista, ostojen tekemisestä, mainonnasta, asiakkaista yms. yrityskaupan myötä. Samalla monta välivaihetta jää pois, jolloin aloittaminen on varsin helppoa ja nopeaa. Asiantunteva välittäjä voi auttaa liiketoiminnan suunnittelussa ja kehitysideoissa, ja usein myös luopuvat yrittäjät tulevat monessa asiassa vastaan, jotta uusi yrittäjä menestyisi. Yrityskauppa on onnistunut, kun kaikki osapuolet ovat siihen tyytyväisiä vuosienkin jälkeen.

2
Yrityskauppaan vaikuttavat tekijät

Yrityskauppa on usein monivaiheinen ja monitasoinen prosessi, jossa asiantuntijan apu on niin myyjän kuin ostajan etu. Yrityskauppaa ei voi verrata esimerkiksi kiinteistökauppaan, koska aina osa kauppaan vaikuttavista seikoista perustuu subjektiivisiin arvioihin, verotussuunnitteluun, maksutapaan, kauppatapaan tai jopa tulevaisuuden ennustamiseen. Yrityskauppaan vaikuttavista tekijöistä vain harvoja voidaan yksiselitteisesti mitata tai määritellä. Yritykset saattavat sisältää myyntihetkellä tuntemattomia riskejä, joita vastaan ostaja voi mm. suojautua hyvillä kauppakirjoilla. Välittäjän työnä on tehdä kaupasta avointa ja rehellistä.

Välittäjän toimeentulon näkökulmasta ovat ostajan, myyjän ja rahoittajan tyytyväisyys yhtä tärkeitä. Tämän päivän ostaja on huomisen myyjä. Ilman rahoittajia kauppoja ei tehdä ja tyytyväinen myyjä on myyntiä harkitsevien keskuudessa paras referenssi. Yrityskaupan riskien minimoimiseksi Suomen Yrityskauppojen välittäjät käyttävät tarvittaessa koko yritysvälitysorganisaation osaamista. Näin ostajalla eikä myyjällä ole kauppaa päätettäessä avoimia kysymyksiä ja kauppa voidaan solmia turvallisesti.

Kaupan turvallisuuden takaavat myös käytännön elämässä kehitetyt yrityskauppaan parhaiten soveltuvat sopimukset sekä huolelliset alustavat työt. Tiesitkö, että välittäjän palkkiosta suuri osa muodostuu kohteeseen perehtymisestä, analysoimisesta ja myynnin valmistelusta? Tämä työ tehdään nimenomaan ostajan turvaksi.

Ammattitaitoinen yritysvälittäjä takaa kaupan molemminpuolisen luotettavuuden. Välittäjä on mukana aina luopumistavan suunnittelusta hinnan määrittelyyn, verosuunnitteluun, kaupan rahoituksen järjestämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen asti. Esimerkiksi hinta tulee näin ollen sellaiseksi, että yritystoimintaa jatkava yrittäjä selviytyy sen maksamisesta kohtuudella.

Yritysvälittäjän arvonmääritys pohjautuu aina tilanteeseen, jossa yrityskauppa on oikeasti mahdollista tehdä. Jos kauppaa ei synny, yritysvälittäjä ei tule toimeen. Näin on varmasti silloin, kun yrityksen arvonmääritys on epärealistinen. Siksi välittäjän on pakostakin pyrittävä aina vain realistisiin arvonmäärityksiin.  Provisioperusteinen välityspalkkio puolestaan kannustaa välittäjää löytämään ostajan, jolle yritys sopii kaikkein parhaiten.

Suurin riski yrittäjälle on ostaa yritys ilman asiantuntija-apua, suoraan toiselta yrittäjältä. Juuri näistä kaupoista tulee eniten ikävää jälkipyykkiä. Yrityskaupassa on valtavasti asioita, joiden huomiotta jättäminen voi muodostua koko toiminnan kompastuskiveksi. Välittäjän tehtävänä kaupassa onkin jalostaa kohde sellaiseen kuntoon, että molemmat osapuolet tietävät, mistä luopuvat ja mihin tulevat sitoutumaan. Välittäjällä on myös parempi näkemys yrityksen hinnasta kuin satunnaisia yrityskauppoja tehneillä myyjillä. Välittäjä pitää sinut erossa myös huijareista. 

3
Sopivan yrityksen etsiminen

4
Myynnin syyt kannattaa selvittää

Näin etenet

Uusi vai olemassa oleva yritys? Business Kemin yrityskehittäjät voivat pohtia kanssasi asiaa luottamuksellisessa ja maksuttomassa tapaamisessa.

Tutustu Omistajanvaihdos foorumin ostajan oppaisiin.

Kartoita vaihtoehtoja Yrityspörssin ja muiden kauppapaikkojen kautta. Voit myös olla yhteydessä yritysvälittäjiin ja kertoa, millaista yritystä etsit. Kaikki yritykset eivät ole julkisesti myynnissä.

Tee tarkempi arviointi mielenkiintoisista kohteista asiantuntijan avustuksella.

Neuvottele hyvissä ajoin rahoittajan kanssa mahdollisuuksistasi. Vain harvoin yrityskaupan rahoitus on yksinkertainen. Omistajanvaihdoksissa tyypillisesti rahoituksessa on mukana pankkilainaa, Finnveran lainaa ja/tai takausta, ostajan omaa rahaa tai takauksia. Muitakin ratkaisuja on ja näiden hyödyntämiseen on asiantuntija-apua tarjolla.

Kun rahoitus on selvä ja päätös kaupasta on saatu aikaa, tehdään kaupan tekninen toteutus. Myös sopimusasioissa asiantuntijan hyödyntäminen on nimenomaan ostajana sinun turvaksi.

Ota uusi liiketoiminta haltuusi ja hyppää yrittäjän arkeen.

Apunasi aloituksessa

Tuula Saarela
yrityskehittäjä, rahoitusneuvonta ja aloittavien yrittäjien neuvonta
Tuula Saarela tuula.saarela@digipolis.fi
040 128 7272
Ella Saarenpää
yrityskehittäjä, kasvuyritykset
Ella Saarenpää ella.saarenpaa@digipolis.fi
045 278 0780