Meri-Lapin kestävä kasvu -hanke

Hankeaika on 1.2.-31.12.2023. Osallistuminen on yrityksille maksutonta ja se myönnetään de minimis -tukena yrityksille. 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

 

vipuvoimaa-logo

 

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB

 

Hanke pk- ja mikroyrityksille

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kemin, Keminmaan ja Simon pk- ja mikroyritykset, jotka ovat kärsineet / ovat muutospaineen alla johtuen alueen äkillisestä rakennemuutoksesta sekä korona- ja energiakriisistä. Äkillinen rakennemuutos ja muut toimintaympäristön kriisit (korona ja energia) korostuvat hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Toimialat, joille hanke pääosin suuntautuu ovat logistiikka, palvelut, metsäala ja teollisuuspalvelut. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuitenkin kokonaisuutena em. alueen kaikki mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeen tavoitteena on saada yrityksiin osaamista ja kykyä kehittää toimintaansa niin, että nykyisiin ja tuleviin toimintaympäristön muutoksiin pystytään reagoimaan kestävällä tavalla. Kestävyyttä tarkastellaan ja kehitetään yritystasolla sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten näkökulmien kautta.

 Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää liisa.koivisto@digipolis.fi tai 040 1980 567.

Tulosta tästä Meri-Lapin kestävä kasvu -esite ja vie ilmoitustaululle tai anna kaverille!

kemi-logo-vari

 

keminmaa-logo

 

simon-kunta

 

Tulossa olevat koulutukset

Myynti ja markkinointi kestävyyden näkökulmasta  26.4.-17.5.2023

Yrityksen talous vihreässä siirtymässä 5-6/2023

Johtajuus kestävyyden näkökulmasta 8-10/2023

Yrityksen veto- ja pitovoima - kestävää työtä ja hyvinvointia  9-11/2023

Kestävät palvelut ja niiden muotoilu 9-11/2023

Yrityskohtainen konsultointi

toteutetaan etänä (säästää luontoa ja on kestävän kehityksen mukaista)

o voidaan toteuttaa yhtenä päivänä tai jakaa kahteen tai kolmeen osaan yrityksen toiveiden mukaisesti

o konsultointiin voi osallistua koko yrityksen henkilöstö

Ensimmäiseen teemaan liittyvä konsultoinnin pääteema on kestävän markkinoinnin ja myynnin kehittäminen, mutta konsultoinnissa voi joustavasti sivuta muitakin liiketoimintaan kuuluvia aihealueita.

Yrityskohtaiseen konsultointiin kannattaa ilmoittautua heti, mutta konsultoinnin ajankohdan voi sopia konsultin kanssa vaikka myöhemmin keväälle. 

Myynti ja markkinointi kestävyyden näkökulmasta

26.4.2023 - Markkinoinnin perusteet – tausta kuntoon

3.5.2023 - Ideasta tuotteeksi

10.5.2023 - Myynnin perusteet - myynti on tekniikkaa ja asennetta

17.5.2023 - Digitaalinen myynti ja markkinointiviestintä - teknologiat ja perusteet haltuun

Infoa myynnin ja markkinoinnin koulutuspäivistä

Myynnin ja markkinoinnin koulutuspäivät ovat klo 9-16 Kemin Digipoliksella Paapuurissa (Tietokatu 6 94600 Kemi), mutta osallistua voi myös etänä.

Kannustamme kuitenkin tulemaan paikan päälle, sillä koulutuksesta ja kouluttajasta saa parhaan hyödyn irti kun on fyysisestikin läsnä. Lisäksi verkostoituminen muiden yritysten kanssa on mittaamattoman arvokasta ja voi johtaa yhteistyöhön, ystävyyteen ja uusiin mahdollisuuksiin.

Koulutuspäivä koostuu itsenäisistä osioista, joten voit osallistua joko koko päivään tai osaan päivästä mielenkiintosi ja aikataulujesi mukaan. Koulutuspäivien tarkempi sisältö ja päivän aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla lähempänä ajankohtaa.

Ensimmäisen teeman kouluttajiksi ja konsulteiksi on valittu Reddo Partners Oy. Neljän muun teeman koulutuspäivien kouluttajat, sisällöt ja aikataulut ilmoitetaan mahdollisimman pian niiden selvittyä.

Markkinoinnin perusteet 26.4.23

Koulutuksessa pureudutaan tiiviisti ja selkokielisesti markkinoinnin lainalaisuuksiin.

Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrys, mitä markkinointi on ja miten sitä voidaan kehittää vastuullisuus huomioiden ja viherpesu välttäen.

Teemaa aukaistaan tutustumalla markkinoinnin peruskaavaan, segmentointiin ja budjetointiin rennolla mutta tehokkaalle meiningillä.  

09.00 - 10.00 Mitä markkinointi on? 
10.00 - 11.30 Asiakashyöty - asiakkaan hyöty kaiken liiketoiminnan takana
11.30 - 12.15 Lounas
12.15 - 14.15 Segmentointi - tunne ja määritä kohderyhmäsi
14.15 - 14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30 - 16.00 Markkinointikanavat ja markkinoinnin budjetointi - mitä maksaa ja mihin kannattaa panostaa?

Kouluttaja: Jani Siivola, Reddo Partners Oy

Meri-Lapin kestävä kasvu hanke Myynti ja markkinointi 1

Ideasta tuotteeksi 3.5.23

Tämän napakan koulutuksen pääpaino on tuotekehitysprosessissa ja tuotteiden ja palveluiden tuotekehityksessä kestävä kehitys huomioiden. Lisäksi pureudutaan tarkemmin asiakkaan ostopolkuun, asiakastarpeiden määrittämiseen ja asiakashyötyyn. Lisäksi käymme kepeästi läpi julkisia rahoitusmahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää erilaisissa tuotekehityshankkeissa. 

09.00 - 10.00 Mitä tuotekehitys on? - Tunne tuotekehityksen vaiheet
10.00 - 11.30 Tuotteen kerrokset -  tunne, mistä osista tuotteet ja palvelut koostuvat 
11.30 - 12.15 Lounas
12.15 - 14.15 Brändäys - millainen on tuotteesi, yrityksesi tai palvelusi imago 
14.15 - 14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30 - 16.00 Tuotteistamistyöpaja: tuotteistetaan joko olemassa olevaa tai uutta ideaa

Kouluttaja: Jani Siivola, Reddo Partners Oy

Meri-Lapin kestävä kasvu hanke Myynti ja markkinointi 2

Myynnin perusteet 10.5.23

Koulutuspäivässä tutustutaan myynnin perusteisiin ja perehdytään, mikä on myynnin nykytila, miten yrityksen myyntiä tulisi kehittää ja miten myyntiä suunnitellaan pidemmälle aikavälille. Osallistujalla on koulutuksen jälkeen hyvä käsitys myynnin lainalaisuuksista, sen kehittämisestä ja kehittämiskohteista vastuullisuus huomioiden. 

09.00 - 10.00 Mitä myynti on - perusteet kuntoon
10.00 - 11.30 Yrityksen myynnin nykytila - tunne myynnin tilanne
11.30 - 12.15 Lounas
12.15 - 14.15 Pitkän aikavälin myynnin suunnittelu - mahdollisuudet ja tavoitteet 
14.15 - 14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30 - 16 Myyntisuunnitelma kolmeksi vuodeksi -työpaja 

Kouluttajana Lieven De Rycke, kehitysjohtaja, Reddo Partners Oy.

Meri-Lapin kestävä kasvu hanke Myynti ja markkinointi 3

Digitaalinen myynti ja markkinointi- viestintä 17.5.23

Koulutuspäivä 9-16. Päivän ohjelma julkaistaan pian. 

Kouluttajana Jari Kunnari, Reddo Partners Oy.

Meri-Lapin kestävä kasvu hanke Myynti ja markkinointi 4

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

 

Liisa Koivisto, projektipäällikkö

Meri-Lapin kestävä kasvu -hanke

liisa.koivisto@digipolis.fi

+358 40 1980 567