Työnantajapalvelut

Palveluja ja rahallista tukea rekrytointiin

Kemin kaupungin työllisyyspalveluista saat työllistämiseen liittyvää asiantuntijaneuvontaa, räätälöityä apua rekrytointiin ja erilaisten tukimahdollisuuksien kartoittamiseen. 

Palvelut ovat yritykselle maksuttomia.

ongelman-ratkaisu

Asiantuntija-apua

Työnantajana toimivat yritykset saavat meiltä apua rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä ja neuvontaa mahdollisten palkkaukseen liittyvien tukien soveltuvuudesta yritykselle. Autamme myös tarvittaessa hakemusten laatimisessa.

Kerro meille työvoimatarpeesi, selvitetään yrityksellenne toimivin ratkaisu!

Työntekijä hakusessa?

Yrityksesi tarpeisiin taittuva työntekijä voi löytyä hyvinkin kätevästi ilman raskaita hakuprosesseja.

Kauttamme rekrytoitavat työnhakijat ovat meille tuttuja - olemme tavanneet ja haastatelleet heidät, joten tunnemme tekijöiden vahvuudet sekä osaamisen. Rekrytointineuvonnan keskeinen tavoite on löytää osaaja, joka vastaa yrityksenne työntekijätarpeeseen.

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksessa selvitetään yrityksesi tämän hetken työtehtävien osaamisvaatimukset ja tulevaisuuden osaamistarpeet.

Tämän avulla saat päätöksenteon tueksi tietoa siitä, millaista osaamista henkilöstöltäsi vaaditaan nyt ja millaiselle osaamiselle on tarvetta tulevaisuudessa.

Lisäksi saatujen tietojen avulla pystymme kartoittamaan mahdollisessa rekrytointitilanteessa, miten työnhakijoiden osaaminen vastaa yrityksenne osaamisvaatimuksia ja miten osaamisvajeita voidaan koulutuksen avulla parantaa.

Työkokeilun avulla voit tutustua potentiaaliseen työnhakijaan, josta voit myö­hemmin rekrytoida talon tavat tuntevan työntekijän. Henkilön palkkaamiseen voit hakea palkkatukea.

Työkokeilu ei ole

 • työsuhde, ei makseta palkkaa

 • työsuhteen koeaika

Oppisopimuskoulutus on nykyaikainen tapa rekrytoida, jos yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa eikä sopivan koulutuksen saanutta työntekijää löydy työmarkkinoilta.

 • Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkintoon tai tutkinnon osiin sekä räätälöidä yrityksen tarpeen mukaisesti yhdistelemällä tutkinnon osia eri tutkinnoista.

 • Oppisopimukseen liittyvä lähi- ja etäopetus on maksutonta.

 • Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä (Lappia oppisopimuspalvelut) voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

 • Työnantaja maksaa työtekijälle  vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työaika on vähintään 25 h/vko.

 • Yrittäjä voi saada työttömälle työnhakijalle te-toimiston myöntämää harkinnanvaraista palkkatukea koko koulutuksen ajalta.

 • Palkkatuen ajaksi voi saada myös Kemi-lisän, mikäli tämän myöntämisen perustelut täyttyvät.

 • Työpaikalla nimetään vastuullinen ohjaaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin.

Rahallista tukea

Kun yritys työllistää pitkään työttömänä olleen henkilön, yrityksellä voi olla mahdollisuus saada taloudellista tukea palkkakuluihin. Voit kauttamme varmistaa mahdollisuutenne näihin rahallisiin tukiin.

TE-toimiston myöntämä palkkatuki on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen.

Tuen määrä ja enimmäiskesto määräytyy palkattavan henkilön työttömyyden keston ja ammatillisen osaamisen vajeen perus­teella. Tuen suuruus voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkasta sis. palkka, lomara­hat ja sivukulut. Palkkatukijakso on enim­millään 12 kk.

Oppisopimuskoulutukseen palkkatuki on mahdollista saada koko koulutuksen ajaksi.

Kemi-lisä on kaupungin harkinnanvarainen tuki työnantajille, jotka palkkaavat kemiläisen alle 30-vuotiaan työttömän nuoren tai pitkään työttömänä olleen työnhakijan.

Kemi-lisä 

 • määrärahasidonnainen
 • maksimissaan 500 euroa/kuukausi
 • ehtona on Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki
 • maksetaan enintään 12 kuukaudelta

Työajan on oltava vähintään 18 tuntia/viikko.

Työllistettävälle henkilölle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, kuitenkin vähintään 1200 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa ja hakuohjeet

Työnantajan apuna

Susanna Ukonaho
Yrityskoordinaattori, Kemin kaupungin työllisyyspalvelut
Susanna Ukonaho
susanna.ukonaho@kemi.fi
040 352 4970