Kiertotalous_herokuvat_sisaltosivut3

Miten bisnestä?

Viisi kiertotalouden liiketoimintamallia

1. Resurssitehokkuus ja kierrätys


Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä tehokkaamman kierrätyksen.

Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin.


2. Uusiutuvuus

Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä ekosuunnittelun periaatteita.

Fossiilisia energianlähteitä korvataan uusiutuvilla tai vähähiilisillä vaihtoehdoilla.


3. Jakamisalustat

Digipohjaisilla alustoilla tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren pidentämistä muun muassa vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.


4. Tuote palveluna

Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja välttyy omistamisen riskeiltä. Omistajuuden kokonaiskustannukset säilyvät palveluntarjoajalla. Tuloja kertyy esimerkiksi liisaus- tai vuokrasopimuksesta.


5. Tuote-elinkaaren pidentäminen

Tuotteita pidetään alkuperäisessä käytötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja muun muassa kunnostuksen ja korjaamisen keinoin, jolloin uusien tuotteiden ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee.

Asiantuntijamme palveluksessasi

Janne Rautio

projektipäällikkö, vety- ja kiertotalous

040 196 1114


Ota yhteyttä