Kiertotalous_herokuvat_sisaltosivut5

Mitä kiertotalous on?

MITÄ KIERTOTALOUS ON?

Kiertotalous tarkoittaa yksinkertaistettuna resurssien pitämistä kierrossa mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käyttöä
pitämällä tuotteet, materiaalit ja resurssit mahdollisimman pitkään talouden käytössä.Teollisessa kiertotaloudessa materiaalien volyymit ovat valtavia. Yli 95 prosenttia Suomessa syntyvästä jätteestä syntyy teollisuudessa, joten on tärkeää edistää näiden virtojen hyötykäyttöä.

Kiertotaloudesta esitetään Suomen talouden uutta perustaa vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on hillitä luonnonvarojen ylikulutusta, ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä sekä vahvistaa taloutta ja työllisyyttä.
Teolliseen kiertotalouteen liittyy ympäristöasioiden edistämisen lisäksi myös huikeita liiketaloudellisia mahdollisuuksia. Teollisen kiertotalouden edistäminen parantaa teollisuuden kilpailukykyä sekä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia uusille toimijoille.

Kiertotaloutta edistetään muun muassa tuotesuunnittelulla, huollettavuudella, korjattavuudella ja tuotteiden yhteiskäyttöön liittyvillä toimintamalleilla ja sekä kierrätysraaka-aineiden käytöllä tuotteiden valmistuksessa.
Kiertotalous sisältää ajatuksen uusista liiketoimintamahdollisuuksista, jotka kytkeytyvät materiaalien arvon säilyttämiseen, palveluihin ja muihin jakamistalouden ratkaisuihin.

Sitran yhteenveto: Kiertotalous - Sitra

YK:n Agenda: Agenda 2030 - Sitoumus 2050

SYKE – termit haltuun: Kiertolouden termipankki

EU Green Deal: Euroopan vihreän kehityksen ohjelma | Euroopan komissio


Kiertotalousohjelma ehdottaa toimia ympäristö- ja taloushaasteisiin – myös taittamaan ylikulutusta


Kiertotalouden edistäminen - Ympäristöministeriö

 

Kiertotalouskeskus_sisaltokuva3