kiertotalous_puska

KIERTOTALOUSTEKO

oppari3

Pienelle yrittäjälle kiertotalous on tapa toimia oikein ja kestävästi

17.06.2021

Palvelualan PK- ja mikroyrittäjiä motivoivat eniten kiertotalousliiketoimintaan omat arvot. Kiertotaloutta pidetään oikeana ja kestävänä tapana toimia. Tiedot selviävät Miia Pitkäniemen ja Susanna Pohjasen opinnäytetyöstä, joka on ensimmäinen Lapin teollisen kiertotalous 2.0 -hankkeen tiimoilta Lapin ammattikorkeakouluun tehty lopputyö.

Palvelualan PK- ja mikroyrittäjät uskovat lujasti kiertotalouteen liiketoimintana.
”Tulevaisuus nähdään positiivisena ja kiertotalous halutaan pitää mukana yrityksen liiketoiminnassa jatkossakin”, opinnäytetyön tekijät Miia Pitkäniemi ja Susanna Pohjanen kertovat.

Omat arvot ovat tärkein tekijä, mikä on motivoinut yrittäjää lähtemään kiertotalouteen mukaan.
”Yrittäjät haluavat toimia omien arvojensa mukaisesti, kestävästi, ympäristöystävällisesti ja läpinäkyvästi. Lisäksi toiminta on samalla usein kannattavampaa, kun esimerkiksi materiaaleja säästyy. Kiertotaloudesta tulee siis myös hyötyä taloudellisesti liiketoiminnalle”, Pohjanen sanoo.

Luonto ja ympäristö korostuvat

Tutkimusaineiston kaikilla yrittäjillä luonto ja ympäristö korostuivat haastatteluissa. ”Joillakin tarinallisuus oli hyvin tärkeä osa tuotevalikoimaa tai palvelua ja yrityksen liiketoimintaan liittyi aina jollakin tapaa luonto tai ympäristöarvot. Koettiin, että kiertotalous on oikea tapa toimia”, Pitkäniemi kuvailee.

Pienyrityksissä arvoja tai strategiaa ei löydy läheskään aina kirjallisessa muodossa. ”Usein yrittäjä kuitenkin tunnisti haastattelun aikana harjoittavansa kiertotaloutta, vaikka sitä ei sanana oltu välttämättä kirjattu mihinkään”, Pohjanen kertoo.

Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia eivät olleet tutkittaville yrityksille kovin tuttuja entuudestaan, vain 40 prosenttia tunnisti liiketoimintamallit. Toisaalta valtaosa yrityksistä pystyi löytämään yhtäläisyyksiä oman liiketoiminnan sekä haastattelussa esiteltyjen Sitran kiertotalouden liiketoimintamallien välillä.
”Aineistostamme selvisi, että yli puolet yrityksistä ei ollut tehnyt viime aikoina lainkaan liiketoiminnan kehittämistä”, Pitkäniemi sanoo.

Pienyrittäjät kaipaavat tietoa ja verkostoitumista

Kiertotaloutta harjoittavat pk- ja mikroyrittäjät kaipaavat lisää tietoa kiertotaloudesta.
”Havaitsimme, että tietotaidon parantamista tarvitaan niin yritys- kuin yksityistasolla. Konkreettisiksi asioiksi nousivat kiertotalousterminologian avaaminen, onnistuneet yritystarinat kiertotalouden pienyrityksistä esimerkkinä muille yrityksille sekä kiertotalouskoulutukset ja -työpajat”, Pitkäniemi ja Pohjanen sanovat.

Pienyrittäjät jäävät usein yksin arjessaan ja he tarvitsisivat verkostoitumista.
”Verkostot ovat vähäisiä eikä kiertotalouden rahoitusinstrumenteista ole riittävästi tietoa”, opinnäytetyön tekijät kertovat tutkimushavainnoistaan.

Pitkäniemi ja Pohjanen sanovatkin, että kiertotalousliiketoiminta voisi edistyä paremmalla verkostoitumisella.
”Kiertotalousverkostojen ja jakamisalustojen avulla yritykset saisivat työkaluja toimintaansa muun muassa vertaistuen, tiedon keruun, kokemuksien, sekä sivuvirran hyödyntämisen ja jakamisen mahdollisuutena.”

Rohkeasti kysellen eteenpäin

Pk—ja mikroyrityksissä ei myöskään usein tiedetä, mitä mahdollisuuksia esimerkiksi oppilaitokset voivat tarjota.

"Sekä tietotason lisäämisessä että verkostojen luomiseen voitaisiin hyödyntää oppilaitoksien panosta ja osaamista nykyistä enemmän. Yrittäjät eivät ehkä ole hoksanneet, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan apua voi saada erilaisista hankkeista ja vaikkapa ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöntekijöiltä.”

Pitkäniemi ja Pohjanen toteuttivat opinnäytetyönsä perinpohjaisilla yrittäjien haastatteluilla. Mukaan valittiin viisi lappilaista palvelualan mikro- ja pk-yritystä, jotka työllistävät yhdestä kymmeneen henkilöä. Yritykset toimivat eri puolilla Lappia ja kaikkien toimialana on jollakin tavalla kiertotalous, osan tuotteita menee myös vientiin. Jotkut valmistavat esimerkiksi omasta ylijäämästä tuotteita tai käyttävät toisen yrityksen sivuvirtatuotteita. Lisäksi mukana tutkimusaineistossa oli esimerkiksi tuote palveluna liiketoimintamallia hyödyntävä kiertotalousyrittäjä.

”Haluaisimme tsempata mikro- ja pk-yrittäjiä kiertotalouteen. Kun on ollut rohkeus aloittaa oma yritys, rohkaisisimme eteenpäin kiertotalouden viemisessä eli kyselemään lisää tietoa ja verkostoitumaan”, tuoreet liiketalouden tradenomit sanovat.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan tästä

 

opinnäytetyöcanva

TEKSTI JA KUVAT: SOILE SUVANTO

Kiertotaloustekoja

Palsatech lähti avoimin mielin maailmalle - matkalta reppuun oppia

Julkaistu Mar 9, 2023 1:38:04 PM

Kansainvälistä kauppaa lukuisien maiden kanssa tekevä kemiläinen geopalvelualan yritys Palsatech rohkaisee muitakin pk-yrityksiä hakemaan kasvua kotimaan sijaan ulkomailta. Kasvun rajat voivat tulla...

Lue lisää

Aamukahveilla teemana kestävä kehitys, vihreä siirtymä ja kiertotalous

Julkaistu Feb 2, 2023 4:49:21 PM

Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä nautitaan kerran kuukaudessa aamukahvit kestävän kehityksen merkeissä. Vihreään siirtymään, teolliseen kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen keskittyvät...

Lue lisää

Kiertotalouskeskus tekee kiertotaloutta tutuksi omille kummiluokilleen

Julkaistu Sep 19, 2022 10:07:31 AM

Kiertotalouskeskus on aloittanut yhteistyössä kemiläisten koulujen kanssa kummiluokkaprojektin, jossa tehdään tutuksi kiertotaloutta ja sen mahdollisuuksia. Syksyn aikana kaikki kemiläiset...

Lue lisää