Kiertotalous_blogi

BLOGIT

Pirkka Junes

Pirkka Junes

projektiasiantuntija

pirkka.junes@digipolis.fi

Yrityslähtöisyys EU-hankkeissa ei ole pelkkää sanahelinää

11.08.2022

Digipolis Kemin teknologiakylä-48

Tämän blogin otsikko antaa toiveita yrityslähtöisyydestä Euroopan Unionin hankkeissa. Käsittelen asiaa hanketyön kautta työnantajani 'klusteri' Kemin Digipolis Oy:n näkökulmasta, toivoa todellakin on! 

Viime kädessä Euroopan Unionin hankkeissa on tarkoitus saada sisämarkkinat toimimaan entistäkin tehokkaammin EU:n alueella ja siinä moottoreina toimivat tärkeässä roolissa Lapin alueen yritykset. Me Kemin Digipoliksessa klusterina autamme Lapin alueen yrityksiä pääsemään kiinni Euroopan Unionin hankerahoitukseen. 

Interregional Innovation Investments (I3) 

Euroopan Unionin hankemaailmassa on paljon pitkiä sanayhdistelmiä, lyhenteitä ja pahimmillaan numero-kirjainyhdistelmiä. Toisin sanoen monen mielestä ja perustellusti sanahelinää. Avaan tässä tekstissä ajankohtaista termiä I3. 

Tarkoittaa alueiden välisiä innovaatioinvestointeja. Lähtökohtaisesti pk-yritykset tulevat mukaan I3 ohjelmassakin hankerahoituksen piiriin ’klustereiden’ kuten Kemin Digipolis Oy:n kautta Lapissa.  

"Ajankohtaisen tästä I3 rahoituksesta tekee se, että seuraava rahoitushaku päättyy lokakuussa. "

 

Tämä rahoitusmalli toimii Euroopan aluekehitysrahasto (European Regional Development Fund) alla. Lapissa ollaan isosti mukana näissä EAKR -hankkeissa, koska Lapin alue on harvaan asuttu ja sijaitsee isojen kasvukeskusten ulkopuolella.

Ajankohtaisen tästä I3 rahoituksesta tekee se, että seuraava rahoitushaku päättyy lokakuussa. 

 

Usein edellytyksenä innovaatiorahoitukselle Euroopan Unionin hankkeissa on vahva osaaminen tuotekehitykseen ja innovaatioiden käytäntöön laittamiseksi alueella. Lapissa on vahva korkeakouluverkosto ja tutkimuksia tehdään avaruuden sfääreistä syvälle maan alle geologisiin tutkimuksiin. Eli kriteerit täyttyvät Lapissa kirkkaasti I3 hankkeissa! 

Lapin ainutlaatuiset vesistöt esimerkiksi kaivostoiminnan näkökulmasta kiinnostavat ympäri Euroopan Unionia tällä hetkellä. Ei vähiten vihreän siirtymän vuoksi. Aihe on tullut tutuksi myös itselleni MINE.THE.GAP hankkeen kautta jossa olen mukana Kemin Digipolis Oy:n kautta. 

On hyvin todennäköistä, että liittyen vesiasioihin kaivosteollisuuden näkökulmasta tullaan näkemään isoja Euroopan Unionin hankkeita. Lappi on mahdollisissa hankkeissa ainakin ’klustereiden’ korkeakoulujen ja yritysten kautta vahvasti mukana. 

Älykäs erikoistuminen S3, The Smart Specialisation

Älykäs erikoistuminen eli S3, The Smart Specialisation, ohjaa isossa kuvassa I3 rahoitusta. Lappi on Älykkäässä erikoistumisessa Euroopan Unionin hankemaailmassa tunnettu ja osaava edelläkävijä. Jopa siinä määrin, että syksyn aikana Lapista on pyydetty asiantuntijoita kertomaan aiheesta Portugalia ja Saksaa myöten! 

Yhteistyön merkitys Lapissa hanketoimijoiden välillä on elinehto. Esimerkiksi klustereiden, jota edustaa  Kemin Digipolis Oy, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, Lapin kuntien, yksittäisten hankkeiden kuten Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä-ja Pohjois-Lappiin, Lapin liiton, Lapin kauppakamarin, yritysten ja monien muiden välillä on jo hyvin toimivaa.  

Meitä hanketoimijoita on mihin tahansa Euroopan Unionin alueeseen verrattuna mikroskooppisen vähän ja siksi kaikki resurssit on hyvä lyödä yhteen ja tarkastella isoa kuvaa yhdessä Euroopan Unionin hankkeisiin liittyen. 

Lapin menestys on sydämen asia

Meillä kaikilla hanketoimijoilla, Lapin yrityksillä ja jokaisella lappilaisella on tunnetusti Lappi sydämessä. Viemme upean Lapin alueen Euroopan Unionin sydämeen onnistuneen hanketoiminnan siivin! 

Lapin alueella on valtavat mahdollisuudet hyötyä Euroopan Unionin rahoitusohjelmista. Rahoitusohjelmien tulokset näkyvät parhaissa tapauksissa lappilaisten pk-yrityksen menestyksessä. Viime kädessä rahoitusohjelmat siis auttavat Lappia kasvamaan entistäkin elinvoimaisemmaksi alueeksi. 

pirkkajunesblogi11082022

 

Blogit

RISE pilotoi rahoitusmalleja Lapin yrityksissä

Julkaistu 25.10.2023 19:00:00

Aloitamme Kemin Digipolis Oy:ssa osana kansainvälistä yhteenliittymää eli projektikonsortiota RISE nimellä kulkevan projektin. RISE projekti on 100 % Euroopan unionin rahoittama. Rahoitus tulee...

Lue lisää

Kiertotalouskeskus on täydellä höyryllä mukana energiamurroksessa

Julkaistu 11.10.2023 14:21:18

Päästötön tuuli- ja aurinkosähkö on avain vihreään siirtymään, pois fossiilisesta energiasta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Suomen sähköntuotanto voi kaksinkertaistua vuoteen 2030 ja enimmillään...

Lue lisää

Raha ei koskaan nuku! - pääomien kiertotalous

Julkaistu 26.9.2023 8:00:00

Tunnetuimmat rahamaailman keskukset New Yorkin Wall Street ja Lontoon City sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Erityisen kaukana nämä rahamaailman keskukset ovat pääomaköyhästä Suomesta.Suomi...

Lue lisää