Kiertotalous_herokuvat_sisaltosivut3 Ella Saarenpää Business Kemi ja Soile Suvanto Kiertotalouskeskus

BLOGIT

Tytti Ahoranta

Tytti Ahoranta

projektipäällikkö, metsä- ja sahabiotalous, kiertotalous

Uudistuminen – asenteita myöten - on aina ajankohtaista

10.07.2024

Digipolis Kemin Teknologiakylä

Digipolis Kemin Teknologiakylässä on Lapin suurin teknologiakeskittymä, jossa toimii 50 yritystä ja organisaatiota, noin 500 työntekijän voimin. Vieressä Lapin AMK ja ammattiopisto Lappia tarjoavat koulutusta 1500 opiskelijalle ja TKI-palveluita yrityksille. KUVA KUVAVUORINEN

"Verkostoitumalla ja hyödyntämällä tiiviin yhteisön tarjoamia mahdollisuuksia voidaan saavuttaa tarvittava osaamistaso ja luoda kestävää menestystä yhdessä."

Uudistuminen on jatkuvasti ajankohtaista ja erityisesti silloin, kun on olemassa perusteltu näkemys muutoksesta. Kemi ja koko Meri-Lappi ovat keskellä sekä negatiivista että positiivista äkillistä rakennemuutosta. Teollisuuden positiivinen rakennemuutos koskee myös Pohjois-Ruotsia. Siellä edetään harppauksin teollisen vihreän siirtymän kehittämisessä. Energiamurros, koronaepidemia, NATO-jäsenyys yhdessä Meri-Lapin alueen suurteollisuuteen kohdistunut äkillinen muutos tekee länsirajan tuntumassa sijaitsevasta teknologiakylästä entistä kriittisemmän elinvoimatekijän.

Digipolis on Lapin suurin teknologiakeskittymä, joka on toiminut maakunnan suurteollisuuden ytimessä 1980-luvulta lähtien. Alueen satamat, rautatieyhteydet ja Kemi-Tornion lentokenttä takaavat logistiikan toimivuuden, ja merkittävä vihreän energian tuotantopotentiaali mahdollistaa teollisuuden sivuvirtojen, myös hiilidioksidin jalostamisen korkeamman jalostusasteen tuotteiksi. Lisäksi alueella on jo suunnitteluhankkeita vedyn tuotantoon liittyen. Rajanaapuri Ruotsin läheisyys ja hyvät maayhteydet Eurooppaan sekä kaikkien pohjoisten rajanaapureiden NATO-jäsenyys tuovat oman lisänsä alueen merkitykselle.

Kemin Digipolis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka

Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeessa järjestettiin useita yleisötilaisuuksia, työpajoja ja toteutettiin kyselyitä sekä haastatteluita. Yleisötilaisuudessa Kemin Digipolis Oy:n toimitusjohtaja, Kemin kaupungin elinvoimajohtaja Kimmo Heikka.

Digipolis – Kemin Teknologiakylä on esimerkki modernista teknologiakeskittymästä, jossa yritykset, koulutusorganisaatiot ja muut toimijat toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä yhteistyö perustuu ymmärrykseen siitä, että yksikään organisaatio ei yksinään hallitse kaikkea tarvittavaa osaamista. Verkostoitumalla ja hyödyntämällä tiiviin yhteisön tarjoamia mahdollisuuksia voidaan kuitenkin saavuttaa tarvittava osaamistaso ja luoda kestävää menestystä yhdessä. Kehitysyhtiö Kemin Digipolis Oy vastaa yritysten kasvun ja kehittymisen edistämisestä sekä elinvoimaisen toimintaympäristön ylläpitämisestä Teknologiakylässä.

Teknologiakylä syntyi osana Kemin kaupungin elinkeinopolitiikkaa

Kemin Teknologiakylä ei syntynyt markkinaehtoisen toiminnan yritysevoluutiona, vaan osana Kemin kaupungin elinkeinopolitiikkaa. 1980-luvulla kaupungin linjauksien, selvitysten ja kotimaisten esimerkkien innoittamana päätettiin aloittaa teknologiakylä-toiminta. Kaupunki omistaa täysin Kemin Teollisuuskylä Oy:n, jonka tehtävänä oli toimitilojen rakentaminen ja Teknologiakylän kehittäminen. Ensimmäiset toimitilat rakennettiin Kivikon kaupunginosaan, ja 90-luvun alussa rakennettiin nykyinen Studiotalo, vaikka taloudellinen tilanne oli laman takia haastava. Tämä johti kehittämisen yhtiöittämiseen erikseen Meri-Lapin Studiokylä Oy:ksi, joka nykyisin tunnetaan Kemin Digipolis Oy:nä. Sen omistaa Kemin ja Tornion kaupungit, Oulun yliopisto ja Meri-Lapin alueen muut kunnat.

Suunnitelma Teknologiakylän kehittämiseksi: Vuorovaikutusta ja vastavuoroisuutta edistämällä kohti kestävämpää toimintaympäristöä

Kemin Teknologiakylä 3.0- kehittämissuunnitelman laatiminen käynnistyi kesäkuussa 2022 Lapin liiton rahoittaman Kemin Teknologiakylä 3.0 -hankkeen puitteissa yhteistyössä Digipolis Kemin Teknologiakylän toimijoiden kanssa. Digipoliksen toimijat ovat osallistuneet hankkeen kyselyihin, haastatteluihin, työpajoihin ja yleisötilaisuuksiin ja sitä kautta suunnitelman toteuttamiseen.

Uudet ideat jalostuvat tuotteiksi ja palveluiksi yhä useammin verkostomaisesti, useiden eri toimijoiden yhteistyönä. Teknologiakylä-konseptin uudistamisessa onkin keskitytty menetelmien kehittämiseen, jotka aktivoivat vastavuoroisuutta ja vuorovaikutusta. Avoimuus, vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus ovat tietointensiivisten palveluverkostojen keskeisiä vahvuuksia, jotka erottavat ne perinteisistä verkostoista ja klustereista. Vaikka palveluverkostot toimivat sekä kansainvälisesti että paikallisesti, maantieteellisellä läheisyydellä on edelleen merkittävä rooli vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamisessa. Juuri siksi kehittämisen pääpainon tulee olla vuorovaikutuksen ja vastavuoroisuuden edistäminen.

Digipoliksen alueella on luonnollista vaihtuvuutta. Yritykset siirtävät toimintansa muualle tai lopettavat toimintansa ja uusia tulee tilalle. Työ vuorovaikutuksen kehittämiseksi ei ole kerralla valmista, vaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Suunnitelma on hyvä olla olemassa.

Suunnitelma ei yksin riitä. On tärkeää luoda ilmapiiri, jossa yritykset kannustetaan yhteistyöhön, jakamaan tietoa ja verkostoitumiaan. Virallisella ja epävirallisella ohjelmalla voidaan tutustuttaa ihmisiä toisiinsa ja kasvattaa luottamusta. Luottamuksellisessa ilmapiirissä voidaan löytää yhteyksiä liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön, joka on yritysten menestymisen kannalta vuorovaikutuksen kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena.

Tytti Ahoranta projektipäällikkö Kiertotalouskeskus Kemin Digipolis Oy blogi

 

Blogit

Uudistuminen – asenteita myöten - on aina ajankohtaista

Julkaistu 10.7.2024 8:15:00

Digipolis Kemin Teknologiakylässä on Lapin suurin teknologiakeskittymä, jossa toimii 50 yritystä ja organisaatiota, noin 500 työntekijän voimin. Vieressä Lapin AMK ja ammattiopisto Lappia tarjoavat...

Lue lisää

Kesäloma kirkastaa kiertotaloustoimijan ajatukset

Julkaistu 26.6.2024 8:15:00

Kevät 2024 toi jatkumoa Lapin AMKin ja Kiertotalouskeskuksen yhteistyölle. Käynnistimme vihdoinkin yhteistyössä laaditun ja yhteistyössä toteutettavan Lapin teollisen kiertotalouden kiihdytyskaista...

Lue lisää

ACEF2024 jälkilöylyt

Julkaistu 6.6.2024 13:05:02

Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila isännöi kiertotalousretkeä, joka tehtiin läheiseen Laitakarin saareen laivalla. Retkellä paneuduttiin Kemin teolliseen historiaan. KUVA VIDECAM

Lue lisää