Kiertotalous_herokuvat_sisaltosivut3

BLOGIT

Eveliina Nousiainen

Eveliina Nousiainen

projektipäällikkö, vety ja kiertotalous

eveliina.nousiainen@digipolis.fi

_G_18453-1

Täysimittaiseen kiertotalouteen ei siirrytä  vain sormia napauttamalla

22.07.2021

Kiertotalouden ratkaisujen avulla voidaan vahvistaa luontoa ja ratkaista ilmastokriisiä. Näin kuvataan Sitran sivuilla. Kiertotalouden voimin pyritään vähentämään jätteen ja hukan määrää. Lisäksi pyritään lisäämään jakamista, vuokrausta, korjaamista, uusiokäyttöä ja kierrätystä. Kiertotalous ei siis suinkaan ole pelkästään raaka-aineiden ja materiaalien kierrätystä. Kiertotalous vaatii toteutuakseen muun muassa eri alojen osaajia, toimivaa yhteistyötä sekä hyvien käytänteiden ja tiedon jakamista. Näillä keinoin edistetään kiertotaloutta.

Miksi kiertotalouden edistäminen on niin tärkeää? Otetaan aluksi tarkasteluun teollinen kiertotalous. On arvioitu, että Suomessa syntyvästä jätteestä noin 95 % syntyy muualla kuin kotitalouksissa. Tämä ainakin on selvä merkki siitä, että jotain on tehtävä. Kiertotalouden avulla voidaan edistää näiden sivuvirtojen hyötykäyttöä. Lisäksi teollisella kiertotaloudella nähdään olevan potentiaalia kasvattamaan teollisuuden kilpailukykyä ja tarjoamaan liiketoimintamahdollisuuksia uusille toimijoille.

Toisen yrityksen jäte voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta. Tällainen tehokas raaka-aineiden, mutta myös teknologioiden, palvelujen ja energian hyödyntäminen tuottaa yrityksille lisäarvoa. Tällöin on kyseessä teollinen symbioosi. Teollisten symbioosien kehittämisellä nähdään olevan merkittävä rooli kehitettäessä tuotteita ja palveluita. Samalla se mahdollistaa tehokkaamman tavan ideoida ja testata uusia innovaatioita. Näin syntyy uutta osaamista, jonka myötä syntyy uutta liiketoimintaa.

"Meidän on pyrittävä eroon lineaaritaloudesta ja siirryttävä kiertotalouteen."

Miksi kiertotalouden edistäminen normaalissa arjessa on sitten tärkeää? Jokainen on varmasti joskus kuullut lauseen ”kulutamme enemmän kuin maapallomme kestää”. Ylikulutus onkin ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen taustalla. Jotta ylikulutuksen kierteestä päästäisiin eroon on otettava kiertotalous kuvioon mukaan. Meidän on pyrittävä eroon lineaaritaloudesta ja siirryttävä kiertotalouteen, sillä kiertotaloudessa materiaalit saadaan pidettyä jatkuvassa kierrossa, eikä kulutus enää perustu ”take, make, waste” -malliin. Omista kiertotalouden teoistani arjessa kirjoitin aiemmin blogissa: Pieniä arjen tekoja Joskus omat pienet arjen teot, esimerkiksi kotitalousjätteen lajittelu, voi tuntua pieneltä ja vähäpätöiseltä. Mutta mitä useampi näitä ”pieniä ja vähäpätöisiä” tekoja tekee, sitä suuremmat ovat positiiviset vaikutukset.

Täysimittaiseen kiertotalouteen siirtyminen ei tapahdu sormia napsauttamalla eikä yhdessä yössä. Kuluttajilla on suuri merkitys kiertotaloudessa, mutta jotta yritykset siirtyisivät entistä tehokkaammin kiertotalouden ratkaisuihin tarvitsevat he tukea kehitystyöhönsä. Suomalaisten osaaminen kiertotalouden parissa on kuitenkin tunnistettu jo aikaa sitten ja kehitetyillä kiertotalouden teknologioilla ja ratkaisuilla uskotaan olevan myös merkittävää vientipotentiaalia. Eli jälleen voidaan todeta, että olemme erittäin tärkeän asian äärellä ja juuri siksi kiertotalouden edistäminen on tärkeää.

blogieveliinakesakuu2021

 

Blogit

Sähköauto Tesla rohkaisee ideoimaan avoimesti yhdessä

Julkaistu 19.1.2022 8:00:00

Suomessa ja Euroopassa tapahtuu paljon vedyn ympärillä. Puhtaan vedyn tuotantoon investoidaan, vedyn ympärillä tehdään tutkimustyötä, erilaisia vetyyn liittyviä kehityshankkeita on menossa...

Lue lisää

Digitaalinen kiertotalous Suomen talouden valttikortiksi

Julkaistu 3.1.2022 8:00:00

Suomen kansallinen kiertotalousohjelma julkaistiin huhtikuussa 2021 ja sen tavoitteena on tehdä Suomesta digitaalisen kiertotalouden kärkimaa.Kiertotalouden tavoitteena on hyödyntää materiaaleja...

Lue lisää

KIERTOTALOUS, VETYHUUMA,  HANKKEET JA VIESTINNÄN VUOSI 2021

Julkaistu 22.12.2021 14:15:06

Viestinnän vuosi 2021 on mennyt kuin siivillä! Kiertotalous on yksi vuoden kuumimpia aiheita sekä julkisella sektorilla että yrityksissä. Heti alkuvuodesta Metsä Group teki kansainvälisestikin...

Lue lisää