Kiertotalouskeskus blogi

Tytti Ahoranta

Tytti Ahoranta

projektipäällikkö, metsä- ja sahabiotalous, kiertotalous

Raskaalle ajoneuvolle soveltuva siirrettävä ja uudelleenkäytettävä tie

11.02.2022

tytinblogihelmikuu2022

Kun levyt nostettiin testin jälkeen kulkuväylältä pois, turpeen pinnassa näkyi vain levyjen jättämät matalat painaumat. Testit suoritettiin  Muurolan metsissä elokuun lopussa 2021. Kuva: Tytti Ahoranta

clt2021hirvas-1

Ristiinliimatut massiivipuiset CLT-levyt ovat kestäneet testeissä hyvin, Hirvaalla kesäkuussa 2021 havaittiin vain pieniä käytön jälkiä levyjen pinnoissa. Maastotestaukset jatkuvat seuraavan kerran loppukesällä 2022. Kuva: Soile Suvanto

Kun tuotetta tai esinettä käytetään uudelleen sellaisenaan, puhutaan uudelleenkäytöstä. Raskaalle ajoneuvolle soveltuvasta kulkuväylästä puhuttaessa ei sanoja “tuote” tai “uudelleenkäytettävyys” tule herkästi yhdistettyä. Millainen on kulkuväylä, jonka voi tuoda tullessaan, viedä mennessään ja käyttää uudelleen?

Kun kohteeseen ei raskailla ajoneuvoilla tarpeen vaatiessa muuten pääse, voi tilapäisestä kantavasta kulkuväylästä olla apua. Puunkorjuussa osa leimikkoa voi sijaita suon tai muun huonosti kantavan maan, maanviljelys- tai luonnonsuojelualueen takana. Tällaisiin kohteisiin korjuukalustolla ei välttämättä pystytä ajamaan jälkiä jättämättä nykyisin edes talvella.

Maan pinnan kantavuuteen liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta on Suomessa keskittynyt koneiden ja varustelun kehittämiseen sekä maanpinnan kantavuuden ennustamiseen. Puunkorjuussa maaperän kantavuuden parantamisessa yleisesti käytetään vain hakkuutähteitä ja hakattua puutavaraa joko ojien täyttönä tai telana. Muita maaperän kantavuuden parantamismenetelmiä ei ole laajasti käytössä. Maan pinnan kantavuuteen liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta on Suomessa keskittynyt koneiden ja varustelun kehittämiseen sekä maanpinnan kantavuuden ennustamiseen.

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa - CLT Access Matting -hankeessa tutkitaan levyjen käyttökelpoisuutta pehmeiden maiden puunkorjuussa ja tilapäisenä siltaratkaisuna pienten ojien ja purojen ylityksissä. CLT-levyjen käyttöä puunkorjuussa halutaan tutkia niiden kantavuusominaisuuksien ja rakenteellisen lujuuden vuoksi. Ristiinlaminoitu massiivipuu- eli CLT-levy on rakenteena erittäin jäykkä, kevyt, kestävä ja mittansa pitävä.

Työmaan loputtua CLT-levyt kerätään talteen ja niitä voidaan käyttää uudelleen. Tietoa siitä montako kertaa levyjä voidaan käyttää ei ole ja siksi hankkeessa arvioidaan myös levyjen käyttöikää.

 

"Mihin muuhun käyttöön nämä uudelleenkäytettävät pikatiet voisivat soveltua?"

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa CLT Access Matting -hankkeessa ensimmäisissä maastotesteissä on saatu lupaavia tuloksia. Testeissä levyistä tehtiin n. 40 m mittainen kulkuväylä, jonka yli ajettiin 20 kertaa 20 t täydellä kuormalla painavalla metsätraktorilla. Levyjen asentaminen maastoon, niiden päällä ajaminen ja levyjen kerääminen uudelleenkäyttöä varten on sujunut testeissä ongelmitta. Kulkuväylän asentaminen metsätraktorin kouralla on onnistunut testeissä sekä vaivattomasti että nopeasti ja telojen jättämät kulumajäljet levyjen pinnassa ovat olleet vähäisiä.

Mihin muuhun, kuin puunkorjuuseen näitä uudelleenkäytettäviä pikateitä voisi käyttää?

Ympäristöonnettomuuksien torjunta

Raskaalle kalustolle soveltuvan kulkuväylän lyhyt asennusaika on kriittinen tekijä esimerkiksi ympäristöonnettomuuksissa, jossa haitallisia kemikaaleja on päässyt vesistöihin. Tien rakentaminen maa-aineksista on aikaa vievää ja varsinkin vesistöihin päässeet ympäristömyrkyt ehtivät vaikuttaa laajalle alueelle siinä ajassa, kun tietä rakennetaan. Maa-aineksista rakennettu tie jättää aina jäljet maastoon.

Malminetsintä

Vilkastunut malminetsintä on johtanut tilanteisiin, jossa raskasta kairauskalustoa joudutaan kuljettamaan myös suojelualueiden yli. Malmiesiintymän tarkempaa tutkimista varten on maastoon rakennettu teitä esimerkiksi tykkilumesta. Tykkilumi on luonnonlunta kovempaa materiaalia ja sillä on pystytty suojaamaan arvokasta kasvillisuutta jopa yli 30 tonnia painavan kairauskoneen kulkuväylällä. Tykkilumitien tekemistä varten tarvitaan pakkaskelit, vettä, lumitykit ja aikaa.

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa on Lapin AMK:n hallinnoima EAKR-hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Digipolis Oy:n, Luken ja Metsäkeskuksen kanssa. Testaukset jatkuvat maastossa tänä kesänä. 

Alla linkki videoon Suomen ensimmäisistä CLT-levyjen maastotestauksista puunkorjuussa pehmeillä mailla viime kesänä.

 

LINKKI VIDEOON 

 

tyttiblogihelmi2022

Blogit

Lisää punaisia sukkia ja huppareita- kierrätettyjäkin!

Julkaistu 12.4.2023 8:00:00

Lue lisää

Hinku vähentää hiilidioksidipäästöjä

Julkaistu 4.2.2023 8:00:00

Kuntien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä omien käytännön toimenpiteiden avulla ovat merkittävät. Suuri merkitys on myös näiden toimenpiteiden avulla saavutettava esimerkin voima, jolla...

Lue lisää

Euroopan Unioni toimii  Lapissa

Julkaistu 11.1.2023 8:00:00

Työpaikkani Kemin Digipoliksen ja Kiertotalouskeskuksen kautta olen saanut näköalapaikan ennen kaikkea Kemiin ja sen lähialueille, mutta myös koko Lapin maakuntaan.  Kunnallisena elinkeinoyhtiönä...

Lue lisää