Kiertotalouskeskus blogi

BLOGIT

Hannu Salmela

Hannu Salmela

projektiasiantuntija

hannu.salmela@digipolis.fi

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman Innosup-hankkeet

05.03.2022

Kiertotalouskeskus FULL SIZE-37

Innosup (Innovation in SMEs) on osa Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaation rahoitusohjelmaa. Sen avulla jäsenvaltiot ja alueet voivat tukea innovaatioita sekä parantaa palvelujaan pk-yrityksille yhteistyön, vertaisoppimisen ja uusien lähestymistapojen testaamisen kautta. Täten kehitetään pk-yritysten uusia asiakkuuksia, pääomaa ja osaamista. Osaaminen kehittyy erityisesti liiketoiminnan, innovaatioiden ja henkisen omaisuuden hallinnan aloilla.  

Innosup:in perimmäinen tavoite on auttaa vahvistamaan pk-yritysten innovaatioekosysteemin dynaamisuutta ja joustavuutta Euroopassa. Innosup-hankkeilla on koordinoitu yli 200 projektia, mukana on ollut yli 550 osanottajaa ja Innosup-projekteihin on sijoitettu yli 160 miljoonaa euroa. Koko Horisontti 2020 -ohjelmassa on rahoitettu suomalaisia tutkijoita, yrityksiä ja monia muita toimijoita 1,52 miljardin euron verran. 

Kiertotalous ja biotalous Innosup-hankkeiden kehittämisen keskiössä 

Eräs Euroopan unionin tavoitteista, jota edistetään myös Innosup-hankkeilla, on kierto- ja biotalouden kehittäminen. Euroopan komission maaliskuussa 2020 esittämä uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma keskittyy jätteen syntymisen ehkäisemiseen ja jätehuoltoon ja sillä pyritään lisäämään kasvua, kilpailukykyä ja EU:n globaalia johtajuutta kiertotalouden alalla. Toimintasuunnitelma on EU:n vuodeksi 2050 asettaman ilmastoneutraaliustavoitteen mukainen, ja tavoite on osa vihreän kehityksen ohjelmaa.  

Biotalouden osalta voidaan mainita Euroopan unionin Green Deal -ohjelma, joka on koko unionin historian yksi suurimmista uudelleenrakennus- ja rahoitusohjelmista. Ohjelman tavoitteena on mm. hiilineutraali unioni vuonna 2050, biodiversiteettikadon lopettaminen, kemikalisoitumisen ehkäiseminen ja neitseellisen raaka-ainekäytön irrottaminen talouskasvusta. EU ohjaa tulevina vuosina satoja miljardeja euroja vihreän muutoksen edistämiseen ja pyrkii asettamaan materiaalien käyttöä ja kulutusta koskevia sitovia tavoitteita vuodelle 2030.  

Digitaaliset teknologiat kierto- ja biotalouden kehityksessä 

Erilaiset digitaaliset teknologiat on valjastettu edistämään kierto- ja biotaloutta. Innosup-hankkeissa on edistetty kierto- ja biotaloutta mm. lohkoketjun, tekoälyn, virtuaalitodellisuuden, paikkatietojärjestelmän, ympäristön 3D-mallinnuksen, esineiden internetin, sensoreiden, miehittämättömien ilma-alusten ja massadatan avulla. Digitaalisuuden avulla voidaan mahdollistaa mm. asiakaslähtöisten palveluiden ja tuotteiden suunnittelu, tehokkaampi datan keruu ja hyödyntäminen ja helpottaa esimerkiksi tuotteiden takaisinottoa ja ennakoivien huoltopalveluiden kehittämistä. 

Rahoitus Innosup-hankkeissa suunnattu erityisesti pk-yrityksille  

Rahoitusta näissä Innosup-hankkeissa voivat hakea pk-yritykset, jotka haluavat kehittää uusia ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin. Esimerkkinä voidaan mainita DigiCirc-hanke, jossa Digipolis on mukana, ja sen Bioeconomy-teeman rahoitushaku, joka oli avoinna viime vuoden syyskuusta marraskuuhun. Rahoitushakuun pystyi tekemään hakemuksen kahden tai maksimissaan kolmen pk-yrityksen tai startup-yrityksen muodostama konsortio. Hakijakonsortio esitteli hakemuksessaan oman biotaloutta edistävän digitaalisuutta hyödyntävän sovelluksensa, jonka toteuttamiseen he hakevat rahoitusta.  

Suuri määrä konsortioita oli mukana Bioeconomy-teeman rahoitushaussa. DigiCirc-hankkeessa on jaossa merkittäviä summia, jotka jaetaan konsortioille parhaiden sovellusten edistämiseen. Pk-yritykset ja startup-yritykset voivat saada merkittäviä summia ottamalla osaa Innosup-hankkeisiin. Muita Digipoliksella käynnissä olevia Horizon2020 -hankkeita ovat Auroral ja Mine.The.Gap - Innosup.

Seuraavilta verkkosivuilta löytyy lisätietoa hankkeista.

https://www.digipolis.fi/kiertotalouskeskus/hankkeet

https://digicirc.eu/

https://h2020-minethegap.eu/

https://www.auroral.eu/#/

Tiimimme asiantuntijat kertovat myös mielellään lisää Innosupeista.  Mine.The.Gapia hoitaa projektiasiantuntija Pirkka Junes ja DigiCirciin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä minun puoleeni. Horizon2020 -kuuluvaan Auroral- hanketta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä projektiasiantuntija Jani Mäläskään,

https://www.digipolis.fi/kiertotalouskeskus/keita-olemme

Tiedotamme ajankohtaisista asioista omilla verkkosivuillamme ja LinkedInissä https://www.linkedin.com/company/kiertotalouskeskus-circulareconomycentre

hannublogimaalis2022

 

Blogit

ACEF2024 jälkilöylyt

Julkaistu 6.6.2024 13:05:02

Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila isännöi kiertotalousretkeä, joka tehtiin läheiseen Laitakarin saareen laivalla. Retkellä paneuduttiin Kemin teolliseen historiaan. KUVA VIDECAM

Lue lisää

Vetoapua pohjoisen investointeihin - työtä tekee EU:n I3 RISE

Julkaistu 7.5.2024 13:00:32

Lue lisää

Kiertotaloudella kestävää kehitystä ja vastuullisuutta Lappiin

Julkaistu 27.2.2024 17:17:51

Lapin kiertotalouden osaaminen on kehittynyt huimasti kuluneiden vuosien aikana. Kehitystyö lähti liikkeelle kymmenen vuotta sitten muutamasta kiertotaloustoiminnan potentiaalia kartoittavasta...

Lue lisää