Meri-Lapin kestävä kasvu -hanke

Hanke pk- ja mikroyrityksille Kemi, Keminmaa ja Simo. Hankeaika on 1.2.-31.12.2023. Osallistuminen on yrityksille maksutonta ja se myönnetään de minimis -tukena yrityksille. 

logot-1logot 2

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kemin, Keminmaan ja Simon pk- ja mikroyritykset, jotka ovat kärsineet / ovat muutospaineen alla johtuen alueen äkillisestä rakennemuutoksesta sekä korona- ja energiakriisistä. Äkillinen rakennemuutos ja muut toimintaympäristön kriisit (korona ja energia) korostuvat hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Toimialat, joille hanke pääosin suuntautuu ovat logistiikka, palvelut, metsäala ja teollisuuspalvelut. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuitenkin kokonaisuutena em. alueen kaikki mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeen tavoitteena on saada yrityksiin osaamista ja kykyä kehittää toimintaansa niin, että nykyisiin ja tuleviin toimintaympäristön muutoksiin pystytään reagoimaan kestävällä tavalla. Kestävyyttä tarkastellaan ja kehitetään yritystasolla sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten näkökulmien kautta.

 Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää liisa.koivisto@digipolis.fi tai 040 1980 567.

Tulosta tästä Meri-Lapin kestävä kasvu -esite ja vie ilmoitustaululle tai anna kaverille!

Hankkeen koulutukset

Myynti ja markkinointi kestävyyden näkökulmasta  26.4.-2.6.2023

Yrityksen talous vihreässä siirtymässä 30.6.-5.9.2023

Johtajuus kestävyyden näkökulmasta 28.9.-13.10.2023

Yrityksen veto- ja pitovoima - kestävää työtä ja hyvinvointia  27.10.-21.11./2023

Kestävät palvelut ja niiden muotoilu 2.11.-4.12./2023

Lisäkoulutukset 12.12.-14.12.23

Yrityskohtainen konsultointi

- toteutetaan etänä (säästää luontoa ja on kestävän kehityksen mukaista)

- voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa osassa yrityksen toiveiden mukaisesti

- konsultointiin voi osallistua koko yrityksen henkilöstö

Konsultoinnin ajankohdan voi sopia konsultin kanssa joustavasti. 

 

Lisäkoulutukset

 12.12. Kestävää yrittäjyyttä - Tunnista työtyylisi ja vahvista resilienssiä sekä voimavaroja

klo 12 lounas
klo 13-15 Yrittäjän resilienssi nopeasti muuttuvassa maailmassa. Miten voit vahvistaa voimavarojasi?

Kouluttaja Työelämäpalvelut Anne Höglund
(Kemin Digipolis ja Teams)

 

 13.12. klo 10-12 Kestävän johtajuuden peruspilarit
(vain etäkoulutus Teamsissä)

Tule mukaan ja voimaannu ja saa mielenrauhaa ennen joulua!

Kouluttajat Valmennus Paula Immo ja Miia Huitti

 

 14.14. klo 12-15 MKK-hankkeen koonti: opit kokoava joukkokonsultaatio

klo 12 lounas
klo 13-15 joukkokonsultaatio

Paikalle saapuu hankkeen teemoista tuttuja konsultteja, jotka haastetaan heittäytymään muistelemaan ja kiteyttämään vuoden oppeja rennolla tavalla. Päivän vetäjänä toimii Stooriteller, joka lupaa osallistujille kalvosulkeisista vapaita hetkiä. 

Myynti ja markkinointi kestävyyden näkökulmasta

26.4.2023 - Markkinoinnin perusteet – tausta kuntoon

3.5.2023 - Ideasta tuotteeksi

10.5.2023 - Myynnin perusteet - myynti on tekniikkaa ja asennetta

17.5.2023 - Digitaalinen myynti ja markkinointiviestintä - teknologiat ja perusteet haltuun

2.6.2023 Tekoäly markkinoinnissa ja myynnissä pk- ja mikroyrityksille

Myynnin ja markkinoinnin koulutuspäivät ovat klo 9-16 Kemin Digipoliksella Paapuurissa (Tietokatu 6 94600 Kemi), mutta osallistua voi myös etänä.

Kannustamme kuitenkin tulemaan paikan päälle, sillä koulutuksesta ja kouluttajasta saa parhaan hyödyn irti kun on fyysisestikin läsnä. Lisäksi verkostoituminen muiden yritysten kanssa on mittaamattoman arvokasta ja voi johtaa yhteistyöhön, ystävyyteen ja uusiin mahdollisuuksiin.

Koulutuspäivä koostuu itsenäisistä osioista, joten voit osallistua joko koko päivään tai osaan päivästä mielenkiintosi ja aikataulujesi mukaan. 

Ensimmäisen teeman eli myynnin ja markkinoinnin kouluttajiksi ja konsulteiksi on valittu Reddo Partners Oy

Markkinoinnin perusteet 26.4.23

Koulutuksessa pureudutaan tiiviisti ja selkokielisesti markkinoinnin lainalaisuuksiin.

Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrys, mitä markkinointi on ja miten sitä voidaan kehittää vastuullisuus huomioiden ja viherpesu välttäen.

Teemaa aukaistaan tutustumalla markkinoinnin peruskaavaan, segmentointiin ja budjetointiin rennolla mutta tehokkaalle meiningillä.  

09.00 Aamukahvit
09.00 - 10.00 Mitä markkinointi on? 
10.00 - 11.30 Asiakashyöty - asiakkaan hyöty kaiken liiketoiminnan takana
11.30 - 12.15 Lounas
12.15 - 14.15 Segmentointi - tunne ja määritä kohderyhmäsi
14.15 - 14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30 - 16.00 Markkinointikanavat ja markkinoinnin budjetointi - mitä maksaa ja mihin kannattaa panostaa?

Kouluttaja: Jani Siivola, Reddo Partners Oy

Meri-Lapin kestävä kasvu hanke Myynti ja markkinointi 1

Ideasta tuotteeksi 3.5.23

Tämän napakan koulutuksen pääpaino on tuotekehitysprosessissa ja tuotteiden ja palveluiden tuotekehityksessä kestävä kehitys huomioiden. Lisäksi pureudutaan tarkemmin asiakkaan ostopolkuun, asiakastarpeiden määrittämiseen ja asiakashyötyyn. Lisäksi käymme kepeästi läpi julkisia rahoitusmahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää erilaisissa tuotekehityshankkeissa. 

09.00 Aamukahvit
09.00 - 10.00 Mitä tuotekehitys on? - Tunne tuotekehityksen vaiheet
10.00 - 11.30 Tuotteen kerrokset -  tunne, mistä osista tuotteet ja palvelut koostuvat 
11.30 - 12.15 Lounas
12.15 - 14.15 Brändäys - millainen on tuotteesi, yrityksesi tai palvelusi imago 
14.15 - 14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30 - 16.00 Tuotteistamistyöpaja: tuotteistetaan joko olemassa olevaa tai uutta ideaa

Kouluttaja: Jani Siivola, Reddo Partners Oy

Meri-Lapin kestävä kasvu hanke Myynti ja markkinointi 2

Myynnin perusteet 10.5.23

Koulutuspäivässä tutustutaan myynnin perusteisiin ja perehdytään, mikä on myynnin nykytila, miten yrityksen myyntiä tulisi kehittää ja miten myyntiä suunnitellaan pidemmälle aikavälille. Osallistujalla on koulutuksen jälkeen hyvä käsitys myynnin lainalaisuuksista, sen kehittämisestä ja kehittämiskohteista vastuullisuus huomioiden. 

09.00 Aamukahvit
09.00 - 10.00 Mitä myynti on - perusteet kuntoon
10.00 - 11.30 Yrityksen myynnin nykytila - tunne myynnin tilanne
11.30 - 12.15 Lounas
12.15 - 14.15 Pitkän aikavälin myynnin suunnittelu - mahdollisuudet ja tavoitteet 
14.15 - 14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30 - 16 Myyntisuunnitelma kolmeksi vuodeksi -työpaja 

Kouluttajana Lieven De Rycke, kehitysjohtaja, Reddo Partners Oy.

Meri-Lapin kestävä kasvu hanke Myynti ja markkinointi 3

Digitaalinen myynti ja markkinointi- viestintä 17.5.23

Näin poistat digijumit! Koulutuksessa perehdytään, mitä hyötyjä digitalisaatiosta osallistujalle on ja miten poistaa digitalisaation esteitä. Osallistujalla on koulutuksen jälkeen hyvä käsitys, miten hyödyntää digitaalisuutta myynnissä ja markkinoinnissa, sekä muista digitaalisista kehittämiskohteista. 

09.00 Aamukahvit
09.00 - 10.00    Mitä digi on - onko kiire vai tehdäänkö tietokoneella?
10.00 - 11.30 Yrityksen digitalisaation nykytila - vaivaako digijumi?
11.30 - 12.15 Lounas
12.15 - 14.15 Tekoälyn ja automaation mahdollisuudet - voiko joku tehdä sen minun puolesta?
14.15 - 14.30 Iltapäiväkahvit 
14.30 - 16 Työpajaosio: tutustutaan ja opitaan käyttämään eri työkaluja käytännössä

Kouluttajana Jari Kunnari, Reddo Partners Oy.

Meri-Lapin kestävä kasvu hanke Myynti ja markkinointi 4

2.6.23 Tekoäly markkinoinnissa ja myynnissä

Etäkoulutus pe 2.6. klo 10-11. Generatiivisen tekoälyn ja ChatGPT:n hyödyntäminen pk- ja mikroyritysten myynnissä ja markkinoinnissa. Kouluttajana Pasi Vuorio, LastBot Inc.

MKK Pasi Vuorio

Yrityksen talous vihreässä siirtymässä

30.6. klo 10-10.45 Talousteeman startti 

2.8. klo 9-12 Yleinen koulutus – johdanto koulutuksen kokonaisuuteen ja aihepiiriin

29.8. klo 8-15.40 Työpaja: Kestävän kasvun suunnittelu

5.9. klo 8-16 Työpaja: Talouden ja tuottavuuden kehittäminen kestävästi

 

Talousteeman toteuttaja on Apollonian.

30.6.23 Talousteeman startti

klo 10-10.45, Teams.

Esitellään talousteeman toteutus, joka koostuu johdantokoulutuksesta, kahdesta työpajasta sekä yrityskohtaisesta konsultoinnista. Koulutuksiin voit osallistua Kemissä tai Teamsissä tai katsoa ne myöhemmin tallenteelta. Koulutuksiin osallistuminen on suositeltavaa ennen yrityskohtaista konsultointia, mutta ei pakollista. 

MKK 30.6.

2.8.23 Johdanto talousteeman kokonaisuuteen ja aihepiiriin

Klo 9-12 Kemin Digipoliksella Paapuurissa (Tietokatu 6 94600 Kemi), mutta osallistua voi myös etänä.

Koulutus toimii johdantona kahdelle tulevalle työpajalle (22.8. ja 29.8.) sekä yrityskohtaiselle konsultoinnille. 

 

MKK 2.8.

29.8.23 Kestävän kasvun suunnittelu

Klo 8-15.40 Kemin Digipoliksella Paapuurissa (Tietokatu 6 94600 Kemi), mutta osallistua voi myös etänä.

Työpajassa tarkastellaan kestävän liiketoiminnan periaatteita ja kiertotalouden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia kasvulle. Työpajassa saat lisää käsitystä uusien kestävien liiketoimintamallien vaikutuksista yrityksen arvoketjuihin ja sidosryhmiin sekä arvon säilyttämisestä liiketoimintaprosesseissa.

  • opit hyödyntämään kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden kehittämisen työkaluja osana yrityksesi kasvun suunnittelua
  • käydään läpi vastuullisuustyötä ja miten sen voi kääntää yrityksen kilpailukyvyksi
  • strategisia valintoja kasvupolun määrittelemisen tueksi – vastuullisuus keskiössä
  • miten yritykset ovat tarttuneet kiertotalouden mahdollisuuksiin – esimerkkejä
  • Ilmastonmuutos – uusi suunta liiketoiminnalle?

MKK 29.8.

5.9.23 Talouden ja tuottavuuden kehittäminen kestävästi

Klo 8-16 Kemin Digipoliksella Auditorio Horisontissa (Tietokatu 3, 94600 Kemi), mutta osallistua voi myös etänä.

Työpajassa perehdytään erilaisiin laskentamalleihin sekä tehdään omia käytännön harjoitteita eri laskentatyökaluja hyödyntämällä. Työpaja lisää omaa talousosaamistasi ja antaa uusia näkökulmia kestävän kasvun toteuttamiselle, sinun yrityksesi tilanteeseen sopien.

Työpajassa tarkastellaan mm. miten tehdään:  

  • hiilijalanjälki -laskenta
  • hiilikädenjälki -laskenta
  • budjetointi strategisena työkaluna
  • kasvua tukevat (kestävät) investoinnit ja niihin liittyvä rahoitus

Ohjelma

klo 8.00 – 8.45  Kiertotalouden case esimerkkejä. 

klo 8.45 – 9.00   Kahvitauko

klo 9.00 - 11.00  Hiilijalanjälki käytännössä, asiantuntija Janne Rautio

klo 11.00 – 12.00 Lounastauko

klo12.00 – 13.00 Hiilikädenjälki – mitä se tarkoittaa ja kuinka se määritellään?

Klo 13.00 – 14.00 Budjetointi strategisena työkaluna ja kestävien investointien suunnittelu. Apuja tulevaisuutta koskevien päätösten tekoon.

Klo 14 – 14.30 Kahvitauko

Klo 14.30 – 16.00 Kestävien investointien rahoitus. Mistä ja mihin rahoitusta on saatavilla?

5.9. MKK

Johtajuus kestävyyden näkökulmasta

28.9. klo 8-12 Johda itseäsi ja yritystäsi kestävästi
(Horisontti / Teams)
2.10. klo 11.30-12.30 Johtajuuden etälounas 1 (Teams)
3.10. klo 8-12 Luo kestävä strategia yrityksellesi
(Paapuuri / Teams)
9.10. klo 11.30-12.30 Johtajuuden etälounas 2 (Teams)
11.10. klo 8-12 Toteuta kestävää johtajuutta
(Horisontti / Teams)
13.10. klo 11.30-12.30 Johtajuuden etälounas 3 (Teams)

Johtajuusteeman toteuttaja on Miia Huitti Oy & Valmennus Paula Immo

28.9. Johda itseäsi ja yritystäsi kestävästi

08.00 - 08:15 Aloitussanat ja esittäytymiset aamukahvin lomassa
08.15 - 08.55 Johtajuus ja kestävyys mikro- ja pk-yrityksissä - miten ne
linkittyvät toisiinsa?
08.55 - 09.05 Lyhyt jaloittelutauko
09.05 - 10.20 Kuusi strategiaa kestävään onnistumiseen - osat 1-3
10.20 - 10.30 Lyhyt jaloittelutauko
10.30 - 11:45 Kuusi strategiaa kestävään onnistumiseen - osat 4-6
11.45 - 12.00 Yhteenveto ja loppusanat
12.00 - 13.00 Lounas, tervetuloa mukaan!

12

2.10. Etäkoulutus

Teams klo 11:30-12:30. Ainoastaan etätoteutus. Voit osallistua vaikka lounaan äärestä mistä tahansa. 

Ensimmäisen johtajuustyöpajan tiivistelmä,  kysymykset & vastaukset ja sparraus. 

Tervetuloa mukaan, vaikka olisit tai et olisi osallistunut muihin koulutuksiin!

13

3.10. Luo kestävä strategia yrityksellesi

08.00 - 08:15 Aloitussanat ja esittäytymiset aamukahvin lomassa
08.15 - 08.55 Arvot ja visio kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta -
miten hyödyntää niitä toiminnan suunnannäyttäjinä?
08.55 - 09.05 Lyhyt jaloittelutauko
09.05 - 10.20 Toimintaa ohjaavat henkilökohtaiset ja yrityksen arvot
strategiassa
10.20 - 10.30 Lyhyt jaloittelutauko
10.30 - 11:45 Arvojen kommunikointi ja kestävän strategian näkyminen
arjessa
11.45 - 12.00 Yhteenveto ja loppusanat
12.00 - 13.00 Lounas, tervetuloa mukaan!

14

9.10. Etäkoulutus

Teams klo 11:30-12:30. Ainoastaan etätoteutus. Voit osallistua vaikka lounaan äärestä mistä tahansa. 

Toisen johtajuustyöpajan tiivistelmä,  kysymykset & vastaukset ja sparraus. 

Tervetuloa mukaan, vaikka olisit tai et olisi osallistunut muihin koulutuksiin!

15

11.10. Toteuta kestävää johtajuutta

08.00 - 08:15 Aloitussanat ja esittäytymiset aamukahvin lomassa
08.15 - 08.55 Kestävä ja vastuullinen johtaminen käytännössä - mitä on
tulevaisuuden johtaminen?
08.55 - 09.05 Lyhyt jaloittelutauko
09.05 - 10.20 Kuusi askelta kestävään johtamiseen käytännössä - osat 1-3
10.20 - 10.30 Lyhyt jaloittelutauko
10.30 - 11:45 Kuusi askelta kestävään johtamiseen käytännössä - osat 4-6
11.45 - 12.00 Yhteenveto ja loppusanat
12.00 - 13.00 Lounas, tervetuloa mukaan!

16

13.10. Etäkoulutus

Teams klo 11:30-12:30. Ainoastaan etätoteutus. Voit osallistua vaikka lounaan äärestä mistä tahansa. 

Kolmannen johtajuustyöpajan tiivistelmä,  kysymykset & vastaukset ja sparraus. 

Tervetuloa mukaan, vaikka olisit tai et olisi osallistunut muihin koulutuksiin!

17

Yrityksen veto- ja pitovoima - kestävää työtä ja hyvinvointia

Teeman toteuttaja Työelämäpalvelut Anne Höglund.

Koulutukset järjestetään Kemin Digipoliksella Paapuuri-koulutustilassa sekä Teamsissä.

27.11. klo 8.30-11.45 Kestävää työtä - työhyvinvointi & työkyky kuntoon

6.11. klo 8.30-11.45 Lisää yrityksen veto- ja pitovoimaa - mahdollista motivaatio ja energia

21.11. klo 8.30-11.45 Kasvata psykologista pääomaa – kehitä tuottavaa työkulttuuria ja verkostoja

27.10. Kestävää työtä – työhyvinvointi & työkyky kuntoon

8.30-10.00 Kestävää työtä työhyvinvointia edistämällä
10-10.15 Kahvitauko
10.15-11.45 Muutoksen monet kasvot
11.45 Lounas

(Paapuuri / Teams)

04-1 27.10. Kestävää työtä – työhyvinvointi & työkyky kuntoon

6.11. Lisää yrityksen veto- ja pitovoimaa - mahdollista motivaatio ja energia

8.30-10.00 Veto- ja pitovoimaa motivaation mahdollistamisella
10-10.15 Kahvitauko
10.15-11.45 Kestävää työtä ja hyvinvointia energiaa johtamalla
11.45 Lounas

(Paapuuri / Teams)

04-2 6.11. Lisää yrityksen veto- ja pitovoimaa - mahdollista motivaatio ja energia

21.11. Kasvata psykologista pääomaa – kehitä tuottavaa työkulttuuria ja verkostoja

8.30-10.00 Yhteisöllisyys yrittäjän arjen tukena
10-10.15 Kahvitauko
10.15-11.45 Työhyvinvointia tukevan työkulttuurin ja yhteistoiminnan edistäminen
11.45 Lounas

(Paapuuri / Teams)

04-3 21.11. Kasvata psykologista pääomaa – kehitä tuottavaa työkulttuuria ja verkostoja

Kestävät palvelut ja niiden muotoilu

 

Palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä suunnittelua, jossa kehitetään uusia tai jo olemassa olevia palveluita yhdessä asiakkaiden ja/tai työntekijöiden kanssa. Muotoilun peruskysymyksenä voisikin pitää: Miksi vaivata päätään miettien mikä tehoaa, kun asiakkaat ja työntekijät itse tietävät mitä tarvitsevat?

Jos haluat vahvistusta käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, osallistu palvelumuotoilupajakokonaisuuteen Kemin Digipoliksella. Kaikkien osa-alueiden kärkenä toimii vastuullisuus ja kestävä kehitys. Pajat taltioidaan myös etäyhteyksin, mutta kuten jokainen tietää, kasvokkain toimiva vuorovaikutus on yleensä monin kerroin antoisampaa.

Teeman toteuttaja Stooriteller. 

Koulutukset järjestetään Kemin Digipoliksella Horisontti-auditoriossa sekä Teamsissä. 

to 2.11. klo 9-12 Kehitä yrityksen nykyistä tai uutta palvelua kestävästi

ke 8.11. 9-15 Kerää tietoa ja ennakoi kestävää tulevaisuutta

ti 14.11. klo 9-12 Tunnista olennainen tieto ja pureudu siihen

pe 24.11. klo 9-12 Ideoi vastuullisia palveluita - osallistu ideaverstaaseen

ke 29.11. klo 9-12 Testaa palvelu kokeilemalla ja opi palautteesta

ma 4.12. klo 9-12 Paketoi tuote myyntikuntoon arvojen avulla

2.11. Kehitä yrityksen nykyistä tai uutta palvelua kestävästi

Ensimmäisessä pajassa tutustutaan palvelumuotoilun maailmaan. Pajassa otetaan muotoilun ensiaskel, eli laaditaan muotoilukysymys, joka toimii koko prosessin punaisena lankana.

09.00 Aamukahvit
09.00 - 10.15 Muotoilun hyödyt ja mahdollisuudet
10.15 - 12.00 Muotoilukysymyksen laadinta vastuullisuus edellä
12.00 Lounas

(Horisontti / Teams)

2.11. Kehitä yrityksen nykyistä tai uutta palvelua kestävästi

8.11. Kerää tietoa ja ennakoi kestävää tulevaisuutta

 

Jotta voidaan kehittää uutta, tulee kaivaa esiin sisäinen pieni tutkija, joka kartoittaa taustoja, toimintoja ja ihmisiä aiheen ympärillä. Kehittäjän on hyvä nuuskia myös uusia tuulia.

09.00 Aamukahvit
09.00 - 11.00 Muotoilussa hyödynnettävän tiedon keruu
11.00 - 11.40 Lounas
11.40 - 12.20 Tutustuminen tulevaisuuksien ennakoinnin maailmaan
12.20 - 15.00 Kestävän maailman Tulevaisuuspaja

(Horisontti / Teams)

8.11. Kerää tietoa ja ennakoi kestävää tulevaisuutta

14.11. Tunnista olennainen tieto ja pureudu siihen

Tiedon jäsentelyllä löydetään uudelleen toistuvia asioita ja uusia oivalluksia. Näistä valitaan kehittämisen kohteet.

09.00 Aamukahvit
09.00 - 12.00 Samankaltaisuudet ja oivallukset
12.00 Lounas

(Horisontti / Teams)

14.11. Tunnista olennainen tieto ja pureudu siihen

24.11. Ideoi vastuullisia palveluita - osallistu ideaverstaaseen

Erilaiset innostavat ja luovat ideointimenetelmät auttavat kehittämään valikoituja kehittämisen kohteita eteenpäin.

09.00 Aamukahvit
09.00 - 12.00 Luovat herättelyharjoitukset ja ideointia kiihdyttävät tehtävät
12.00 Lounas

(Horisontti / Teams)

24.11. Ideoi vastuullisia palveluita - osallistu ideaverstaaseen

29.11. Testaa palvelu kokeilemalla ja opi palautteesta

Kehitysprosessin oleellinen vaihe on testausvaihe. Tätä varten tarvitaan mahdollisimman toimiva prototyyppi. 

09.00 Aamukahvit
09.00 - 12.00 Prototyypin rakennus ja testaus
12.00 Lounas

(Horisontti / Teams)

29.11. Testaa palvelu kokeilemalla ja opi palautteesta

4.12. Paketoi tuote myyntikuntoon arvojen avulla

Prototyyppiä voi joutua testaamaan ja edelleen kehittämään useampaan kertaan. Kun prototyyppi on tarpeeksi valmis käyttäjien käsiin, on hyvä miettiä sen myyntiä.

09.00 Aamukahvit
9.00 -10.30 Vastuullisen palvelun ja tuotteen tuotteistaminen
10.30-12.00 Arvobrändäys
12.00 Lounas

(Horisontti / Teams)

4.12. Paketoi tuote myyntikuntoon arvojen avulla

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

 

Liisa Koivisto, projektipäällikkö

Meri-Lapin kestävä kasvu -hanke

liisa.koivisto@digipolis.fi

+358 40 1980 567

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

 

vipuvoimaa-logo

 

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB