Kiertotalouskeskus FULL SIZE-26

Uudet avaukset

VEDYN MAHDOLLISUUDET KEMILLE

Vedyn mahdollisuudet Kemille -hankkeella halutaan varmistaa, että Meri-Lapin talousalue ja erityisesti pk-yrityskenttä pääsevät ajoissa hyödyntämään vetytaloutta.

Hanke on saanut rahoituksen Ely-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustuksesta / Euroopan aluekehitysrahastosta.

Meri-Lappi ja vetytalous

Kemin ja koko Meri-Lapin teollinen infrastruktuuri tarjoaa vetytaloudelle ja sen investoinneille kiinnostavia mahdollisuuksia. Alue tarjoaa erinomaisen sijainnin, teollisen infrastruktuurin, teollisen perinteen, logistiikkayhteydet ja kasvavissa määrin fossiilivapaata energiaa. Kemissä on myös panostettu kierotalouteen, josta esimerkkinä on Kiertotalouskeskus ja sen tekemä pitkäjänteinen työ teollisen kiertotalouden parissa.

Tämän hankkeen myötä pystymme tarjoamaan Meri-Lapin näkökulmasta tietopohjaa vetytalouteen, tuleviin vetytalousinvestointeihin sekä kansainvälisiin lähialueilla toteutettaviin vetytaloushankkeisiin. Tavoitteena on kuvata ja analysoida vetytalouden mahdollisuuksia etenkin Meri-Lapin pk-yritysten näkökulmasta. Hankkeella halutaan turvata Meri-Lapin yritysten valmiudet olla mukana ja jopa edelläkävijöinä käynnistyneessä energiatalouden murroksessa.

Kiertotalouskeskus-portaat

VEDYN MONET MAHDOLLISUUDET

Save the date 29.9.2022

Tietoisku Vedyn mahdollisuuksista

Live-tilaisuus Kemissä

Hankkeessa on teetetty kolme selvitystyötä, teknologia-, logistiikka- ja benchmarking-selvitykset. Näiden selvitysten tulokset julkaistaan ja esitellään aamupäivän mittaisessa live-tilaisuudessa Kemissä. Tarkempaa tietoa tilaisuudesta tulossa myöhemmin.

Vety-hankkeen ajankohtaisia asioita julkaistaan myös LinkedIn:ssä. Otathan siis seurantaan Kiertotalouskeskuksen myös siellä, Kiertotalouskeskus – Circular Economy Centre

Miksi vetytalous?

Vetytalous on noussut maailmanlaajuisen kiinnostuksen kohteeksi, sillä vedyllä on olennainen rooli ilmastoratkaisuissa ja sen teknologioilla huima markkinapotentiaali. Suomen kestävän kasvun ohjelma on osana EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (VNK 2021:22) sitoutunut edistämään vihreää siirtymää muun muassa investoimalla vetyteknologiaan, sähköistämiseen, hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen teollisuudessa, kiertotalouden demonstraatiolaitoksiin ja akkumateriaalien kierrätykseen sekä prosessiteollisuuden päästöjen vähentämiseen ja digitalisaatioon. Esimerkiksi sekä puhtaan vedyn tuotantoon ja käyttöönottoon että hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen liittyviin innovaatioihin ja investointeihin on varattu 150 miljoonaa euroa. Suunnitelmana on, että vetyä tultaisiin Suomessa käyttämään teollisuuden raaka-aineena sekä polttoaineena lämmön ja höyryn tuotannossa. Vetyä tarvitaan myös uusiutuvien liikennepolttoaineiden valmistuksessa.

Asiantuntijamme palveluksessasi

Eveliina Nousiainen

projektipäällikkö, vety ja kiertotalous

040 544 0151


Ota yhteyttä
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-1
Operating models ja toimintamalli
ely-keskus