Kiertotalous_blogit

BLOGIT

Tytti Ahoranta

Tytti Ahoranta

projektipäällikkö, metsä- ja sahabiotalous, kiertotalous

Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi kotimaassa

17.07.2022

A large blue and white house
Description automatically generated with low confidence

Tehdastyömaan välittömässä läheisyydessä, Hiilimön klubilla Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälän ja biotuotetehdashankkeen projektinjohtaja Jari-Pekka Johanssonin katsausten lisäksi Valmetin ja Insinööritoimisto ASES Oy:n edustajat esittelivät omalta osaltaan hankkeen toteutusta. Kuva: Estormiz 

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan rakentaminen etenee suunnitellusti ja aikataulussa. Tehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla ja on käynnistyessään pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. 

Metsä Group järjesti 31.5.2022 mediatilaisuuden, jossa tiedotusvälineiden edustajille esiteltiin uuden biotuotetehtaan vaatimat muutokset koko tuotantoketjussa, raaka-aineen hankinnasta Karihaaran tehdasalueen toteutukseen ja sieltä Ajoksen satamaan täydennysrakentamiseen asti.  

Vastuullisuus kaiken perusta 

”Edelläkävijyys edellyttää investointeja ja vastuullisuus on kaiken perusta.” avasi Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä Kemin Biotuotetehdas -hankkeen esittelyn median edustajille Hiilimön klubilla. Klubi sijaitsee Kemin Karihaarassa näköetäisyyden päässä tehdastyömaasta.  

Uuden biotuotetehtaan kasvava puunhankinta toteutetaan Metsä Groupissa siten, että samalla pidetään huolta metsäluonnon monimuotoisuudesta. Yhtiö toteuttaa ekologisen kestävyyden ohjelmaa, jolla kehitetään ja otetaan käyttöön uusia keinoja talousmetsien luonnonhoitoon. ”Puun kasvukunnon ylläpito ei riitä, metsien ekologisesta hyvinvoinnista täytyy myös huolehtia” totesi pääjohtaja Hämälä. 

Pääjohtaja luottaa emoyhtiön omistajiin biotuotetehdashankkeen toteutuksessa: ”Emoyhtiömme Metsäliitto Osuuskunta on suomalaisten metsänomistajien omistama. Omistuspohjallemme on hyvä rakentaa. Metsäliitto osuuskunnan jäsenet omistavat yli puolet Suomen yksityismetsistä.”. 

Biotuotetehtaan projektinjohtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan nyt toteutusvaiheessa olevalla vastuullisella investoinnilla on merkittävät, vuosikymmeniä kestävät positiiviset vaikutukset Kemin talousalueelle ja koko maahan. Uusi tehdas edustaa maailmanluokan ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuutta: se käyttää raakapuuta 7,6 milj. m³/ v, josta valmistetaan sellua 1,5 t/v, siinä ei tulla käyttämään lainkaan fossiilisia polttoaineita, sähkön tuotanto on 2,0 TWh / v, josta omaan käyttöön tarvitaan alle puolet. Tehtaan sähköntuotannon omavaraisuus on 250 %. Uusi tehdas tuottaa uusiutuvaa sähköä 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta. Elinkaarensa eli n. 30 vuoden aikana tehdas lisää vuosittain Suomen vientituloja puoli miljardia euroa.  

Tehtaassa valmistettavasta sellusta 70 % menee vientiin. Kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaa Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat.  

Uusi tehdas ei vaadi lisää työvoimaa. Se työllistää suorassa arvoketjussa Suomessa 2 500 henkilöä, joista uusia työpaikkoja 1 500.  

Puuvirrat muuttuvat koko Suomessa  

Kemin uusi biotuotetehdas käyttää pääasiassa havukuitupuuta, mutta myös haketta ja koivukuitupuuta yhteensä 4,5 miljoonaa m³ enemmän kuin nykyinen tehdas. Pääasiallinen puunhankinta-alue on Lapin, Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun maakunnat ja n. miljoona m³ tuodaan Ruotsista. 

Kuitupuun hankinnan yhteydessä kertyy noin miljoona kuutiota tukkipuuta enemmän kuin nykyisin. ”Olemme myyneet lisätukit yksityisille sahoille Pohjois-Suomeen.” kertoo Metsä Groupin puunhankinnasta ja metsäpalveluista vastaava Jarkko Parpala vierailijaryhmälle Viantienjoen metsäkohteella. 

”Hankinta-alue kasvaa nykyisen tehtaan hankinta-alueeseen verrattuna ja muuttaa kaikkien kuitupuuta käyttävien tehtaidemme hankinta-aluetta.”   

Parpala valottaa. ”Junilla Kemiin kuljetettavan puun määrä kolminkertaistuu nykyisestä. Päivittäin tehtaalle tulee keskimäärin 9 junaa ja 180 puutavara-autoa.” hän lisää. 

Metsä Group on selvittänyt, että kuitupuun hankintaa voidaan lisätä kestävästi erityisesti Pohjois-Suomessa. Lapissa puuston kasvusta on viime vuosina hakattu vuosittain keskimäärin 65 %. Yli 60 % tehtaan käyttämästä puusta tulisi harvennuksista, jotka nopeuttavat puuston järeytymistä tukkipuiksi. Suurin osa olemassa olevista vanhoista metsistä on suojeltu ja niiden määrä on myös lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. 

Puun korjuu ja kuljetus tuovat työtä ja toimeentuloa maaseudulle 

Metsä Group on sopinut korjuun ja kuljetuksen lisäresursseista ensisijaisesti nykyisten sopimusyrittäjiemme kanssa. Puunkorjuuseen tarvitaan kuitenkin lisää noin 150 uutta korjuuketjua ja puun kuljetuksessa yli 100 puutavara-autoa.  

Uusien metsäkone- ja puutavara-autojen kuljettajien saaminen alalle on suurin haaste puunhankinnan laajentamisessa. Metsäalan ammattikoulutuksen lisäksi tarvitaan myös muita koulutusmuotoja, kuten työllisyys- ja oppisopimuskoulutus. Metsä Group tukee yrittäjien rekrytointia Pro Kuljettaja-hankkeen avulla. 

A person giving a presentation
Description automatically generated with medium confidence

Jari-Pekka Johansson: Kemin biotuotetehdas etenee suunnitellusti. Kuva Tytti Ahoranta  

A picture containing sky, outdoor
Description automatically generated

Rakennukset valmistuvat, uuden tehtaan siluetti hahmottuu taivaanrantaan. Harjannostajaiset vietettiin työmaan omalla porukalla 18.5. Rakentaminen ja asentaminen kulkevat työmaalla rinnakkain. Biotuotetehtaan työmaavahvuus on nyt n. 2000 henkilöä. Se nousee huippuunsa – n. 3000 henkilöön loppusyksyyn mennessä. Massatehdas kurottuu kohti pilviä. Kuva Tytti Ahoranta 

Erittäin korkea kotimaisuusaste 

Suomalaiset toimijat ovat olleet kilpailukykyisiä ja niiden osuus projektissa on merkittävä. Myös paikalliset toimijat ovat hyvin edustettuina projektissa. Kemin biotuotetehdasprojektin kotimaisuusaste onkin erittäin korkea, noin 70 %. Projektin päätoteutuskumppanit ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec.  

Valmet Oy: Edistyksellistä teknologiaa ja automaatiota Kemin biotuotetehtaalle  

Valmet toimittaa biotuotetehtaan prosessiteknologian puunkäsittelystä sellupaaleihin, talteenoton sekä koko tehtaan automaation. ”Valmetille Euroopan suurin biotuotetehdas - Kemin biotuotetehdas toimii referenssinä globaaleilla markkinoilla edistyksellisestä teknologiasta.” kertoi Valmetin sellu- ja energialiiketoiminta johtaja Bertel Karlstedt. ”Edistys rakentuu 220-vuotiselle historialle. Kankaiden valmistuksesta korkean teknologian prosesseihin”. 

”Metsällä ammattitaitoinen ja kokenut projektiorganisaatio – Taustalla hyvä yhteistyö Äänekosken biotuotetehdasprojektissa – ja yli sadan vuoden ajalta.” toteaa Bertel Karlstedt. 

Insinööritoimisto ASES Oy edustaa biotuotetehdashankkeessa paikallista sähkö- ja automaatio-osaamista 

Vuonna 2012 perustettu kemiläinen ASES Oy on teollisuuden prosessisähkö-, automaatio- ja instrumentointiasennuksiin keskittynyt urakointiyritys. Yrityksen toisen perustajajäsenen Jouni Saloniemen mukaan ASES Oy toteuttaa biotuotetehdashankkeessa prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatiopalvelut esisuunnitteluvaiheesta toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen asti. 

Turvallinen ja tehokas logistiikka rekka-, juna- ja laivakuljetuksille 

Biotuotetehtaan toiminnan perusedellytyksiin kuuluu turvallinen ja tehokas logistiikka niin metsästä tehtaalle kuin tehtaalta asiakkaalle. Puun junakuljetuksia varten rakentaa Metsä Group pääradasta erkanevan tehtaalle vievän yksityisraiteen. Siihen liittyvät kaupunkiliikenteen katujen muutostyöt sekä yli- ja alikäytävät toteuttaa Kemin kaupunki. Muutostyöt valmistuvat tänä kesänä. Junaliikenne yksityisraiteella käynnistyy Q4/2022. 

 Biotuotetehtaan vientisatamana Ajos 

Biotuotetehtaalta päätuote sellu kuljetetaan Ajoksen satamaan rekoilla ja satamasta sellu laivataan asiakkaille maailmalle. Parhaillaan metsäyhtiö rakentaa satamaan pinta-alaltaan 3,7 hehtaarin kokoista tuotevarastoa. Rakentamisessa maksimoitu suomalaisten puutuotteiden käyttö. Tuotevarastoa rakentavan kempeleläisen Lehdon toimituksen kotimaisuusaste on korkea, noin 80 %. 

Satamaoperoinnista vastaa Kemi Shipping Oy. Kemin Satama Oy toteuttaa Ajoksen satamassa 400 metriä pitkän uuden laiturin ja ruoppaa satama-altaan 12 metrin syvyyteen. Väylävirasto puolestaan syventää meriväylän 10 metristä 12 metrin syvyyteen. 

Rakentamista Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla Karihaarassa ja Ajoksen satamassa voi seurata reaaliaikaisesti neljän web-kameran avulla: https://www.metsagroup.com/fi/metsafibre/metsafibre/sellun-tuotanto/kemin-biotuotetehdas/webkamerat/ 

 

Blogit

RISE pilotoi rahoitusmalleja Lapin yrityksissä

Julkaistu 25.10.2023 19:00:00

Aloitamme Kemin Digipolis Oy:ssa osana kansainvälistä yhteenliittymää eli projektikonsortiota RISE nimellä kulkevan projektin. RISE projekti on 100 % Euroopan unionin rahoittama. Rahoitus tulee...

Lue lisää

Kiertotalouskeskus on täydellä höyryllä mukana energiamurroksessa

Julkaistu 11.10.2023 14:21:18

Päästötön tuuli- ja aurinkosähkö on avain vihreään siirtymään, pois fossiilisesta energiasta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Suomen sähköntuotanto voi kaksinkertaistua vuoteen 2030 ja enimmillään...

Lue lisää

Raha ei koskaan nuku! - pääomien kiertotalous

Julkaistu 26.9.2023 8:00:00

Tunnetuimmat rahamaailman keskukset New Yorkin Wall Street ja Lontoon City sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Erityisen kaukana nämä rahamaailman keskukset ovat pääomaköyhästä Suomesta.Suomi...

Lue lisää