kiertotalous_puska

Jani Mäläskä

Jani Mäläskä

projektiasiantuntija

Koulukyyti -sovellus tuo käytännön hyötyä paikallistasolle EU:sta

11.07.2023

Kemin Digipolis on mukana H2020 – AURORAL -hankkeessa. Tässä hankkeessa kehitetään koko Euroopan laajuista AURORAL Middlewarea, jonka avulla on tarkoitus jakaa dataa erilaisista älysovelluksista eri toimialoilta, ja tätä dataa ristiin hyödyntämällä luoda uusia bisnesmahdollisuuksia Euroopan harvaan asutuilla alueilla. 

koulukyyti

Koulukyytisovellus tuo turvaa koulukyyteihin ja sujuvoittaa sekä kuljettajan että liikennöitsijän arkea. 

Lapin alueen lisäksi mukana on seitsemän muuta harvaan asuttua aluetta Euroopasta. Lapin alueen pilotit tai käyttäjätapaukset ovat logistiikan ja liikkuvuuden toimialaan liittyviä. AURORAL – hankkeessa Kemin Digipolis tekee läheistä yhteistyötä toisen suomalaisen hankepartnerin Oulun yliopiston kanssa.

"Pidimme yhdessä asiakkaamme kanssa työpajan, jossa selvitimme heidän prosessinsa nykytilan sekä toimitusjohtajan vision prosessin tavoitetilasta. Selvisi, että ongelmat olivat osapuolten keskinäisessä viestinnässä sekä siinä, ettei kuittauksista jäänyt minkäänlaista jälkeä."

Kemin Digipolis on yrityskehitysyhtiö. Tämän vuoksi meidän toimintamme keskiössä pyritään pitämään alueemme, eli Meri-Lapin ja laajemmin ajatellen myös koko Lapin yritykset. Tämä tarkoittaa, että me pyrimme noudattamaan yrityslähtöistä toimintatapaa. Yrityslähtöisyys on lähestymistapa, joka keskittyy yritysten tarpeisiin ja tavoitteisiin. Se on strategia, joka pyrkii lisäämään yrityksen tehokkuutta, kilpailukykyä sekä edistämään sen kasvua ja menestystä. Hanketekstit on usein kirjoitettu hyvin abstraktilla hankejargonilla. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että yksinkertaiset asiat ilmaistaan mahdollisimman pitkillä ja monimutkaisilla termeillä. Meidän hanketyöntekijöiden vastuulla on maadoittaa näitä hanketekstejä ja miettiä keinoja ulosmitata hankkeista paikallista hyötyä. Minusta hanketyöntekijöiden tärkein rooli on nimenomaan se, että olemme tulkkina EU-virkamiesten ja hankkeiden sekä kotimaisten toimijoiden, erityisesti yrittäjien, välillä. Varsinkin meidän harvaan asutun maakunnan yhteinen etu on se, että saamme tänne mahdollisimman paljon alueen ulkopuolista rahoitusta hankkeisiin. 

Auroral - abstraktista käytäntöön 

Tullessani töihin Digipolikseen ja AURORAL hankkeeseen reilu vuosi sitten lähdimme kollegoiden kanssa miettimään sitä, miten tästä abstraktista ajatuksesta koko Euroopan laajuisesta middlewaresta saataisiin johdettua paikallista hyötyä paikalliselle yritykselle ja yhteisölle. Kollegani oli aiemmin keskustellut Heiskasen Liikenteen toimitusjohtajan Timo Heiskasen kanssa ja keskusteluista hänelle oli jäänyt mieleen, että hänellä oli meidän toimialaamme eli logistiikkaan ja liikkuvuuteen liittyvä ongelma päivittäisessä logistisessa prosessissa. Olimme yhteydessä asiakkaaseemme eli Heiskasen Liikenteeseen ja käytyjen keskusteluiden pohjalta alkoi reilun vuoden kestänyt sovelluskehitysprojekti. 

Koulukyyti -sovelluksen kehittäminen lähti yrityksen tarpeesta

Pidimme yhdessä asiakkaamme kanssa työpajan, jossa selvitimme heidän prosessinsa nykytilan sekä toimitusjohtajan vision prosessin tavoitetilasta. Selvisi, että prosessin ongelmat olivat prosessin osapuolten keskinäisessä viestinnässä sekä siinä, ettei prosessin kuittauksista jäänyt minkäänlaista jälkeä. Tämän jälkeen pidimme vielä yhden työpajan, jossa yhdessä alueen teknisten oppilaitosten kanssa mietimme työkaluja, joiden avulla yritys voisi kehittää näitä prosessin ongelmakohtia ja päästä lähemmäksi prosessin tavoitetilaa.  Koska AURORAL – projektimme keskittyy lähinnä digitaalisten alustojen ristiin hyödyntämiseen, oli luonnollista hakea ratkaisua kehittämällä digitaalinen sovellus viestintäprosessin suoraviivaistamiseksi ja kuittaustiedon tallentamiseen prosessissa. Näin syntyi ajatus KOULUKYYTI – sovelluksesta. Kilpailutimme sovelluksen kehittämisen ja toimittajaksi kilpailutuksesta valikoitui Centria Ammattikorkeakoulu. 

Koulukyyti -sovellus tuo turvaa, vähentää hukka-ajoja, parantaa palvelua ja säästää yrittäjän työaikaa

Sovellus toimii käytännössä niin, että vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa poissaolosta kuljetuksesta. KOULUKYYTI – sovellus poistaa tämän jälkeen reitiltä lapsen osoitteen sekä optimoi reitin kuljettajalle valmiiksi. Kuljettaja puolestaan kuittaa sovellukseen lapsen noudetuksi ja perille viedyksi, jolloin vanhemmat voivat sovelluksessa seurata lähes reaaliajassa lapsensa koulumatkan sujumista. Tavoitteena on, että sovellus säästää yrittäjän työaikaa, vähentää hukka-ajoja, lisää turvallisuuden tunnetta ja parantaa palvelukokemusta asiakkaille eli vanhemmille sekä lapsille. Näin saamme hyödytettyä EU-rahoitteisesti kehitetyllä sovelluksella useita paikallisia sidosryhmiä. Hyötyjinä ovat paikallinen yritys, Kemin kaupungin koulutoimi, kuljetusoppilaiden lasten vanhemmat ja lapset itse. 

H2020 – AURORAL hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun. Tämän jälkeen KOULUKYYTI – sovellus kuitenkin varmasti jatkaa elämäänsä asiakkaamme käytössä ja Centrian ylläpitämänä. janimalaskablogikoulukyyti2023

 

Blogit

RISE pilotoi rahoitusmalleja Lapin yrityksissä

Julkaistu 25.10.2023 19:00:00

Aloitamme Kemin Digipolis Oy:ssa osana kansainvälistä yhteenliittymää eli projektikonsortiota RISE nimellä kulkevan projektin. RISE projekti on 100 % Euroopan unionin rahoittama. Rahoitus tulee...

Lue lisää

Kiertotalouskeskus on täydellä höyryllä mukana energiamurroksessa

Julkaistu 11.10.2023 14:21:18

Päästötön tuuli- ja aurinkosähkö on avain vihreään siirtymään, pois fossiilisesta energiasta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Suomen sähköntuotanto voi kaksinkertaistua vuoteen 2030 ja enimmillään...

Lue lisää

Raha ei koskaan nuku! - pääomien kiertotalous

Julkaistu 26.9.2023 8:00:00

Tunnetuimmat rahamaailman keskukset New Yorkin Wall Street ja Lontoon City sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Erityisen kaukana nämä rahamaailman keskukset ovat pääomaköyhästä Suomesta.Suomi...

Lue lisää