Kiertotalous_blogit

blogit

Pirkka Junes

Pirkka Junes

projektiasiantuntija

pirkka.junes@digipolis.fi

Klusteriyhteistyö - sana, jota yrittäjän ei kannata kavahtaa

12.07.2022

_G_18410-1

Lapin alueella on valtavat mahdollisuudet hyötyä Euroopan Unionin rahoitusohjelmista. Rahoitusohjelmien tulokset näkyvät parhaissa tapauksissa lappilaisten pk-yrityksen menestyksessä. Viime kädessä rahoitusohjelmat siis auttavat Lappia kasvamaan entistäkin elinvoimaisemmaksi alueeksi. 

Euroopan Unionin organisaatioissa puhutaan innovaatio- ja investointirahoitusohjelmien yhteydessä paljon ’klusteriyhteistyöstä’. 

Kansainvälisestä klusteriyhteistyöstä Euroopan Unionin tasolla kelpaa hyvin esimerkiksi Lapin alueella toimivan oman työnantajani Kemin Digipoliksen ja Saksassa Saksin osavaltiossa sijaitsevan GKZ Freibergin välinen yhteistyö. Yhteistyö painottuu Horisontti Eurooppa ohjelman kautta rahoitetun Innosup rahoitusohjelman MINE.THE.GAP hankkeeseen.  

MINE.THE.GAP hankkeesta saatujen hyvien kokemusten innoittamana ’klusterit’ GKZ Freiberg ja Kemin Digipolis etsivät aktiivisesti keinoja sekä mahdollisuuksia tiivistää ja laajentaa systemaattisesti yhteistyötä Euroopan Unionin hankkeisiin liittyen. 

"Yhdessä tekeminen on välttämättömyys Lapin kaltaisella harvaan asutulla Euroopan Unionin maantieteellisellä reuna-alueella."

Lukuja hieman pyöristäen Saksin osavaltio on pinta-alaltaan Lappia viisi kertaa pienempi mutta väkiluvultaan yli 20 kertaa suurempi. Kokoerosta huolimatta Saksin osavaltiolla on paljon yhteneväisyyksiä Lapin alueen kanssa. Tämä varmasti auttaa omalta osaltaan sujuvaa yhteistyötä.  

Molemmilla alueilla on haasteita pitää muuttotappio kurissa, alueiden vahvuuksia ovat valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvostetut korkeakoulut ja molemmilla alueilla on rajaa useamman valtion kanssa. Lappi on Ruotsin, Norjan ja Venäjän rajanaapuri. Saxin osavaltio puolestaan Puolan ja Tšekin kanssa naapuri. Myös matkailu on molemmilla alueilla tärkeä elinkeino, tosin hyvin erityyppisinä matkailukohteina. 

Edellä mainittu klusteriyhteistyö voi kuulostaa lappilaisen pk-yrityksen kannalta, ymmärrettävästi, kaukaiselta asialta. Kuitenkin konkreettisimmillaan esimerkiksi kaivostoimintaan ja raakamateriaaleihin liittyvä lappilainen yritys voi hakea rahoitusohjelmien  rahoitushauissa innovaatiotukea. Usein tuen saamiseen edellytetään yhteistyötä toisen rahoitushankkeessa mukana olevan Euroopan Unionin maan pk-yrityksen kanssa.  

Klustereiden merkitys kasvaa rahoituksen saamisessa

Tässä kohtaa klusteriyhteistyö astuu kuvaan ja esimerkiksi Digipolis voi auttaa Saksasta Saksin osavaltiosta löytämään saksalaisen hankekumppanin hyödyntäen olemassa olevaa ja hyvin toimivaa yhteistyötä GKZ Freibergin kanssa. 

Resursseja Euroopan Unionin hankkeisiin on huomattavasti enemmän yli neljän miljoonan asukkaan Saksissa kuin vajaan 180.000 asukkaan Lapissa. 

Kuten edellä toin esille on Lappi maantieteellisesti todella suuri mutta väkiluvultaan hyvin pieni alue. Tästä syystä yhteistyö ei ole Euroopan Unionin hankkeisiin liittyen vain mahdollisuus Lapissa. Yhdessä tekeminen on välttämättömyys Lapin kaltaisella harvaan asutulla Euroopan Unionin maantieteellisellä reuna-alueella. 

Lapin liitolla ja Digipoliksella vankkaa klusteriosaamista - auttavat yrityksiä

Lapin liitto tekee aluekehitysviranomaisena tiivistä yhteistyötä työnantajani Digipoliksen kanssa, joka on Euroopan Unionin termistöllä klusteri. Klustereiden merkitys kasvaa myös rahoituksen saamisessa: niiden kautta jaetaan esimerkiksi merkittävä osa Euroopan Unionin innovaatiotuista pk-yrityksille kansainvälisen hankerahoituksen muodossa. Tästä klustereiden kautta jaettavasta hankerahoituksesta esimerkkinä käy aiemmin tässä tekstissä mainittu MINE.THE.GAP hanke.   

Lapin liiton vahva kokemus Euroopan Unionin hankkeisiin liittyen, niin alueellisena EAKR -hankkeiden rahoittajana, rajat ylittävien ohjelmien kontaktihenkilöinä toimimisena, itse hankkeiden toteuttajana ja alueellisten strategioiden hallinnoijana, auttaa esimerkiksi minua hankeasiantuntijan työssäni antamalla osaamistaan ja kokemustaan työntekijöidensä kautta hyvin paljon käyttööni.  

Pk-yritykset muodostavat Lapissakin talouden selkärangan ja tuomme enemmän kuin mielellämme Kemin Digipoliksessa Euroopan Unionin hankerahoituksen lappilaisten yrittäjien ulottuville! 

pirkkajunesblogiheinäkuu2022 

Blogit

Hinku vähentää hiilidioksidipäästöjä

Julkaistu 4.2.2023 8:00:00

Kuntien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä omien käytännön toimenpiteiden avulla ovat merkittävät. Suuri merkitys on myös näiden toimenpiteiden avulla saavutettava esimerkin voima, jolla...

Lue lisää

Euroopan Unioni toimii  Lapissa

Julkaistu 11.1.2023 8:00:00

Työpaikkani Kemin Digipoliksen ja Kiertotalouskeskuksen kautta olen saanut näköalapaikan ennen kaikkea Kemiin ja sen lähialueille, mutta myös koko Lapin maakuntaan.  Kunnallisena elinkeinoyhtiönä...

Lue lisää

Kiertotaloudesta kestävyyttä yritysten liiketoimintaan – miksi enää emmit?

Julkaistu 14.12.2022 10:00:57

 

Lue lisää