Kiertotalous_herokuvat_sisaltosivut3

BLOGIT

Liisa Koivisto

Liisa Koivisto

asiantuntija, digitalisaatio

liisa.koivisto@digipolis.fi

Digitaalinen kiertotalous Suomen talouden valttikortiksi

03.01.2022

_G_18410

Suomen kansallinen kiertotalousohjelma julkaistiin huhtikuussa 2021 ja sen tavoitteena on tehdä Suomesta digitaalisen kiertotalouden kärkimaa.

Kiertotalouden tavoitteena on hyödyntää materiaaleja tehokkaasti ja kestävästi ja pitää ne kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous kannustaa tavaroiden omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen, jossa tuotteita jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään.


Kaiken tämän mahdollistavat ja tekevät helpommaksi digitaaliset ratkaisut, joista monia kuluttajille suunnattuja alustoja käytät varmasti jo itsekin.

Digitalisaatio luo edellytyksiä kiertotalouden toteutumiselle ja on jopa välttämättömyys, kun halutaan parantaa mm. materiaalivirtojen jäljitettävyyttä, tuotannon resurssitehokkuutta sekä dataan perustuvaa päätöksentekoa ja liiketoimintaa.

Data on tulevaisuuden loppumaton öljy

Maailman taloutta on pitkään pyörittänyt öljy, mutta tulevaisuuden strateginen raaka-aine on data. Dataa voi kerätä mitä mielikuvituksellisimmista asioista, yhdistellä eri lähteistä ja luoda siitä aina jotain uutta liiketoimintaa.

Dataan panostaminen vähentää riippuvuuttamme materiaalitaloudesta talouskasvun luojana. Kiertotalouteen ja dataan perustuvaa kasvua ei tarvitse jarruttaa, sillä alusta alkaen kiertotalouden periaattein suunniteltu kasvu ei rasita luonnonvaroja ja ilmastoa samalla tavalla kuin perinteinen tuotanto. Tulevaisuuden talouskasvu voi tapahtua maapallon kantokyvyn rajoissa, ja siinä data ja kiertotalous ovat suuresti avuksi.

 

"Tulevaisuuden kiertotalous pohjautuu pitkälti yhteistyöhön ja avoimeen dataan."

 

Tulevaisuuden kiertotalous pohjautuu pitkälti eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, avoimiin rajapintoihin, avoimeen dataan ja datan luotettavaan jakamiseen. Kiertotalousohjelman pitkän tähtäimen tavoitteena on kansainvälisellä yhteistyöllä rakennettu turvallinen, läpinäkyvä ja laajapohjainen digitaalinen infrastruktuuriverkosto.

Kiertotalouteen liittyvää dataa pitää kerätä ja avata kaikkien käyttöön, jolloin eri toimijat voivat saada samasta datasta irti erilaista merkitystä ja lisäarvoa. Yhdistämällä avoimeen dataan omaa dataansa, toimijat voivat luoda kilpailuetua ja täysin uusia palveluja tai tuotteita. Ne, jotka saavat datasta irti merkitystä, menestyvät.

Jotta uusia tapoja hyödyntää kiertotalouden dataa syntyy, tarvitaan myös asiantuntija- ja palveluekosysteemejä, joissa on sekä kiertotalouden että datatalouden asiantuntemusta. Kun heidät saa saman pöydän ääreen oman alansa tuntevan yrityksen kanssa, voi tuolle alalle syntyä jotain ihan uutta ja upeaa.

Kiertotalouden digitalisaation teknologiat 

Digikiertotalouden avainteknologioita ovat mm. esineiden internet, teollinen internet, älysensorit, big data -analytiikka, pilvilaskenta, tekoäly, koneoppiminen ja lohkoketjut.

Teknologiat jaetaan dataa kerääviin, dataa integroiviin ja dataa analysoiviin teknologioihin.

Dataa kerääviin teknologioihin kuuluvat mm. älysensorit, esineiden internet (IoT), teollinen internet (IIoT) sekä ihmisiä, koneita ja tietokoneita yhdistävät kyberfyysiset järjestelmät.

Dataa integroivat teknologiat ovat tarpeen, sillä jatkuvasti kasvava datan määrä vaatii paljon laskentatehoa ja tallennuskapasiteettia. Ratkaisuna ovat pilvipohjaiset ratkaisut, joissa voi varastoida ja hallita suuren määrän dataa ja käsitellä ja jakaa sitä mistä ja minne vain. Lohkoketju-teknologia auttaa tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä ja datan dynaamisessa yhtäaikaisessa hallinnassa.

Datan analysoinnin teknologioista ensimmäisellä tasolla hyödynnetään big data -analytiikkaa, jonka avulla kerätystä datasta jalostetaan analysoitua tietoa. Toisella tasolla käytetään tekoälyä, joka tekee itsenäisiä ratkaisuja ennalta syötettyjen oppien perusteella. Kolmannella tasolla hyödynnetään koneoppimista, joka mahdollistaa ohjelmiston oppimisen sen oman toiminnan perusteella.

Mieti, mitä kaikkea voisitkaan optimoida, kun saisit tarpeeksi yksityiskohtaista ja sinulle merkityksellistä dataa, ja mikä parasta - reaaliaikaisesti.

Kiertotaloudesta kasvua monenlaisille yrityksille

Olen erittäin ilahtunut, että kansallisessa kiertotalousohjelmassa luvattiin tukea kiertotaloutta tukevia digitaalisia ratkaisuja monin eri keinoin. Kiertotalous on mahdollisuus uudistaa perinteisiä toimialoja ja digitaalisia ratkaisuja käyttöönottamalla yritysten on mahdollista hakea kasvua datan (eikä pelkästään materian) avulla.

Uskon, että kiertotalousajattelu ja digitalisaatio parantavat yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta ja ovat tulevaisuudessa jopa välttämättömyys. Toivon yritysten ottavan rohkeasti askeleita oikeaan suuntaan ja tutustuvan kiertotalouden ja digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin uteliaasti.

Kiertotalouskeskus auttaa yrityksiä tekemään kiertotaloudesta liiketoimintaa. Olisiko sinulla esimerkiksi jokin pilotoinnin arvoinen idea?

Kun sellainen tulee mieleen, muista silloin meidät. Tarjoamme kaikenkokoisille Meri-Lapin alueen yrityksille apua liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi yhteistyökumppaneiden etsimisessä, rahoitusten hakemisessa, investoinneissa tai vaikkapa toiminnan aloittamisessa tai skaalaamisessa.

liisanblogicanva2022

Vuoden mittaan Liisalta on luvassa lisää blogikirjoituksia kiertotalouden digitalisaation tiimoilta. Mistä aiheesta sinä haluaisit kuulla lisää? Ota yhteyttä suoraan Liisaan tai heitä ideoita vaikkapa Kiertotalouskeskuksen LinkedIn-sivulle.

Blogit

Sähköauto Tesla rohkaisee ideoimaan avoimesti yhdessä

Julkaistu 19.1.2022 8:00:00

Suomessa ja Euroopassa tapahtuu paljon vedyn ympärillä. Puhtaan vedyn tuotantoon investoidaan, vedyn ympärillä tehdään tutkimustyötä, erilaisia vetyyn liittyviä kehityshankkeita on menossa...

Lue lisää

Digitaalinen kiertotalous Suomen talouden valttikortiksi

Julkaistu 3.1.2022 8:00:00

Suomen kansallinen kiertotalousohjelma julkaistiin huhtikuussa 2021 ja sen tavoitteena on tehdä Suomesta digitaalisen kiertotalouden kärkimaa.Kiertotalouden tavoitteena on hyödyntää materiaaleja...

Lue lisää

KIERTOTALOUS, VETYHUUMA,  HANKKEET JA VIESTINNÄN VUOSI 2021

Julkaistu 22.12.2021 14:15:06

Viestinnän vuosi 2021 on mennyt kuin siivillä! Kiertotalous on yksi vuoden kuumimpia aiheita sekä julkisella sektorilla että yrityksissä. Heti alkuvuodesta Metsä Group teki kansainvälisestikin...

Lue lisää