Suuri mahdollisuus pk-sektorille

 Suuri mahdollisuus pk-sektorille

suurteollisuustilaisuus12122018

 

”Alueellamme syntyy vuodessa noin kaksi miljoonaa tonnia teollisuuden sivuvirtoja. Se tarkoittaa päivässä noin 130 rekkalastillista. Tämä on suuri mahdollisuus pk-sektorille kumppanuuksien hakemiseen suurteollisuuden kanssa”, totesi Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen puheenvuorossaan, joka avasi ”Suurteollisuuden mahdollisuudet elinkeinoelämälle Meri-Lapin alueella” -tapahtuman.

Kyseessä oli Kemin kaupungin, Tornion kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen järjestämä työpaja Meri-Lapin alueen suurteollisuustoimijoiden, pk-yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välisen vuoropuhelun lisäämiseksi sekä eri toimijoiden palvelutarpeiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Suuren suosion vuoksi tilaisuus jouduttiin siirtämään Digipoliksesta Kemin kulttuurikeskuksen suureen auditorioon. Koko päivän kestäneeseen tapahtumaan otti osaa lähes sata alueen vaikuttajaa.

Tilaisuudessa kuultiin suurteollisuuden näkemyksiä ajankohtaisista mahdollisuuksista sekä niihin liittyvistä hankintakäytännöistä. Konkreettisina esimerkkeinä kuultiin Outokummun toimintapa hankintakäytännöissä sekä Metsä Groupin Äänekosken biojalostamohankkeen toteutustapa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Erityistä kiinnostusta herätti Metsä Groupin Polar King biotuotetehdashankkeen tilannekatsaus.

Alustuspuheenvuorojen jälkeen jakauduttiin syventävään keskusteluun neljän eri teeman ympärille. Yksi näistä oli bio- ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Viimeisimmät Uutiset