Rikasta Pohjoista 2017 oli menestys!

 

kuva-rikasta-pohjoisesta

Rikasta Pohjoista 2017 -tapahtuma keräsi pariinsa noin sata kaivos-, teräs- ja paperiteollisuuden, suunnittelutoimistojen, kunnossapidon palveluntuotannon, rahoituksen ja alojen koulutuksen asiantuntijaa.

Käynnissäpidon ja kaivannaisteollisuuden pohjoinen foorumi Rikasta pohjoista järjestetään vuosittain Kemissä. Viime viikolla kaksipäiväisenä järjestetty tapahtuma oli järjestyksessään viides ja sen teemoina olivat teollisuuden käyttövarmuuden hallinta ja kaivannaisteollisuuden nykytila. Ensimmäisen päivän mielenkiintoisimpia esityksiä oli VTT:n johtavan tutkijan Eija Kaasisen puheenvuoro ”Huoltomies 4.0 - Digitalisaatio ja tulevaisuuden teollinen huoltotyö”.

 

rikasta-pohjoisesta-eija-kaasinen

VTT:n johtava tutkija Eija Kaasinen esitteli seminaariväelle tulevaisuuden huoltomiehen.

Kaasisen puheenvuoro perustui tuoreeseen tutkimushankkeeseen. VTT koordinoi DIMECC S-STEP-ohjelmassa (Smart technologies for lifecycle performance) osaprojektia, jossa kehitettiin tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyönä uusia digitaalisia huoltotyöratkaisuja ja -välineitä. Tavoitteena on tehostaa työtuloksia ja -tyytyväisyyttä.

- Teollisuuden digitalisaatio muuttaa huoltotehtäviä ja -välineitä, ja yhä useampi työntekijä tekee tietotyötä. Paras tuottavuus ja työtyytyväisyys saadaan, kun työkäytäntöjä ja uutta tekniikkaa hyödyntäviä työvälineitä kehitetään kokonaisuutena yhteistyössä työntekijöiden kanssa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Kaasinen.

Hankkeen keskeisiksi kehityskohteiksi valikoituivat parempi valmistautuminen huoltokäyntiin, tuki vianetsintään, henkilökohtainen ja tilannetietoinen "kädestä pitäen" opastus huoltotoimenpiteiden tekemiseen sekä vaivaton raportointi jo huoltokäynnin aikana. VTT ja muut tutkimusosapuolet kehittivät yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa lukuisia pilottisovelluksia.

Kaasisen esityksen lisäksi ensimmäisen päivän ohjelmassa olivat ajankohtaiset kunnossa- ja käynnissäpitoa käsittelevät alustukset Metsä Fibren, Eforan ja KONE Oyj:n asiantuntijoilta.

Toisena seminaaripäivänä näkökulma vaihdettiin kaivannaisteollisuuden ajankohtaisiin kysymyksiin. Niitä valottivat muun muassa Antti Peronius Lapin kullankaivajain Liitosta ja Pertti Sarala ja Laura Lauri GTK:ta. Hannukaisen kaivoksen tilanteesta kertoi päägeologi Jouko Pakarinen Hannukainen Mining Oy:stä. Työ- ja elinkeinoministeriön kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen puolestaan käsitteli puheenvuorossaan ehtymätöntä globaalia raaka-aineiden tarvetta ja sen vaikutuksia Suomeen.

Viimeisimmät Uutiset