Ovet auki Norjan markkinoille

 

ovet-auki-norjan-markkinoille

Gateway Norway AS:n konsultit Jaakko Isotalo ja Timo Untinen sekä Digipoliksen arctic advisor Seppo Ahola avaavat ovia arktisille markkinoille.

Kemi ja Digipolis Oy ovat vetovastuussa laajamittaisessa Arktisuus-hankkeessa, joka on Työ- ja elinkeinoministeriön seutukaupunkiverkoston pilottimenettely. Kemi-Tornion seudun lisäksi muut hankeosapuolet ovat Rauma, Lieksa ja Suupohja.

Hankkeen tavoitteena on edistää teollisuuspalveluyritysten vientiä ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ekologisista ratkaisuista. Samalla julkaistaan investointitietoa sekä suurhankkeista että pienemmistä miljoonaluokan projekteista.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset, ja kohdealueina ovat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja ja Luoteis-Venäjä. Pilotin painopisteet ovat arktiset suurhankkeet ja arktisen teollisuuden ekosysteemi. Käytännössä hankkeen kohderyhmään kuuluvat yritykset, jotka tänä päivänä palvelevat alueensa infra-, prosessi- ja kaivannaisteollisuutta, mutta jotka ovat halukkaita ja kykeneviä viemään osaamistaan esimerkiksi pohjoisten alueiden infrahankkeisiin, kaivoksiin sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen.

Käytännön oppeja teorian sijaan

Keskiviikkona 14. toukokuuta Digipoliksessa järjestettiin Arktisuus-hankkeen asiantuntijapäivä, jonka vetäjinä olivat Gateway Norway AS:n konsultit Timo Untinen ja Jaakko Isotalo. Gateway Norway AS on nimensä mukaisesti portti Norjan kasvaville markkinoille.

- Tarjoamme yritysten käyttöön käytännön tietotaitoa. Meidän kohdallamme voisi sanoa, että osaamisemme on arktisen sijaan arkista, toteaa Isotalo. Gateway Norway AS on perustettu pkt-yrittäjien toimesta.

- Työskentelytapamme on käytännönläheinen, yksinkertainen ja suora, yrittäjä- ja asiakaslähtöinen. Maassa pitää toimia maan tavalla, kertoo Untinen.

Untisen mukaan asiantuntijaorganisaation jäsenet ovat itsenäisiä pkt-yrittäjiä, jotka ovat jo vieneet edustamansa omat yritykset muun muassa Norjan vientimarkkinoille.

- Nyt neuvomme ja autamme muita eteenpäin omia kokemuksiamme hyödyntäen ja jakaen. Meidät erottaa muista se, että me toimimme käytännönläheisesti silloin kun muut teoretisoivat, sanoo Untinen. Isotalon mukaan Gateway Norway AS tukee uusasiakashankinnassa, ovien avaamisessa, norjalaiseen yhteiskuntaan etabloitumisessa sekä kaikissa käytännön operatiivisissa järjestelyissä.

- Käytännön asioita ovat muun muassa yrityksen perustaminen, toimitilat, asuntojärjestelyt, sopimustekniikka, yhteydet ammattiyhdistysliikkeeseen ja työsuojeluviranomaisiin, asiointiin norjalaisen verottajan kanssa, luettelee Isotalo.

Viimeisimmät Uutiset