Made in Kemi

 

mar-kup
Toimitusjohtaja Marjo Kuparisen luotsaama Husky Oy on alan vahva yritys Kemissä. Huskyn pipot ovat talviliikunnan harrastajien brändituotteita.

Made in Kemi –selvitys kartoittaa merilappilaisten käsityöläisten sekä laajemmin alueen käsi- ja taideteollisuusalan kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen innovointiin, johon kasvava ympärivuotinen matkailu erityisesti Kemissä luo mahdollisuuksia. Hankkeessa selvitetään käsi- ja taideteollisuusalan toimijoiden toiveita, tarpeita ja valmiuksia oman yritystoiminnan ja toimialan kehittämiseen sekä kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseen. Lisäksi laaditaan toimintamalli yhteisölliselle liiketoiminnan kehittämiselle. Hankkeen tuloksena osataan vastata Meri-Lapissa toimivien käsityöläisten sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoiden haasteisiin kehittää uusia innovaatioita ja kasvua mm. matkailuelinkeinon tarpeisiin sekä sen myötä parantaa alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.

Kemin Digipolis Oy toteuttaa hankkeen 31.3.2017 mennessä ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Kemin Kaupunki.

Lisätietoja:

yrityskehittäjä Timo Haikola

Tietokatu 6, 94600 Kemi

Tel. +358 40 353 9388

e-mail timo.haikola@digipolis.fi

Viimeisimmät Uutiset