Kuukauden hanke – “CLT:n uudet mahdollisuudet”

Interreg Pohjoinen 2014-2020 ohjelman kuukauden hankkeeksi on valittu "CLT:n uudet mahdollisuudet".

Hanketta toteutettiin 2015-2018 välisenä aikana yhteistyössä ruotsalaisten ja suomalaisten toimijoiden kanssa. Ruotsalaisina osapuolina hankkeessa olivat Luulajan teknillinen yliopisto ja SP / RISE Skellefteåsta suomalaisina Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieskasta, Digipolis Oy Kemistä ja Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemeltä. Tavoitteena on ollut kehittää mahdollisuuksia käyttää puuraaka-aineesta valmistettua rakennusmateriaalia, CLT:tä, vähähiilisenä ja uusiutuvana vaihtoehtona betonille ja teräkselle. Hankkeen tavoitteet on saavutettu hankkimalla laajempi tietämys CLT:stä ja sen potentiaalisista käyttötavoista sekä luomalla hyviä esimerkkejä siitä, miten CLT:tä voidaan soveltaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja erilaisissa rakenteissa.

CLT (cross laminated timber) -ristikkäin liimattu massiivipuu on tehdasvalmisteinen tasolementti, jota voidaan käyttää seinä-, lattia- ja kattorakenteissa kantavana rakenteena. Se soveltuu vaihtoehdoksi teräsbetonirakenteille suurissa rakennuksissa. Nykyään CLT: n käyttö on melko vähäistä, koska teräs ja betoni ovat hallitsevia materiaaleja suurten rakennusten toteutuksessa, suhteellisen uutena tuotteena CLT ei ole vielä yleisesti tunnettu tuote ja sen valmistuskapasitteetti on nopeasta kysynnän kasvusta huolimatta pieni.

Hanke on jaettu useisiin työpaketteihin, joissa on otettu huomioon mahdollisuus jatkaa rahoitusta hankkeen päätyttyä. Painopistealueina ovat olleet materiaalin parantamiseen liittyvien uusien innovatiivisien ideoiden kehittäminen, uusien tuotekohtaisten mahdollisuuksien tutkiminen, uusien sovelluksien ja mahdollisuuksien löytäminen hyödyntää CLT:tä olemassa olevissa rakentamisen prosesseissa.

Esimerkkeinä konkreettisista tuloksista ovat mm. eurooppalaisen verkoston muodostaminen Horisontti 2020 rahoitteisen hankkeen suunnittelua ja hankehakemuksen laatimista varten sekä kahden uuden vahvemman ja jäykemmän CLT-variaation kehittäminen. Hankkeessa toteutettiin myös useita pilottitutkimuksia CLT: n käyttöönotosta pienemmissä yrityksissä sekä haastatteluja, joiden tuloksena syntyi ehdotuksia siitä, miten CLT voidaan ottaa käyttöön olemassa olevissa rakennusprosesseissa. Hankkeen aikana on myös tutkittu CLT:n käyttäytymistä sen ollessa kosketuksissa kosteuden ja veden kanssa ja saatu tarkempaa tietoa ristiinlaminoidun massiivipuun käyttäytymisestä ääriolosuhteissa kosteuden suhteen. Rajat ylittävä yhteistyö on johtanut siihen, että Suomessa ja Ruotsissa toimivilla yrityksillä on paremmat edellytykset käyttää CLT:tä enemmän ja näin ollen kasvattaa toimintaansa.

Lisätietoja projektista löytyy seuraavista linkeistä:

https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik/Forskningsprojekt/Nya-mojligheter-for-CLT-korslimmat-tra-1.152159

https://tki.centria.fi/hanke/FCLT%20%E2%80%93%20Future%20possibilities%20for%20CLT/1101/uutinen/3648

https://www.lapinamk.fi/news/Lapin-AMK-tekee-arktista-yhteistyota-CLT-rakentamisen-edistamisessa/fuu3sfdb/4fb9c603-b6bd-4c57-b1e7-1d80168d0559

Tuensaajat: LTU, Digipolis Oy, Lapin amk, SP Sveriges Tekniska Institut, Centria

Hankeaika: 2015-2018

Hankkeen budjetti: 1 305 840 EUR

Myönnetty EU-varat: 858 392 EUR

Myönnetty IR-varat: –

Julkinen rahoitus: 447 448 EUR

Yksityinen rahoitus: –

 

fclt1-300x225

CLT-rakenteisia seinäelementtejä CrossLam Oy: tuotantolaitoksella Kuhmossa.

 

fclt2-300x158

FCLT-projektin toteuttajat (vasemmalta oikealle) Mikko Vatanen (Lapin AMK), Valtteri Pirttinen (Lapin AMK), Elisa Saarela (Centria-AMK), Mats Ekevad (LTU), Tytti Ahoranta (Digipolis Oy), Anders Gustafsson (RISE).

http://www.interregnord.com/fi/kuukauden-hanke-clt-n-uudet-mahdollisuudet/

Viimeisimmät Uutiset