Kemi luo mainetta CLT-kaupunkina

 

kemiluomainetta

 

CLT:n hyödyntämisessä otettiin uusi askel, kun Stora Enson Veitsiluodon tehtaalle valmistui syyskuun puolivälissä massiivinen meluntorjuntaseinä. Peräti 15 metriä korkea ja 30 metriä leveä seinä on koottu Ammattiopisto Lappian opiskelijatyönä valmistamista CLT-levyistä sekä Rajaville Oy:n valmistamista betonipilareista. Veitsiluodon kuorimon meluntorjuntakokonaisuus koostuu meluntorjuntaseinästä ja kuorimon seinään kiinnitetystä ääntä absorboivasta vaimennuspinnasta.

Meluntorjuntaseinä on malliesimerkki pohjoisen yhteistyöstä, sillä CLT-levyjen runkojen raaka-aineena on käytetty Veitsiluodon sahatavaraa ja CLT-osaamiskeskuksen kykyä valmistaa ja työstää massiivipuuelementtejä. Muut mukana olleet alihankkijat ovat talousalueen yrityksiä. Meluntorjuntaseinä rakennettiin kolmen kuukauden projektina. Alun perin Veitsiluodon tehtaan hiomopuun katkaisulaitoksen vieressä oleva meluntorjuntaseinä oli tarkoitus rakentaa betonielementeistä, mutta lopulta Stora Enso päätyi hyödyntämään omaa raaka-ainemateriaalia ja paikallista CLT-osaamista. Yksi tärkeä tekijä raaka-ainevalinnan taustalla oli myös ympäristöystävällisyys.

Digipolis on ollut yhtenä edelläkävijänä CLT-rakentamisen suomalaisissa kehitysaskeleissa. Digipoliksen uusiin avauksiin kuuluu viime vuonna valmistunut CLT-koetalo, joka on ollut uuden puuelementtirakentamisen lipunkantaja.

CLT-koetalohankkeen toteuttajaosapuolet ovat Digipolis, Lapin Ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia. CLT-Koetalohanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osittain rahoittama projekti, jonka rahoittajaviranomainen on Lapin liitto / Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala. Muita rahoittajia ovat Digipolis Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus sekä yritykset ja yhteisöt.

”On hienoa, että CLT:n mahdollisuudet on huomattu varsin laajasti. Tästä kertoo kasvava mielenkiinto Kemin CLT-osaamiskeskusta kohtaan”, sanoo projektipäällikkö Tytti Ahoranta Digipoliksesta.

Kemin CLT-osaamiskeskuksen avajaisia vietettiin 25. huhtikuuta 2014. Tilaisuudessa tämän valtakunnallisesti merkittävän osaamiskeskuksen vihki käyttöön opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

”Lappian CLT-oppimisympäristö on käytännössä pientuotantolaitos ja sellaisena ainutlaatuinen koko Euroopassa. Digipoliksen CLT-Koetalo täydentää osaamiskeskusta konkreettisena esimerkkinä CLT:n toimivuudesta talonrakennuksessa; erityisesti pientalon rungon rakenteena ja höyrynsulkuna. Yhdessä Veitsiluodossa toteutuneen infrakohteen kanssa olemme nopeasti saaneet vahvistettua Kemille CLT-kaupungin mainetta”, arvioi projektipäällikkö Ahoranta.

Meluntorjuntaseinän rakentamisesta lisää:

http://yle.fi/uutiset/meluntorjunta-aitakin_vihertaa_jo/7473626

Viimeisimmät Uutiset