Biojalostamon edellytykset ja tarpeet kartoitetaan kokonaisvaltaisesti

 

uutinen_biojalostamo
Digipoliksen projektipäällikkö Pekka Tuovinen

Kiinan johtaviin bioenergiatoimijoihin kuuluva Kaidi suunnittelee rakentavansa Kemiin miljardin euron biojalostamon. Toteutuessaan tehdas tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 % olisi biodieseliä ja 25 % biobensiiniä. Jalostamon pääraaka-aineena toimisi energiapuu, ja se olisi ensimmäinen laatuaan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Kaidi tekee hankkeen lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana. Tavoitteena on saada tehdas käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Toteutuessaan biojalostamo avaa uusia mahdollisuuksia koko Pohjois-Suomen puunjalostukselle sekä vaatii logistiikan ja infrastruktuurin kehittämistä. Edellytysten ja tarpeiden kartoitusta varten käynnistetään vuoden kestävä esiselvityshanke, jonka toteuttaa Digipolis.

Esiselvityshankkeella kunnianhimoiset tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää Ajokseen mahdollisesti rakennettavan biojalostamoinvestoinnin luomat mahdollisuudet, jotka liittyvät alueelliseen ekosysteemin luomiseen. Hanke sisältää laajat kartoitukset muun muassa teollisuuspalveluyritystarjonnasta, infrastruktuurista, logistiikasta, varastoterminaaleista sekä työvoimankoulutustarpeista.

- Biojalostamoinvestoinnin kokoluokka on ennen kartoitusta vaikeasti hahmoteltavissa, mutta kokonaisuudessaan sen välillinen työllistävä vaikutus voi olla jopa lähes tuhat ihmistä. Kokoluokan suuruudesta kertoo, että jalostamo tarvitsee 6000 kuutiota raaka-ainetta joka vuorokausi. Käytännössä tämä tarkoittaa yli sataa hakerekkaa joka vuorokausi, kuvailee Digipoliksen projektipäällikkö Pekka Tuovinen.

Hanke on jaettu kuuteen työpakettiin, jotka ovat teknologia- ja teollisuuspalveluyritysten kartoittaminen investointi- ja toimintavaiheessa ekosysteeminäkökulmasta, satama- ja teollisuusinfrastruktuurikartoitus, raaka-aineterminaalilogistiikan kehittäminen ja hankintaketjun kapasiteetin arviointi, työvoiman koulutustarvekartoitus, investointivaiheen erityiskysymyskartoitus ja alueellisten vaikutusten arviointi.

- Hankkeen lopputuloksena syntyy kokonaisvaltainen kuva alueellisen ekosysteemin vaatimuksista ja sen luomista mahdollisuuksista alueen yritystoiminnalle. Näin edistämme Pohjois-Suomen pk-yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan biojalostamohankkeeseen, sanoo Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka.

Kokenut projektipäällikkö

Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa Pekka Tuovinen, jolla on vuosikymmenien kokemus työskentelystä puunjalostuksen eri tehtävissä. Viimeksi hän oli perustamassa Kemijärvelle Lappi Timber Oy:n sahaa. Jotain uutta haastetta projektipäällikön tehtävästä sentään löytyy, sillä pitkän linjan sahapuun hyödyntäjä tulee nyt työskentelemään energiapuun mahdollisuuksien parissa.

- Tavoitteena on, että saisimme tämän hankkeen pohjalta pohjoisen metsät kuntoon. Pitää muistaa, että metsänhoitamisen ansiosta saamme myös arvokasta sahapuuta. Tähän Kaidi-projekti tuo avaimet, toteaa Tuovinen.

Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kumppaneina ja osarahoittajina ovat Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia. Hanke tehdään yhteistyössä Kaidi Finlandin, Kemin kaupungin ja Kemin Sataman kanssa.

Viimeisimmät Uutiset