Yhdeksän askelta ekoteollisuuspuiston perustamiseen

Opas ekoteollisuuspuiston perustamiseen on ilmestynyt. Opas pohjautuu Sitran rahoittamassa Kiertotalouskeskus -hankkeessa järjestäytyneen eri puolilla Suomea toimivista ekoteollisuuspuistoista koostuvan verkoston työlle. Digipoliksen kokoamassa oppaassa kerrotaan askelmerkit ekoteollisuuspuiston perustamiselle.

Näin perustat ekoteollisuuspuiston

Oppaan kirjoittamiseen ovat osallistuneet Kiertotalouskeskus, Forestin Ekoteollisuuspuisto, Kokkola Industrial Park, Smart Chemistry Park ja tekstin on toimittanut Sitra.

Ekoteollisuuspuistoksi verkostoituminen kannattaa, sillä yhteistyö tuo monenlaista hyötyä puistoon kuuluville yrityksille. Yritykset saavat muun muassa merkittäviä säästöjä raaka-aine-, hyödyke-, energia-, jätehuolto-, tuotanto- ja logistiikkakustannuksissa.

Lisäksi kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi yhteisten tilojen, palvelujen kuten kiinteistöhuollon, tiedon ja koulutuksen käytöstä sekä hankinnasta.

Synergiat toimijoiden välillä lisäävät myös materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentävät ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Ekoteollisuuspuiston yritykset rakentavat yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita ja tekevät yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Ekoteollisuuspuisto on maantieteellisesti rajattu alue, jossa materiaalit, energia ja tieto kiertävät yritysten välillä. Ekoteollisuuspuiston toiminta tähtää kannattavaan liiketoimintaan ennen kaikkea ympäristöarvot huomioiden.

Suomessa toimii tällä hetkellä useita ekoteollisuuspuistoja, esimerkiksi Kemi-Tornion alueella, Kokkolassa, Turussa ja Kemijärvellä. Puistot tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

Oppaassa annetut yhdeksän askelmerkkiä antavat konkreettisia ohjeita, kuinka edetä ekoteollisuuspuiston perustamisessa alkuvaiheen visioinnista liiketoimintamallin valmisteluun ja onnistumisten kertomiseen.

Opas on saatavilla sekä suomenkielisenä että englanninkielisenä versiona.

Ohessa linkki suomenkieliseen versioon.

Linkki englanninkieliseen versioon.

 

Topics: kiertotalouskeskus

Viimeisimmät Uutiset