Menestyvää ja luontoa säästävää liiketoimintaa teollisuuden sivuvirroista

 

uutinen-29-12-16

 

Meri-Lapin suurimmat teollisuustoimijat Outokumpu, Stora Enso, Metsä Group ja kaivosteollisuuden uranuurtaja SMA Mineral ovat sitoutuneet kehittämään alueen kiertotaloudesta tulevaisuuden liiketoimintaa. Kiertotalouden kehittäminen onkin yksi alueen keihäänkärjistä ja tärkeä osa seutubrändiä.

Kiertotalouteen liittyvässä liiketoiminnassa on yhteensä mukana reilusti yli 50 yritystä ja 20 muuta kehittämisorganisaatiota. Malliesimerkkinä konkreettisesta toimijasta voidaan nostaa esille Perämeren Jätehuolto, joka on kiertotalouden perinteinen tekijä. Lisäksi edellä mainittu tekijäverkosto laajenee koko ajan.

Tulevaisuus tehdään nyt!

Kehittyvällä kiertotaloudella on jo nyt merkittävä taloudellinen arvo Meri-Lapissa. Alueella on peräti 1,4 miljoonaa tonnia teollisuuden sivuvirtoja. Teollisten symbioosien ja ympäristöliiketoiminnan arvo Kemi-Tornio alueella vuositasolla lasketaan useissa miljoonissa. Työllisyysvaikutuksiksi on arvioitu vajaat 500 työpaikkaa, mutta bio-ja kiertotalouden investointien kautta määrä voi kasvaa jopa sadoilla tulevaisuudessa.

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämis- ja liiketoimintapotentiaalia on analysoitu tarkkaan. Lisäksi on löydetty uusia potentiaalisia hyödyntämiskohteita, jotka luovat omalta osaltaan tulevaisuuden liiketoimintaa. Suoranaisten sivuvirtojen lisäksi pystytään esimerkiksi hyödyntämään jo olemassa olevia teollisuustiloja ja -säiliöitä.

Alueelle on tehty useita kiertotalouden investointeja ja investointitarkastelussa on useita hankkeita, minkä lisäksi investointipotentiaali alueella on useita satoja miljoonia. Nyt ja tulevaisuudessa sivuvirtojen hyödyntäminen kuuluu olennaisena osana jo suurten hankkeiden ja projektien suunnitteluvaiheeseen.

Meri-Lapin kansainvälinen ja kansallinen menestystarina

Kemin Digipolis on kehittänyt teollisuuspalveluja Meri-Lapissa ja Lapissa systemaattisesti jo parikymmentä vuotta yhteistyössä alueen teollisuuden kanssa toimialarajat ylittävästi. Neljä vuotta sitten teollisuudelta ja muilta sidosryhmiltä tuli toive, että Kemi-Tornion seudulla pitää aloittaa systemaattinen prosessi teollisuuden ja yhdyskunnan sivuvirtojen paremman hyödyntämisen edistämiseksi.

Kiertotaloudesta onkin kasvanut vuosien saatossa tulevaisuudenala, jossa suuret teollisuuden toimijat tukevat pienempien yritysten toimintaa ja pystyvät luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotalouden luomia mahdollisuuksia on hyödynnetty jo nyt muun muassa neutraloinnissa, ravinteiden kierrossa, maanrakennuksessa ja -parannuksessa, viherrakentamisessa, rakennustuotteissa ja veden puhdistamisessa. Hyödynnettävät materiaalit tutkitaan erittäin tarkkaan, joten niiden käyttäminen on turvallista ja luontoarvoja kunnioittavaa. Myös hukkalämpöä ja muita vapaita resursseja pystytään hyödyntämään.

Kaiken kaikkiaan kiertotalous on osa ihmiskunnan tulevaisuutta.

Ensi keväänä kiertotaloutta tehdään tunnetuksi mainoskampanjalla, ­jossa teollisuuden sivuvirtoja esitellään potentiaalisille käyttäjille.

Juha Kekäläinen

Outokumpu Stainless Oy

Ympäristöpäällikkö

Johanna Holm

SMA Mineral Oy

Ympäristöpäällikkö

Pipsa Maikkula

Stora Enso Oyj

Ympäristöpäällikkö

Marika Alapoikela

Metsä Fibre Oy

Alueympäristöpäällikkö

Tuija Ahrikkala

Perämeren Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja

Topics: Digipolis Uutiset

Viimeisimmät Uutiset