Lean on tehokkaan tuotantojärjestelmän rakentamista

 

uutinen-lean

 

Parikymmentä innokasta kuulijaa täytti auditorion tiistaina 25. marraskuuta, kun Digipolis järjesti tiloissaan Lean-koulutuksen. Kuuden tunnin session kouluttajana oli tuotantotalouden professori Harri Haapasalo Oulun yliopistolta.

”Koulutuksen ydin oli liiketoiminnan perusasioissa eli yksinkertaistamisessa ja tehostamisessa. Ennen kaikkea kysymys on siitä, mikä on merkityksellistä asiakkaalle”, kertoi Haapasalo.

Pääosin Toyota Production Systemiin perustuva Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy tuottamattomien toimintojen poistamiseen. Näiksi lasketaan kuljetukset, varastot, turha liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi ja vialliset tuotteet. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä laatua, laskemaan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Kaikki arvoa tuottamaton toiminta pyritään poistamaan.

”Lean on tehokkaan tuotantojärjestelmän rakentamista eli keskittymistä ydinasioihin. Jos esimerkiksi jotain tuotetta valmistetaan 100 000 kappaletta ja jokaisesta kappaleesta tulee kahden euron ylimääräinen kulu, on tuottavuuden parantamisen laskeminen varsin helppoa”, pelkistää Haapasalo.

Pelkistetysti Lean pyrkiikin siihen, että tuotantoketjussa saadaan oikea määrä oikeanlaatuisia tuotteita oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Samalla vähennetään kaikkea turhaa tekemistä, lisätään joustavuutta ja avataan ovia väistämättömille muutoksille.

”Lean-ajattelu sopii myös palveluliiketoimintaan, kun kysymys on tilaus-toimitusprosessista”, toteaa Haapasalo.

Topics: Digipolis Uutiset

Viimeisimmät Uutiset