Odotettu piristysruiske Meri-Lapin seudulle – Innostus siivittää biotuotetehdasta

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Kemissä tunnelma on odottava ja toiveikas – hankkeeseen liittyvät alihankintapäivät vetivät kerta toisensa jälkeen salit täyteen ja Kemin tehdasalueella tehdään jo täyttä häkää valmistelevia töitä uuden tehtaan investointipäätöstä odoteltaessa.

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan havainnekuva

 

Meri-Lapin elinkeinoelämä on saanut uutta energiaa Kemissä valmisteltavasta Metsä Fibren biotuotetehdashankkeesta. Seudulla toimivat yritykset ovat optimistisia hankkeen toteutumisesta ja sen tuomasta piristysruiskeesta. Kemin Yrittäjien puheenjohtaja Sakari Laukkanen kertoo hankkeen valmisteluiden työllistäneen jo useampia heidän jäsenyrityksistään.

– Kaikki sitä kovasti odottaa. Vaikkei kaikki alueen yritykset pääsisi suoranaisesti urakoimaan hankkeen parissa, se heijastuu koko alueelle kaikkiin tuote- ja palvelusektoreihin, Laukkanen kertoo.

Monipuolista yritystoiminnan kasvua alueelle

1,5 miljardin euron investoinnin toteutuessa alkaisi valtava rakennusprojekti, joka toisi alueelle tuhansia työntekijöitä. Laukkanen näkee, että rakennushanke täyttäisi kaupunkikuvaa myös varsinaisen tehdasalueen ulkopuolella. Tyhjät toimi- ja liiketilat saisivat uusia vuokralaisia, kuntosalit ja muut vapaa-ajan harrastukset olisivat kysyttyjä ja majoitushaasteet olisi ratkaistava monipuolisesti erilaisilla vaihtoehdoilla. Hankkeen tiimoilta perustettaisiin uusia yrityksiä, jotka olisivat elinvoimaisia myös rakennusajan jälkeen.

Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki näkee biotuotetehtaan synnyttävän myös useita innovatiivisia yrityksiä alueelle sellun jatkojalostukseen.

– Odotan biotuotetehtaan ympärille syntyvän muutakin yritystoimintaa, ja toisaalta se vahvistaa ennestäänkin alueella vahvana toimivaa huolto- ja kunnossapitosektoria. Alueen kiertotalous saa lisäulottuvuuksia kuidun edelleen kehittämisen ympärille, Rautajoki ennustaa.

Hän odottaa myös lähiyliopistojen, Oulun Yliopiston teknillisen tiedekunnan ja Lapin Yliopiston teollisen muotoilun löytävän taas tiensä Kemiin ja yhteistyössä tuovan lisää kehityspanoksia Meri-Lappiin.

Suuntaa näyttävä investointi kehittää Meri-Lapin seutua kokonaisvaltaisesti

Meri-Lapin alue on suomalaisittain merkittävä teollisuuden keskittymä ja yksi johtavia alueita kiertotalouden näkökulmasta. Rautajoen mukaan alueelta tulee lähes 10% Suomen viennistä, ja alueen teollisuus toimii esimerkillisesti kiertotalouden veturina koko Euroopan mittakaavassa.

– On mahtavaa, että Kemin biotuotetehdas olisi toteutuessaan uuden vuosikymmenen ensimmäinen todella iso investointi, suunnannäyttäjä. Se on ympäristöystävällinen, monipuolistaa elinkeinoelämää, tuo lisää työpaikkoja ja rakentaa liikenneyhteyksiä, Rautajoki ylistää.

Hankkeen mittakaava toisi alueelle merkittäviä tarpeita liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Ajoksen sataman syväväylä toisi alueelle muitakin kuljetuksia lähialueilta ja uusia kehitysmahdollisuuksia. Työvoiman liikkuvuuden sekä kasvaneiden kuljetustarpeiden vuoksi mm. rautatieyhteyksiä tulisi kehittää. Liikenneinvestoinnit hyödyttäisivät yleisesti kaikkia alueella asuvia, vierailevia ja liiketoimintaa harjoittavia.

Hallitukselta kaivataan aktiivista päätöksentekoa Meri-Lapin kehittämiseksi

Toisaalta Rautajoki näkee hankkeen suurimpana haasteena ja epävarmuustekijänä Suomen hallituksen päätökset – tai niiden puutteen. Alue kaipaa liikenneinvestointeja, ja biotuotetehdas hankkeen vaatimia ympäristölupia.

– Hallituksella pitäisi olla yhteinen näkemys siitä, että Lappi saa jatkaa kasvuaan. Tätä kasvua on nimenomaan tehty vastuullisesti ja kestävästi, Rautajoki huomauttaa.

Metsä Groupin biotuotetehtaan jälkeen putkessa ennustetaan olevan tulossa esimerkiksi Outokummun investointi, jota alueelle on lupailtu, mutta joka riippuu vahvasti myös siitä, miten Suomen hallitus siihen suhtautuu. Biotuotetehtaan hanke raivaa tietä alueen muillekin investoinneille, jotka mahdollistaisivat alueen kehityksen ja kasvun myös pitkälle tulevaisuuteen.

Lisää työvoimaa Meri-Lappiin

Kemin Yrittäjien puheenjohtaja Laukkanen näkee puolestaan haasteena työvoiman riittävyyden, kun mahdollisesti edetään hankkeen varsinaiseen rakennusvaiheeseen.

– Tälläkään hetkellä esimerkiksi rakennuspuolella ei ole joutilaita tekijöitä, ja alueella on ollut hankalaa saada osaavia ammattilaisia näihin tehtäviin. Väistämättä joudutaan tilanteeseen, jossa kaikki rakentajat eivät välttämättä ole suomalaisia, Laukkanen toteaa.

Molemmat miehet ennustavat majoitustilojen monipuolisen kysynnän kasvavan, hotelli-investointien saavan vauhtia ja jopa asuntorakentamisen kiihtyvän alueella. Yhdessä liikenneinvestointien ja yrityskannan monipuolistumisen kanssa tämä antaa selkeän tiekartan tulevaisuuteen Meri-Lapin alueelle.

 

Biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee suunnitellusti

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee aikataulussaan suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen valmistelevat työt tehdasalueella saatiin päätökseen suunnitellusti tammikuussa ja toinen vaihe käynnistettiin huhtikuun alussa.

Lapin ELY-keskus antoi 6.3.2020 Kemin biotuotetehtaan YVA-selostuksesta perustellun päätelmän, johon hankkeen ympäristövaikutusten arviointi päättyi. Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon jätettyä ympäristölupahakemusta päivitetään parhaillaan perustellun päätelmän perusteella.

Finnvera myönsi maaliskuussa 2020 takuun 500 miljoonan euron luotolle 80 prosentin vastuuosuudella ehdollisena hankkeen investointipäätökselle. Rahoitusneuvottelut jatkuvat Euroopan Investointipankin (EIB) ja laajan liikepankkiryhmän kanssa.

Hankkeessa on lisäksi parhaillaan menossa muun muassa päälaiteneuvottelut sekä uuden tehtaan tarvitseman logistiikan kehittäminen.

Investointipäätös uudesta biotuotetehtaasta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020, jonka jälkeen alkaisi tehtaan rakentaminen.

 

Teksti: Milla Mulari
Kuva:
Metsä Group

Topics: Digipolis Artikkelit, Puurakentaminen

Viimeisimmät artikkelit