Biotuotetehtaan työmaalla valmistelut jo käynnissä

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan työmaalla on tänä syksyllä eletty valmistelevien töiden toista vaihetta. Esivalmisteluita tehdään monella eri sektorilla, aina maanrakennustöistä viestintään.

Biotuotetehtaan työmaalla on käynnissä valmistelevat työt

Hankesuunnittelun valmistelevilla töillä varmistetaan mahdollista investointipäätöstä seuraava tehtaan rakentaminen ja siihen liittyvien maanrakennustöiden sujuva aloitus. Projektinjohtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan valmistelevissa töissä on mm. purettu alueella olevia rakennuksia ja siirretty niiden toimintoja väistötiloihin.

Uuttakin jo valmistuu. Tehtaan uusi parkkipaikka valmistui joulukuuksi, ja vanhan parkkipaikan paikalla päästään puolestaan valmisteleviin maanrakennustöihin, jotta uudet laitteet voidaan sijoittaa alueelle. Osana valmistelevia töitä on tehty myös koepaalutuksia, joilla on hankittu tietoa alueen maaperästä.

Parhaillaan työmaalla valmistelevien töiden parissa työskentelee noin 30 henkilöä, kun varsinaisen rakentamisen kiihkeimmässä vaiheessa työmaalla odotetaan olevan parhaillaan jopa 3 300 henkilöä yhtäaikaisesti. Kaikkiaan uutta biotuotetehdasta rakentaisi 15 000 eri henkilöä.

Valmistelevissa töissä on mukana useita paikallisia yrityksiä. Projektinjohtaja Johanssonin mukaan tämä on Metsä Fibren projektinjohdon tahtotila.

– Olemme tehneet tietoisen päätöksen edetä tilaajavetoisen osaurakoinnin toteutusmallilla, joka mahdollistaa pienempienkin toimijoiden osallistumisen projektiin. Haluamme mahdollistaa myös paikallisten toimijoiden osallistumisen, hän toteaa.

Hankkeen viestintäpäällikkö Anna-Liisa Pennanen kertoo heidän saaneen jo runsaasti yhteydenottoja niin yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin projektia koskien. Hän kannustaa kaikkia jatkossakin olemaan heihin yhteydessä verkkosivuilta löytyvän kumppanilomakkeen kautta, jolloin viesti menee varmasti perille oikeaa kanavaa pitkin.

– Esimerkiksi yksityiset vuokranantajat voivat laittaa ilmoituksen tätä kautta, Pennanen kuvailee laajaa yhteistyötahojen kenttää.

Valmistelevien töiden lisäksi hankkeessa on kaikin tavoin pyritty hoitamaan investointipäätöksen edellytyksiä kuntoon. Rahoitusta viimeistellään. Ympäristölupa on yksi keskeinen edellytys investointipäätökselle. Hankinnoissa eletään kiivasta vaihetta, ja useita esisopimuksia on tehty. Niiden myötä hankkeen kotimaisuusasteen arvioidaan olevan korkea, noin 70 %.

Osana valmisteluita Metsä Fibre on myös edistänyt yhdessä Kemin kaupungin sekä Väyläviraston kanssa alueen logistisia yhteyksiä, mm. katusuunnitelmien ja rautatieyhteyden osalta. Lisäksi biotuotetehtaan projektikonttori on perustettu Kemin Karihaarassa sijaitsevaan vanhan Kemi-yhtiön pääkonttoriin. 

Kumppani-ehdotukset Metsä Fibren projektinjohdolle: www.metsafibre.com/kumppaniksikemiin

Lisätietoa hankkeesta sekä muut kysymykset ja palautteet:
www.metsafibre.com/keminbiotuotetehdas 

 

Mobiilisovellus pitää työmaan viestinnän kaikkien ulottuvilla

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan työmaalla tullaan ottamaan käyttöön mobiilisovellus rakennusaikaisen työmaaviestinnän ensisijaiseksi kanavaksi.

– Se on kaikkien työmaalla työskentelevien noin 15 000 eri henkilön yhteinen paikka saada ajantasainen tieto työmaan tapahtumista, kertoo viestintäpäällikkö Pennanen.

Sovelluksesta löytyy mm. turvallisuustiedotteita, yleistietoa hankkeesta, taustoittavia artikkeleita, sekä mm. tuiki tärkeät päivittäiset lounaslistat. Sovelluksessa on myös yhtenä ominaisuutena karttanäkymät, joihin päivittyvät työmaan muuttuvat kulkureitit esimerkiksi erikoiskuljetusten myötä.

Sovelluksen kehittäminen tukee Metsä Groupin linjausta jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Nyt työmaaviestintä tuodaan tähän päivään. Mobiilisovelluksella tavoitetaan tehokkaasti kaikki työmaalla liikkuvat, ja esimerkiksi turvallisuusasiat saadaan viestittyä huomattavasti aiempaa tehokkaammin. Vastaavasti työmaalla työskentelevillä on helppo kanava tavoittaa projektinjohto ja eri osapuolet sovelluksen kautta.

Sovelluksen on kehittänyt Avalon Oy, kemiläislähtöinen, nykyisin Oulussa sijaitseva markkinointiviestintätoimisto. Idea sovellukseen tuli kevään 2020 alihankintapäivillä Avalon Oy:n Jari Laaksolta. Pennasen mukaan tämä kuvastaa hyvin alihankintapäivien arvoa Metsä Fibrelle, kuinka uusien kumppaneiden kehittämät ideat voivat päästä toteutukseen.

– Kyseessä on laajuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan ainutlaatuinen mobiilisovellus. Tietääksemme vastaava ei ole missään muualla Suomessa käytössä, Pennanen kuvailee.

Laakso kiittää Metsä Fibren hankeorganisaatiota yhteistyöstä.

– Meille on ollut huikeaa olla mukana toteuttamassa näin keskeistä kokonaisuutta tällaiselle hankkeelle. Sovellusta päästiin toteuttamaan nopealla aikataululla. Alihankkijan näkökulmasta hanke ja sen toteuttava organisaatio näyttäytyy hyvin konkreettisena ja maanläheisenä. He haluavat yhteistyöhön nimenomaan eritasoisia, pieniä ja keskisuuria, paikallisia yrityksiä, ja löytää sieltä parhaat puolet hankkeelle.

 

Alueen yritykset keskeisessä osassa biotuotetehtaan valmistelevissa töissä


Kalotti-Automaatiolta hoituu sähköt ja IT-asennukset

Kemiläinen Kalotti-Automaatio Oy toteuttaa teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksia ympäri Suomen. Biotuotetehtaan alta pois muuttaneiden toimintojen uudelleen sijoittelu on työllistänyt myös Kalotti-Automaation asentajia. Toimitusjohtaja Janne Niemimäki kertoo, että he ovat hoitaneet sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien uudelleen reitityksiä jo pian vuoden ajan, mukaan lukien Karihaaraan muuttaneen projektikonttorin sähkö- ja IT-asennukset remontin yhteydessä. Viimeisimpänä Kalotti-Automaation urakkana on uuden parkkipaikan sähköasennukset.

Metsä Fibre on entuudestaan tuttu asiakas Kalotti-Automaatiolle, ja he ovatkin lähteneet jo hyvissä ajoin varautumaan tulevan biotuotetehtaan rakentamiseen ja sen alueelle tuomaan buustiin.

– Haku on päällä koko ajan ammattitaitoisista asentajista. Olemme varautuneet muutenkin suunnitelmallisesti, mitä kaikkea työmaalla voisi tulla vastaan, jotta pystymme reagoimaan tarpeisiin nopeasti, niin osaamisen kuin tavaran hankinnan kautta, Niemimäki kuvailee.

HV-Maarakennus on jo monipuolisesti kiinni työmaan projekteissa

Niin ikään paikallinen HV-Maarakennus Oy on ollut läsnä biotuotetehtaan valmistelevissa töissä jo kesästä 2019. He ovat jo ehtineet hoitaa alueella monipuolisesti erilaisia projekteja, mm. koepumppauksia, salaojituksia sekä kaapeleiden ja viemäriputkien siirtourakoita. 

HV-Maarakennuksen toimitusjohtaja Harri Postin mukaan tunnelmat ovat jo odottavat Meri-Lapin seudulla. Useat valtakunnallisetkin yritykset ovat satsanneet Kemin toimipisteisiinsä, jotta ovat valmiita palvelemaan biotuotetehtaan työmaata sekä siihen liittyviä muita projekteja.

– Kun biotuotetehtaan projekti lähtee käyntiin, se heijastuu niin moneen muuhunkin asiaan. Esimerkiksi tähän liittyviä infrahankkeita tulee olemaan laajalti, on tie- ja katurakentamista, rautatieyhteyksiä sekä sataman kehittämistä. Näin kokonaisvaltainen hanke on todella mielenkiintoinen, Posti toteaa.

Rakennusaikaisesta työmaasähköistyksestä vastaa ASES Installaatiot Oy

Työmaalle uutta on rakentamassa myös ASES Oy, jolla on työnalla biotuotetehtaan rakennusaikaisen työmaasähköistyksen toteutus.

– Kun ajatellaan investoinnin kokoa, on jo pelkästään rakennusaikaisen työmaan sähköistäminenkin mittavan kokoluokan työ. Kokonaisuudessaan urakkamme sisältää kaapelikaivantoa 10 km, kaapelointia lähes 50 km, 7 puistomuuntamoa sekä työmaakeskuksia yli 70 kpl, kertoo ASESin toimitusjohtaja Jouni Saloniemi.

Työmaasähköistyksen ensimmäinen vaihe saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä, ja mikäli investointipäätös on saatu siihen mennessä, jatketaan suoraan kokonaisuuden rakentamiseen ensi vuoden alusta.

Tarrakoplan opasteet viitoittavat tien myös biotuotetehtaalla

Myös Tarrakoplan väki on varautunut niin biotuotetehtaan työmaan kuin muutenkin Meri-Lapin yritysten kasvaviin tarpeisiin. Mainostalo Tarrakopla valmistaa laajalti erilaisia tarroja, kylttejä ja opasteita, ja on erikoistunut vuosien vahvalla kokemuksella teollisuuden tarpeisiin. Biotuotetehtaan työmaalle he valmistavat mm. varoituskylttejä, liikennemerkkejä sekä tarroja eri tarkoituksiin. Vastaavat työmaat ovat heille jo entuudestaan tuttuja, sillä he valmistivat opasteita myös Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle.

– Ollaan valmistauduttu, ja kintaita täällä hierotaan, että päästään töihin myös Kemin biotuotetehtaan osalta, kertoo Tarrakoplan toimitusjohtaja Ari Hilke.

Mukana olo tämän kokoluokan projektissa tuo niin Tarrakoplalle kuin muillekin yrityksille jatkuvuutta haastavan vuoden päätteeksi. Kerrannaisvaikutukset koko Meri-Lapin seudun yrityskenttään ovat huomattavat. Useat toimijat ovat jo panostaneet tulevaan, jotta kaikki olisi Kemissä valmista, kun mahdollinen investointipäätös tehdään, ja päästään täyttä höyryä rakennusurakan kimppuun. 

 

Teksti: Milla Mulari
Kuva: Metsä Fibre

 

Avaa Digipolis Magazine 2/2020

 

Topics: Digipolis Artikkelit, Biotuotetehdas, metsäfibre

Viimeisimmät artikkelit