Kiertotalouskeskuksen menestystarina saa arvoistaan jatkoa

Kemiin vuonna 2017 perustettu Kiertotalouskeskus on herättänyt laajaa kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta. Kiertotalouskeskuksen menestystarinassa aukeaa nyt uusi sivu, kun seuraavien kahden vuoden toiminnan rahoitus on varmistunut kahden merkittävän hankkeen ansiosta.

Kiertotalouskeskus 2.0 - Kemin Digipolis

 
Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin teollisen kiertotalouden alueellista kilpailukykyä. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen pohjana on Lapissa 2010-luvulla tehty systemaattinen kehitystyö, jolla teollinen kiertotalous on noussut Lapin kärkiosaamisalueeksi ja tärkeäksi osaksi Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa.

– Kiertotalouskeskus on toiminnallaan pyrkinyt edistämään yritysten teollisten sivuvirtojen hyödyntämistä ja toiminut yritysten tukena sekä verkostojen rakentajana erityisesti kiertotalousliiketoimintapotentiaalia omaavien tapausten parissa, kertoo Kiertotalouskeskuksen johtaja Tuomas Pussila.

”Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lappilaisten yritysten kilpailukykyä globaalissa murrosvaiheessa”

Hankkeen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä uusille kiertotalousinvestoinneille ja kiertotaloutta hyödyntäville liiketoimintamalleille. Hanke vahvistaa Lapin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria, teollisten kiertotalouden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Hankkeen päätoteuttajina ovat Kemin Digipolis Oy, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

– Toimenpiteissä korostuu etenkin energia- ja materiaalitehokkuus, kiertotalouden uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeen toteuttamisessa hyödynnetään Kiertotalouskeskuksen osaamista, kontakteja ja verkostoja, toteaa Tuomas Pussila.

Hankkeen keskeisenä tulostavoitteena on osaltaan varmistaa ja tukea Lapin teollisen kiertotalouden osaamisen ja kilpailukyvyn kehittyminen myös 2020-luvulla. Hanke tarjoaa täydentävän väylän myös Lapin kiertotalouden EU-yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeen tuloksena luodaan edellytyksiä ja uusia liiketoimintamalleja kiertotalouden tuomiseksi vahvasti mukaan Lapin yritysten toimintaan.

– Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lappilaisten yritysten kilpailukykyä globaalissa murrosvaiheessa, jossa vaaditaan yhä energia- ja materiaalitehokkaampia ratkaisuja. Hankkeessa pyritään kiihdyttämään kehitysprosessia tunnistetusta liiketoimintapotentiaalista kiertotalousliiketoimintaan, päättää Pussila.

 

”Hankkeella on hyvät edellytykset laajeta kansainväliseksi”

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt valtionavustuksen Teollisen kiertotalouden osaamisalusta -hankkeen toteutukseen. Päätoteuttaja Kemin Digipoliksen ohella hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Perusteluissa todetaan, että Hanke on vastaus Suomen kiertotalousohjelman täytäntöönpanoon: ”Se on jatkokehittynyt hyvin, joten voidaan puhua aidosta osaamiskeskuksesta. Hankkeessa on otettu hyvin huomioon eri toimijat. Hankkeessa on esitetty selkeät jatkosuunnitelmat. Hanke on jo nyt kansallinen ja sillä on hyvät edellytykset laajeta kansainväliseksi.”

– Lappiin on kyetty luomaan 2010-luvulla teollisen kiertotalouden tutkimus-, koulutus- ja yritystoiminnan keskittymä, joka on lisännyt merkittävästi Lapin energia- ja materiaalitehokkuutta ja osaltaan mahdollistanut siirtymistä vähähiilisyyteen. Nyt haluamme viedä Kiertotalouskeskuksen entistä enemmän kansainväliselle tasolle, korostaa Tuomas Pussila.

 

Teksti: Mika Kulju

 

Topics: kiertotalouskeskus

Viimeisimmät artikkelit