Kiinalainen Kaidi suunnittelee miljardin euron biojalostamoa Kemiin

 

arktisuus

 

Kiinan johtaviin bioenergiatoimijoihin kuuluva Kaidi suunnittelee rakentavansa Kemiin miljardin euron biojalostamon. Toteutuessaan tehdas tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 % olisi biodieseliä ja 25 % biobensiiniä. Jalostamon pääraaka-aineena toimisi energiapuu, ja se olisi ensimmäinen laatuaan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Kaidi tekee hankkeen lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana. Tavoitteena on saada tehdas käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kaidi on Kiinan suurimpia bioenergiatoimijoita, ja se on kartoittanut jo pitkään mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa Aasiasta Eurooppaan.

”Suomi on biopolttoaineiden kannalta kiinnostavin sijoituskohde pohjoisella pallonpuoliskolla. Suomessa on erityisen edistyksellinen ja kunnianhimoinen biotalouspolitiikka, suuret biomassaresurssit ja paljon kiinnostavia yhteistyökumppaneita”, Sunshine Kaidi New Energy Groupin hallituksen puheenjohtaja Chen Yilong toteaa.

”Puun käytön lisääminen ja biotalouden edistäminen ovat hallituksen kärkihankkeita. Samoin vientiä ja työllisyyttä lisäävien ulkomaisten investointien saanti Suomeen on keskeinen tavoitteemme. Näistä syistä olemme ilahtuneita Kaidin suunnitelmista ja seuraamme mielenkiinnolla, miten hanke etenee tulevina kuukausina”, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson kommentoi.

Hankkeen kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa. Tämän hetken veropohjalla hankkeesta kertyisi verotuloa jopa 200 miljoonaa euroa vuosittain. Tehtaan työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi noin 4 000 henkilötyövuotta, ja tehtaan valmistuttua koko arvoketjuun syntyisi satoja uusia työpaikkoja. Itse tehdas tulisi työllistämään vakituisesti noin 150 henkilöä.

Lopullinen investointipäätös vuoden loppuun mennessä

Kaidin biodieseltehdas nousisi Ajoksen satamaan samalle tontille, johon Vapo suunnitteli biodieseljalostamoa ennen vetäytymistään projektista vuonna 2014. Kaidi on hankkinut projektiin tarvittavat suunnitelmat Vapolta ja saanut ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) Lapin ELY-keskukselta. Ympäristöluvan valmistelu on jo pitkällä. Lisäksi Kaidi on allekirjoittanut aiesopimuksen ostaakseen 33 hehtaaria maata Kemin kaupungilta.

”Bio- ja kiertotalous on Kemin kaupunkikonsernin strateginen kehittämisala. Biojalostamohanke on osoitus siitä, että Kemissä on erinomaiset edellytykset investointiin ja elinvoimaiseen yritystoimintaan”, Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen kertoo.

Kaidi käy parhaillaan keskustelua alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lopullinen investointipäätös tullaan tekemään tämän vuoden aikana. Kaidin suunnitelmien mukaan Kemin jalostamon rakennustyöt alkaisivat vuonna 2017, jolloin se voisi olla täydessä toiminnassa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Taustalla maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen teknologia

Toteutuessaan Kemin biodieseljalostamo tulee osoittamaan, että myös puupohjaisesta biomassasta voidaan tehdä korkealaatuista biodieseliä. Tehdas olisi maailman ensimmäinen toisen sukupolven biodieseljalostamo, joka käyttää raaka-aineenaan kestävää puupohjaista biomassaa, eli niin kutsuttua energiapuuta.

Jalostamon tuottama toisen sukupolven biodiesel on päästöiltään puhtaampaa ja laadukkaampaa polttoainetta kuin ensimmäisen sukupolven biodiesel. Sitä voi myös sekoittaa missä tahansa suhteessa fossiilisen dieselin kanssa, mikä tekee käytöstä joustavaa.

Viimeisimmät Uutiset