Kiertotalouskeskuksesta on kasvamassa kansallinen menestystarina

Meri-Lappiin on kuluvan vuoden aikana rakentunut kansallisesti merkittävä osaamiskeskus, joka on saavuttanut myös kansainvälistä arvostusta ja huomiota. Digipoliksen, Kemin kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Sitran yhteistyönä syntynyt Kiertotalouskeskus on noussut edelläkävijän rooliin teollisen kiertotalouden toimintamallien kehittäjänä koko Suomessa.

”Kemissä toimiva Kiertotalouskeskus on ensimmäisen toimintavuotensa aikana päässyt hyvään vauhtiin niin kansallisen ekoteollisuuspuistoverkoston kehitystyössä kuin myös yrityshankkeiden mahdollistajan roolissa. Kiinteässä symbioosissa Sitran, Lapin ammattikorkeakoulun ja laajan teollisuusyritysverkoston kanssa toimiva Kiertotalouskeskus on jo mahdollistanut saumattomalla yhteistyöllä ensimmäiset menestystarinansa, joista osa julkistetaan lähitulevaisuudessa”, kertoo Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Valtakunnallisesti erityisen merkittävä on meneillään oleva kartoitusprosessi, joka keskittyy teollisen kiertotalouden kehittämisen tiellä olevien lainsäädännöllisten haasteiden tunnistamiseen. Euroopan Unionin tasolle yltävää kartoitusta on viety eteenpäin suomalaisen suurteollisuuden kanssa.

”Tulevaisuuden mahdollisuuksina on avautunut kansallisen ydintehtävän eli ekoteollisuuspuistojen kehitystyön lisäksi mm. kansainvälisen kiertotalouden pelinrakentajan rooli. Tulevia kehitysresursseja tuleekin saada vahvistuttua mm. EU:n Horizon 2020 -rahoituksella, johon pyrimme valmistelemaan laajemman hankekokonaisuuden", kertoo kaupunginjohtaja Nissinen.

”Kansainvälisen kehityksen kärjessä”

World Circular Economy Forum 2018 esitteli maailman parhaat kiertotalousinnovaatiot ja yhdisti kansainväliset päättäjät, yritykset ja asiantuntijat lokakuussa Jokohamassa, Japanissa. Mukana olivat myös Kiertotalouskeskuksen ydintoimijoista Digipolis ja Lapin AMK.

”Paikalla oli noin 1300 asiantuntijaa noin 80 eri maasta. Näkemäni pohjalta voin todeta, että olemme kansainvälisestikin kehityksen kärjessä. Olemme konkretisoineet konseptimme erittäin pitkälle kansainvälisesti arvioituna”, arvioi Kiertotalouskeskuksen vetäjä Kari Poikela.

WCEF edistää kansainvälistä yhteistyötä yritysten, päättäjien sekä asiantuntijoiden välillä sekä vauhdittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista kiertotalouden keinoin. Maailman talousfoorumissa tammikuussa 2018 Sitra valittiin maailman johtavaksi julkisen sektorin kiertotaloustoimijaksi, ja WCEF:n avulla Suomella voi olla huomattava rooli globaalien haasteiden ratkaisijana.

”Foorumin sanoman voi pelkistää siten, että kiertotalous nähdään maailman taloudellisesti kestävän kasvun moottorina, jossa kasvu ja hyvinvointi irtikytketään luonnonvarojen kasvavasta käytöstä. Tässä kehityksessä Suomi voi olla merkittävä tekijä”, toteaa Poikela.

Viimeisimmät Uutiset