Kemi yhtenä vaihtoehtona Arktisen öljyntorjunnan ja kemikaalivahinkojen torjunnan osaamiskeskuksen sijoituspaikaksi

 

arktisuus

Perjantaina 22.8. Kemissä vieraili asiantuntijaryhmä, joka tutkii mahdollisuuksia Arktisen öljyntorjunnan ja kemikaalivahinkojen torjunnan osaamiskeskuksen perustamista Suomeen. Digipolis on mukana selvittämässä osaamiskeskuksen sijoittamista Kemiin. Kemi on pohjoisin vaihtoehto sijoituspaikaksi Pohjanlahden satamakaupunkien joukossa.

Vierailu liittyi TEM:n tilaamaan selvitykseen, jonka tarkoitus on selvittää tarve ja edellytykset osaamiskeskuksen perustamiselle Suomeen. TEM:n, liikenne- ja viestintäministeriön, sisäministeriön ja ympäristöministeriön rahoittaman selvityksen toteutti Neste Jacobs Oy kevään 2014 aikana. TEM:n selvityksen mukaan arktisten alueiden toiminnan ja liikenteen lisääntyessä ympäristövahinkojen riski kasvaa. Tämä on luonut tarpeen parantaa keinoja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä kehittää olemassa olevia ja uusia arktisiin olosuhteisiin soveltuvia öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntamenetelmiä.

Suomessa on monimuotoista alaan liittyvää osaamista, kuten mekaaninen öljyntorjunta jäissä ja kylmissä olosuhteissa, talvimerenkulku ja siihen liittyvä huoltoinfrastruktuuri, arktiseen liikennöintiin soveltuvien aluksien ja jäänmurtajien suunnittelu ja rakentaminen sekä sää- ja jääpalvelut. Varsinaisen öljyntorjuntaosaamisen lisäksi arktiseen toimintaan liittyvillä tukipalveluilla on merkittävää kaupallista potentiaalia.

Topics: Digipolis Uutiset

Viimeisimmät Uutiset