Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeessa tehdään toimenpiteitä, joita tarvittaisiin meiltä kaikilta

Kemin kaupunki on profiloitunut viime vuosina vahvasti kiertotalouden ja ekologisempien toimintatapojen aktiivisena kehittäjänä. Merkittävänä virstanpylväänä kaupungille myönnettiin alkuvuodesta kansainvälinen ISO 14001-ympäristösertifikaatti ensimmäisenä kuntana Manner-Suomessa.

IA_ständiFillari

Sertifiointityöskentelystä vastaavan Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen projektipäällikkö Eija Kinnunen kertoo, että hankkeen mukanaan tuomat muutokset on otettu kaupungissa tyytyväisin mielin vastaan.

– Hankkeen toimenpiteillä on ollut paitsi vahva tuki kaupungin johdossa ja päättäjien keskuudessa, myös erittäin positiivinen vastaanotto kaupungin työntekijöiden ja asukkaiden puolelta. Positiivista palautetta on tullut paljon, kertoo Kinnunen.

– Nykyinen yhteiskunnallinen keskustelu on otollista hankkeellemme, sillä teemme sellaisia toimenpiteitä, joita tarvittaisiin meiltä kaikilta. Suosittelemme sertifiointia muillekin kunnille, sillä samalla, kun resurssihävikkiä karsitaan ja toimintatapoja standardoidaan, myös itse toimintojen tehokkuus useimmiten lisääntyy päivittäisen ajansäästön ja selkeämpien työnkulkujen kautta.

 

Kaikki ylä- ja alakoulut sertifioinnin piiriin jo tammikuussa

Kaupungin monimuotoista kokonaisuutta auditoitaessa oli järkevää aloittaa sellaisista kohteista, joiden pohjalta malli voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti monistaa muihin vastaaviin kohteeseen. Ensimmäisen vaiheen sertifiointiprosessiin valittiin mukaan sekä ekologisuuden kannalta keskeisiä kaupungin toimintoja että koulujen, toimintakeskusten ja kaupungin kanslian kaltaisia helpommin monistettavia kohteita.

Ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat Kemin kaupunginkanslia, Leipätehtaan toimintakeskus kehitysvammaisille, Sauvosaaren sairaalan lääkkeiden käsittely, Sauvosaaren alakoulu, esikoulu ja erityisopetus, sekä tekniseltä toimialalta konekeskus, keskusvarasto ja energiatehokkuustoiminto.

– Esimerkiksi Sauvosaaren koulun pohjalta tiedämme nyt, mitkä asiat ovat kouluissa todennäköisesti jo valmiiksi hyvällä mallilla ja mitkä vaativat eniten toimenpiteitä. Näin voimme alusta alkaen keskittyä oikeisiin asioihin vastaavissa kohteissa, mikä säästää aikaa ja resursseja, Kinnunen jatkaa.

– Nyt kun haluamme tuoda koulut ja kaupungin hankinnat uusina kohteina sertifioinnin piiriin, niille tehdään täysimittainen auditointi tammikuun puolessa välissä, jolloin ISO 14001-standardin vaatimat muutokset tulee olla tehtynä. Uusien kohteiden muutostyöt ovatkin tällä hetkellä jo täydessä vauhdissa, kertoo Kinnunen.

Teksti: Mikko Lehtinen

Viimeisimmät artikkelit