Kemi Arctic 2015 toi öljyntorjunnan ammattilaiset pohjoiseen

 

oljyntorjunta

”Kansainvälisellä yhteistyöllä luodaan edellytykset meriympäristön suojelemiseksi öljypäästöiltä.”

SYKEn järjestämään harjoitukseen osallistui Rajavartiolaitoksen lentokoneen lisäksi öljyntorjun- taan jääoloissa soveltuvia aluksia mekaanisin harjakeräimin varustettuina. Tarkkailijoita osallistui Itä- meren maista sekä Arktisen neuvoston jäsenmaista.

Arktisten alueiden ympäristöriskit ovat kasvaneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Arktisten alu- eiden jäiden sulaminen, uudet merireitit ja arktisen meriliikenteen kasvaminen lisäävät päästöriskejä ja kannustavat yhä tehokkaampaan varautumiseen ja uusien öljynkeräystekniikoiden testaamiseen.

– Kansainvälisellä yhteistyöllä luodaan edellytykset meriympäristön suojelemiseksi öljypäästöiltä. Keskeinen toimija on kahdeksan maan muodostama Arktinen neuvosto, johon kuuluu Pohjoismaiden lisäksi Kanada, Venäjä ja Yhdysvallat, totesi ulkoministeriön arktisista asioista vastaava virkamies, lähetystöneuvos René Söderman.

”Suomella on hyvää osaamista”

Arktisen neuvoston piirissä öljyntorjuntavalmiutta kehitetään osana erityisen valmiusryhmän työtä.

– Olemme valmistelemassa toimintaehdotusta öljyntorjunnan järjestämiseksi arktisilla alueilla tämän vuoden ministerikokoukseen, kertoi ryhmän puheenjohtaja, Norjan merenkulkulaitoksessa työskentelevä Ole Kristian Bjerkemo.

Kemin harjoituksessa testattiin tilannetta, jossa mereen kuviteltiin kahden aluksen yhteentörmäyksen jälkeen joutuneen n. 200 tonnia öljyä. Öljyntorjunta-alukset pyrkivät yhdessä keräämään jään ja sohjon seasta raskasta polttoöljyä. Harjoituksessa testattiin lähinnä laitteita, koska harjoituksessa ei käytetä oikeaa öljyä.

Onnettomuuden oletettiin tapahtuneen jo pari päivää aiemmin, jolloin SYKEn päivystäjä suoritti harjoitushälytykset HELCOMille ja Arktisen neuvoston jäsenmaille, Pohjoismaille sekä EU:lle.

– Suomella on hyvää osaamista jäissä kulkevien alusten ja raskaiden öljyntorjuntalaitteiden valmistamisessa, kertoo SYKEn ympäristövahinkojen ryhmäpäällikkö Jorma Rytkönen.

ArcMaTe

ArcMaTe (Arctic Marine Training and Testing Center) on kansainvälinen ver- kostohanke, joka tulee kehittämään koordinoitua kansainvälistä arktista merellistä osaamista ja alan suomalai- sen osaamisen vientiä.

ArcMaTe:n tarkoituksena on tarjota suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaille harjoitus-, testaus-, standardi- sointi- ja tutkimuspalveluja, testaus- ja harjoittelualueita ja konsultointia turvallisessa talvimerenkulussa, meripelastuksessa, räätälöidyissä arktisten aleuiden sääennustuksissa ja jäänhallintajärjestelmissä, kemikaalituhojen ennaltaehkäisyssä ja öljyntorjunnassa sekä ympäristötutkimuksissa.

ArcMaTe-hankkeen suunnitteluvaihetta vetävät Kemi, Oulu ja Pori. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa kansallisesta koordinoinnista.

Topics: Digipolis Uutiset

Viimeisimmät Uutiset